#महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीची पुनर्बांधणी करण्यासाठी खालील ४ उपाय #वंचितबहुजनाघाडी चे प्रणेते #प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडलेत.

१) महाराष्ट्रातील मंदिरे खुले करुन धर्माच्या भोवती जी आर्थिक उलाढाल होते ती सुरु केली पाहिजे जेणेकरून आर्थिक देवाण-घेवाण सुरू होईल आणि
#म #मराठी
१ लाख कोटींचा महसूल महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीत जमा होईल.

२)#अलूतेदार,#बलूतेदार घटक जे कलेक्टर कडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना किमान २५ #हजार रुपये लोन देऊन त्यांचं ऊत्पादन सुरू होईल अशी तरतूद करावी,ते सर्वच स्वयं ऊत्पादक घटक आहेत, त्यामुळे त्यांना जगवायची गरज नाही तर ते
इतरांसाठी रोजगार उपलब्ध करु शकतात हा घटक महाराष्ट्रात किमान ८० लाख आहे...!!
त्याच बरोबर महाराष्ट्रातील #कोळी #भोई किंवा धीवर हे #मत्समारी करणारे #महाराष्ट्रात किमान १६ लाख आहेत त्यांना जर मासेमारी करण्यासाठी तलाव दिले तर ते इतर दहा लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतात...!!
३)शेतकऱ्यांचा शेतमाल शासनाने स्वत:खरेदी करावा त्यासाठी #कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे #खरेदी-#विक्री केंद्र सरकारने ताब्यात घ्यावे आणि तो माल बाजारात विकावा म्हणजेच व्यापारी कमावत असलेला नफा सरकारला आपली आर्थिक घडी दुरुस्त करण्याच्या कामी येईल.मोठ्या प्रमाणावर महसूल ऊभा राहीलं.
४) #मनरेगाचा पैसा हा राज्य शासनाचा पैसा आहे, केंद्र शासनाचा नाही, म्हणून राज्य शासनाने #मनरेगाची कामे सुरू करुन अर्थचक्र फिरवले पाहिजे जेणेकरून मजुरांना काम मिळेल आणि त्यांच्या श्रमातुन राज्य सरकारला आर्थिक स्त्रोत ऊभा करता येईल...!!
वरील चार पर्याय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सरकारपुढे ठेवले आहेत,महाराष्ट्रा सरकार काय निर्णय घेते हे पाहावे लागेल.

वरील चारही पर्याय हे महाराष्ट्रातील तमाम #गरीब तथा #सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडित आहेत एवढे मात्र खरे...!!
@.. भास्कर भोजने.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with नुसतीच काथ्याकूट™

नुसतीच काथ्याकूट™ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @sawsammer3

16 Feb
#संपूर्ण_महाराष्ट्रभर_गाजलेली_कविता]
कवी नितीन चंदनशिवे यांची.

-----आमचा कांबळे-----
आमचा कांबळे लईईई हुशार
कधीच न्हाय रडला
नुसताच कण्हला
हुं करून...

कांबळे शाळेत गेला मास्तरने फळ्यावर सरस्वती काढली, पण कांबळेनं पाटीवर सावित्री काढली...मग मास्तरने असा तुडवला असा तुडवला... #म
अस्सा तुडवला
पण आमचा कांबळे
कधीच नाही रडला
नुसताच कण्हला हूं करून....

कांबळे वयात आला आणि प्रेमात पडला
तिनं विचारली जात तो म्हणाला
अगं वेडे मी फक्त माणूस...
माणूस माझी जात
मग
तिनं बी असा तुडवला असा तुडवला
अस्सा तुडवला
पण आमचा कांबळे कधीच न्हाय रडला
नुसताच कण्हला हूं करून...
लग्नाला सत्यनारायण
कांबळे म्हणला चालणार न्हाय...
मुहूर्त बघून करूया
कांबळे म्हणला पटणार न्हाय...
जागरण घाला
बोकड कापा
कांबळे म्हणला जमणार न्हाय...
मग घरच्याच
लोकांनी असा तुडवला
असा तुडवला अस्सा तुडवला
पण आमचा कांबळे
कधीच न्हाय रडला
नुसताच कण्हला हूं करून....
#म #मराठी
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!