در طرح «رونق تولید و تامین مسکن» که دوفوریتی هم شده و قراره فردا در صحن تصویب بشه، تقریبا همه اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی تکرار شده:
1- فشار به منابع بانکی که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و تورم آتی میشه
2-توزیع رانت: اعطای تسهیلات ارزان مسکن با اقساط بلندمدت
/1
3-تکلیف وزارت صمت به قیمتگذاری مصالح
4-توزیع رایگان/ارزان زمینهای عمومی با اقساط 99 ساله
5-تکلیف وزراتخانه‌ها به ارائه خدمات زیرساختی به اراضی واگذار شده فارغ از منطق اقتصادی آن
6-اعطای تسهیلات اجاره مسکن در مقیاس گسترده

خدا بخیر کنه ...
نمیدونم این مجلس چرا اینقدر عجوله! فکر کنم رکود طرحهای دوفوریتی در بازه زمانی که مشغول به کار شده رو با اختلاف زده. طرح به این مهمی چرا نباید در کمیسیونهای تخصصی چکش کاری بشه؟

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ali Marvi علی مروی

Ali Marvi علی مروی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Marvi_Economics

10 Mar
مقابله با #کرونا از منظر #حکمرانی

با کمی ساده‌سازی عکس‌العمل کشورها در برابر کرونا در یکی از دوگانه زیر قرار میگیره:

1-کنترل حداکثری کرونا ولو به قیمت مختل شدن اقتصاد و معیشت مردم (مثلا چین)

2-کنار آمدن با کرونا و حفظ اقتصاد و معیشت مردم (مثلا ترکیه و آمریکای ترامپ)
/1
هر کدوم از این گزینه‌ها فواید و آسیبهای خودشون رو دارند. مثلا گزینه اول، گر چه احتمالا قربانیان کرونا رو به حداقل میرسونه، اما اصل داستان بعد از 2-3 ماه و ظهور تبعات اقتصادی اون شروع میشه. فقرایی که از کرونا جان سالم به در بردن، زیر بار فشار معیشتی بارها مرگ رو به چشم میبینن./2
گزینه دوم هم این ایراد رو داره که ریسک افزایش شدید تعداد قربانیان رو به همراه داره. حکمرانی هوشمندانه مستلزم اینه که به جای چسبیدن به یکی از این دو گزینه به دنبال مسیری میانه باشیم. متاسفانه دولت به دلیل سپردن ریاست ستاد مبارزه با کرونا به وزارت بهداشت عملا به گزینه اول چسبیده./3
Read 13 tweets
3 Nov 19
برچیدن فساد ماموران مالیاتی

خبر خوب: شورای نگهبان بالاخره قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» رو که آذر 97 در مجلس تصویب شده بود، تایید کرد. این اتفاق، نقطه عطفی برای اقتصاد کشوره. اما چرا این قانون این اندازه مهمه؟ /1
قانون فوق پارادایم مالیات‌ستانی کشور رو عوض میکنه.
در شرایط فعلی، فعال اقتصادی (یا همون مؤدی مالیاتی) باید اظهارنامه مالیاتی رو ارسال کنه. سازمان مالیاتی برای سنجش صحت اطلاعات اظهارنامه، ممیز مالیاتی رو مامور مراجعه به مؤدی و رسیدگی به مالیاتش میکنه. ممیز هم عملا میشه همه کاره!/2
فشار زندگی هم باعث شده که بعضی ممیزها برای تایید پرونده مالیاتی طلب رشوه کرده و عملا مالیات رو برای کسب‌وکارهای سالم تبدیل به کابوس کنند. به این وضع میگیم: #ممیز_محوری در فرایند مالیات‌ستانی.
/3
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!