1/n Spelen met @sciensano data tijdens de middagpauze. In deze grafiek de verandering in gemiddeld aantal besmettingen per dag (berekend over 7 dagen) ten opzichte van een week eerder.

Sterkste stijgers: 10-19 jaar en 30-39 jaar. Bewijst niets, is wel verontrustend.
2/n Evolutie van aantal testen en positiviteitsratio. Het aantal testen stijgt, maar _lijkt_ het stijgend aantal gevallen te volgen. Er zijn ook procentueel terug meer positieve testen. Voor verdere analyse heb ik opsplitsing per leeftijd etc nodig, @sciensano
3/n Leeftijdscategorieën vanaf 70 jaar (de grootste risicopatiënten) laten ook een stijging zien, zei het minder uitgesproken dan de andere categorieën (let op de schaal rechts!!!!)
4/n Opnieuw, dit is geen bewijs, politieke commentaar, doorgedreven analyse. Om dat te kunnen, moet er meer info zijn over wie getest wordt en waar (leeftijd, geslacht, regio, reden voor test zoals screening, contact, terug van reis, ...)

Die data is helaas niet beschikbaar.
5/5 Wel beschikbaar: de code om deze data zelf te exploreren. Installeer R, RStudio en het package shiny, en gebruik:

shiny::runGitHub("JoFAM/CovidAgeDistBE")

om het op te starten.

github.com/JoFAM/CovidAge…
*zij het minder uitgesproken (tweet 3).

Pijnlijk, Joris. Lees je tweets toch eens na, man.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Joris Meys

Joris Meys Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JorisMeys

14 Sep
1/5 Experten zijn in toenemende mate bezorgd over de evolutie van COVID in België. Opsplitsing naar leeftijdsgroep (per 100k inwoners) toont :

- besmetting verspreidt van 20-29 jaar naar andere leeftijden
- Duidelijke stijging bij middelbare scholieren sinds opening scholen.
2/5 De stijging van het aantal gevallen versnelt ook. Dit geeft aan dat de epidemie niet onder controle is. Als we niet ingrijpen, kan de verspreiding blijven versnellen, en zitten we terug in een situatie waar lockdown de enige optie wordt...
3/5 Neen, dit ligt niet aan het feit dat we meer testen. Het aantal testen stijgt vanwege contact tracing. Het percentage positieve testen stijgt ook. Mocht de stijging het gevolg zijn van meer testen, verwacht je dat dit percentage gelijk blijft of zelfs wat daalt.
Read 5 tweets
28 Aug
1/n Op vraag dan toch een iets uitgebreider draadje over die open brief.

Ik laat U zelf oordelen of dit virus al dan niet gevaarlijker lijkt dan een griep.
2/n Cijfers over de oorzaak van die oversterfte zijn (tot mijn grote frustratie en die van collega's) niet zomaar beschikbaar. Maar het lijkt me sterk dat andere oorzaken als bij wonder exact de curve van de COVID doden zouden volgen. 30%? Dat ga je hard moeten maken.
3/n Die analyses zijn wel gedaan in andere landen, bvb deze over enkele staten in de VS. Hier zie je bvb hoe de excess mortality van non-covid (bruine zone) de trend volgt van geteste overlijdens (grijs). Niet overal 100%, maar wel opvallend.

jamanetwork.com/journals/jamai…
Read 11 tweets
18 Jun
I'm appalled that @TheEIU and @TheEconomist consider this acceptable. It's in no way a meaningful analysis, it says nothing about the response and the conclusions are hilarious at best. This is poor journalism and even worse science. A thread. 1/n

eiu.com/n/campaigns/oe… Image
2/n Let's look at the methodology. They take 3 indicators:
- number of tests
- the amount of cancelled cancer surgery
- excess mortality
and 3 risk factors:
- obesity prevalence
- share of 65+ population
- international arrivals

All scored 1-4 based on aribtrary breakpoints. Image
3/n Of those, only 2 are related to response, the first 2. But somehow they decided (god knows why) to weight excess deaths 4 times more than all the other components. This is in itself weird, and becomes problematic if you look at how death rate is looked at. Image
Read 10 tweets
28 May
Op vraag van @jdceulaer : een draadje over de "geruststellende" review die @marcvanranst deelde. De Ceulaer is niet wetenschappelijk getraind, Van Ranst wel. Dus ik til hier zwaarder aan.

Ik refereer ook naar studies uit het vorig draadje, hier:

1/n
2/n De methode sectie vermeldt de databanken die doorzocht zijn. Er zijn geen inclusie of exclusie criteria, geen schema, en de hele sectie is een halve pagina lang. Er is niks systematisch aan die review. Ter referentie: de systematische review uit vorig draadje.
3/n De review verwijst naar een duitse studie die eerder al werd bekritiseerd. Er zijn opmerkingen op, maar :
1) de review vermeldt geen spreiding, en
2) herberekent getallen om verschillen uit te vergroten

Op z'n zachtst onnauwkeurig.

zoonosen.charite.de/fileadmin/user…
Read 19 tweets
1 May
Did WHO/China warn too late? A timeline (1/n).

The @WHO issued its first situation report about a novel virus on january 20, 2020. It states clearly that the WHO China country office was informed on dec 31, 2019. It also refers to a published sequence.

who.int/docs/default-s…
2/n. This published sequence is the first (later updated) sequence of the RNA of sars-cov-2, then called Wuhan-Hu-1. It was shared on jan 12, 2020 so other countries could develop tests. Which they did, and then reported cases in Taiwan, South Korea etc

ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN9089…
3/n On january 20, British expert in infectious diseases @arambaut reported on @virological_org , a discussion board for virologist, a first genetic tree of sequences uploaded by that time. 8 days after the first sequence was published.

virological.org/t/preliminary-…
Read 17 tweets
25 Apr
Het is gemakkelijk om te lachen met de #PowerPoint van de #veiligheidsraad . Maar laat ons even focussen op de boodschap zelf. Een draadje (1/n).

1. Verschillende modellen worden gebruikt om impact maatregelen in te schatten. Op die modellen zit altijd grote onzekerheid.
2/n Maatregelen zijn dus noodzakelijk een afweging tussen wat veilig is en wat politiek wenselijk is. Expertenteams bakenen de grenzen af waarbinnen politieke keuzes mogelijk zijn. Die keuzes worden gemaakt op basis van andere overwegingen, maar je kan de natuur niet ontkennen.
3/n Focus op economie is ook focus op mensen: zelfstandigen die schulden af te lossen hebben, tijdelijk werklozen die huur moeten betalen. Die mensen een leefbaar inkomen gunnen, is begrijpelijk. Dat dit met strikte veiligheidsmaatregelen moet, is helaas een noodzaak.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!