bvdstock Profile picture
15 Sep, 17 tweets, 4 min read
Ik ga het nog eens over @vanranstmarc hebben. Twitter is geen medium voor nuance en tegen heilige huisjes mag niet geschopt worden, maar ik doe het toch, want ik krijg de kriebels van dit soort zwart-wit denken.
In deze draad van MVR moeten beleidsmakers en briefschrijvers er nog eens aan geloven. Dat beleidsmakers steken hebben laten vallen staat buiten kijf, al dan niet op advies van experten of door het negeren van dat advies. Door gebrek aan transparantie zullen we het niet weten.
Maar dat vingerwijzen naar mensen die ook maar een vraag durven opwerpen over proportionaliteit en kortzichtigheid van maatregelen en die mensen met terechte kritiek/vragen over een kam scheren met mensen die van Covid-19 een griepje maken is bedenkelijk gedrag.
Het in vraag stellen van maatregelen als rechtstreekse oorzaak aanduiden voor het afzwakken van draagvlak is totaal van de pot gerukt en dat kan ook feitelijk weerlegd worden met de Coronastudie van Ugent. Vrijwillige motivatie neemt al af sinds start van deze crisis.
Sinds juli duikt de motivatie de dieperik in, niet toevallig na een verstrenging van de maatregelen. Dit toont aan dat het de wispelturigheid van de maatregelen is die mensen doet afhaken. Gebrek aan consistent beleid en duidelijke communicatie.
En wat dat betreft mogen ook experten de hand eens in eigen boezem steken. Men surft maar van golf naar golf, met kortzichtige, radicale en ja, ook disproportionele maatregelen. Absurde en abstracte maatregelen die niet uit te leggen vallen.
Je kan een autoriteit zijn in virologie, maar als je je beleid niet kan overbrengen op de bevolking heb je evenzeer gefaald. Het psychologische aspect van communicatie en consistentie op lange termijn werden volledig over het hoofd gezien, nochtans is dat een must.
Als autoriteit in het vak lijkt het me ook eenvoudig om eventuele kritiek inhoudelijk te weerleggen in plaats van alles zomaar van je af te laten glijden of er doelbewust karikaturen van te maken.
Het constant wijzigen van maatregelen is, letterlijk, dodelijk. En je kan dan wel naar beleidsmakers wijzen maar als je zelf in een TV-studio de net aangekondigde maatregelen zelf al gaat relativeren of nuanceren , zoals zovele experten ook deden, dán verlies je draagvlak.
Natuurlijk is dit niet allemaal de schuld van Marc Van Ranst, maar net van hem stelt dit soort vingerwijzen me misschien wel het meest teleur. "Het is de schuld van..."

Neen: "Het is de taak van..."
Het is de taak van de experten om duidelijk en consistent beleid uit te stippelen dat duurzaam is op lange termijn. Het is de taak van de beleidsmakers en experten om dit beleid constructief en duidelijk te communiceren zodat er automatisch draagvlak voor ontstaat.
En wat betreft beide aspecten heeft men (al dan niet gedeeltelijk) gefaald. Maar in plaats van wild om je heen te schoppen kunnen hier misschien lessen uit getrokken worden? Deze crisis is nog niet voorbij. Steek de koppen bij elkaar, communiceer eenduidig.
Ook al kan je "virologisch" 100% gelijk hebben, met dit soort communicatie schaad je het draagvlak evenzeer. Dit brengt geen zoden aan de dijk, integendeel: communicatie in tijden van crisis is net zo belangrijk.
Ik woon in een land waar nu al 6 maanden een consistent beleid gevoerd wordt met slechts 3 vuistregels:
- Beperk contacten
- Hou afstand
- Was je handen

Verder ga en sta ik waar ik wil en heb ik, in een grootstedelijke context, nog geen mondmasker van dichtbij gezien.
Geen abstracte begrippen als "bubbels", "contactbudget",...
Een land waar het draagvlak voor deze maatregelen al 6 maanden ongewijzigd is en nog altijd 90% van de bevolking aangeeft deze maatregelen nauwgezet op te volgen.

Een land waar ze zeggen: "Skärp er!"
"Cut the crap!"
En kijk, ook vandaag komen experten met uiteenlopende boodschappen. Erika Vlieghe pleit voor minder maar meer duidelijke regels en communicatie (👍🏼). In Terzake haalt Herman Goossens “leven met het virus aan”. Allemaal pertinent maar met deze kakafonie creëer je geen draagvlak.
Terwijl MVR mensen die “leven met het virus” opwerpen als piste karikaturiseert tot mensen die alle regels willen afschaffen zetten Herman Goossens en Erika Vlieghe de puntjes op de i. Dit bewijst mijn punt in bovenstaande draad. Experten, get your act together.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with bvdstock

bvdstock Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @bvdstock

7 Jul
Another American journalist writing on Sweden, proving he doesn't have a clue what he is writing about. An article full of prejudices, false comparisons and twisted facts. @nytimes @petersgoodman.

nytimes.com/2020/07/07/bus…
- Sweden did not "carry on"
- The relation between death toll and chosen strategy still has to be proven. It has already been made clear that the way of organizing elderly care was crucial for the death toll, rather than the strategy. Lockdown countries faced the same issue.
- Sweden stated early on that they would put in place an evidence based policy. Keeping schools open, has been proven crucial and spot on, in contrary to countries where scientists were overruled by politicians and schools were forced to close
- Life did not carry on "unhindered"
Read 20 tweets
5 Jun
"Het gaat bij de Zweden absoluut niet de goede kant op" zei @GoedeleWachters vanmiddag in het Journaal.
vrtnu.page.link/LSwo7MrD7cux35…
Vanaf minuut 19.25.
"Gisteren meer dan 1000 nieuwe besmettingen en eergisteren zelfs meer dan 2000".
Met volgende bijgaande grafiek:
Vreemd is dat, de officiele data van FHM geeft op 3 juni helemaal geen piek van "meer dan 2000" weer.
1070 gevallen, en dus maar de helft van "meer dan 2000", en in lijn met de trend van afgelopen week.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!