Najgorzej, drodzy panowie, po wojnie mieli Żydzi. Polacy PO WOJNIE zabili od 500 do 1000 Żydów.

W czasie wojny Państwo Podziemne wykonało 7 wyroków na szmalcownikach. Żegota prosiła, by ogłosili, że je wykonują (mimo że nie), żeby ludzie się bali. Nic z tego.

Jeszcze wyjaśnić?
W 1945 r. niedaleko Lublina dwóch żydowskich żołnierzy zostało zabitych przez żołnierzy Armii Krajowej.
W Przedborzu zamordowano 8 Żydów, w tym 6-letnie dziecko. Ofiary to: Chaim Aleksandrowicz, Alter Litmanowicz, Lejzor Lizband, Mojżesz Wiernik, Rajzla Salcberg, Estera Korn, Józef Korn, Hendel Fogel.
W Żarnowie zamordowano Dawida Lindenbauma pierwszej nocy po jego powrocie z obozu zagłady.
W Wierzbniku zamordowano po obrabowaniu dwie kobiety, Surę Wolfowicz i Ruchlę Enisman, i troje dzieci w wieku 7-11 lat. Byli to ocaleni z Auschwitz.
W Lublinie w szpitalu zabito leżących tam dwóch rannych Żydów – Szyję Kanonicza i Milsztejna.

W miejscowości Trzciana 50 Żydów zmuszono do opuszczenia miasta i strzelano do nich, raniąc kilkoro dzieci.
W miejscowości Różaniec zamordowano Dawida Entnera, który udał się do tej wsi, ponieważ przed wojną posiadał tam ziemię.

W Przemyślu obrabowano w domu i zamordowano 3 Żydów.
Chaim Binsztok został zastrzelony w Wąchocku, ponieważ próbował odzyskać swój dom.

Niedaleko Lublina zabito dwóch Żydów, którzy chcieli odzyskać swój majątek – Szmuela Goldfarba i Zaimena Aszkenazego.
W Tarnowie zabito dwoje Żydów, a pozostałym anonimowi sprawcy nakazali zapłacić okup w wysokości 100 000 złotych, by mogli uratować swoje życie.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Katarzyna Markusz

Katarzyna Markusz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!