De begroting die net gepresenteerd is, is echt een overwinning voor de lobby van de multinationals. Een paar voorbeelden:

#prinsjesdag2020
Voorbeeld 1:

De ‘bijzondere investeringskorting’ (BIK) is gewoon 2 000 000 000 euro belastingvoordeel voor het bedrijfsleven.

Alle investeringen van een bedrijf kunnen eronder vallen, behalve... investeringen in duurzaamheid, want daarvoor zijn al andere regelingen.
Deze regeling duurt 2 jaar. Je zou denken: daarna stopt dit belastingvoordeel. Maar nee: er wordt nu al afgesproken dat precies dit zelfde bedrag (2 miljard ieder jaar!) met precies dit zelfde doel (belastingverlaging van grote bedrijven) zal worden ingezet.

#oudepolitiek
Voorbeeld 2:

VNO-NCW komt met een ‘solvabiliteitsfonds’ waar de overheid 300 000 000 euro in gaat storten.

De regering geeft zelf letterlijk toe: we weten niet of dit fonds eigenlijk een probleem oplost.

Er is geen structureel geld voor lonen in de zorg, maar wel hiervoor.
Voorbeeld 3: de CO2-belasting.

Drie jaar lang is er gesproken over het klimaatakkoord. Meest heikele punt was de CO2-belasting. Na alle kritiek ging de regering eindelijk overstag, hij zou er komen.

Maar wat blijkt? De opbrengst van de CO2-belasting is precies 0 euro. 🤯
Dat zit zo. Tegelijkertijd met de CO2-belasting worden er zoveel dispensatierechten ingevoerd dat geen bedrijf de komende jaren iets hoeft te doen.

Dit is nou hoe je het vertrouwen in de politiek verliest.
Dit is #oudepolitiek
Serieus, soms lijkt het alsof we in een lobbycratie leven. Voor multinationals zijn er miljarden, maar voor de zorg, klimaat en huren niet.

Morgen en overmorgen debatteren we met het kabinet hierover. Dat is echt nodig, want dit moet echt anders.

#prinsjesdag2020
Ik ben bewust van de moeilijke beleidstaal, maar het is goed te weten hoe dit kabinet weigert geld te stoppen in structureel meer geld voor de zorg, minder huren of aanpak klimaatcrisis, maar wel zakken met geld heeft voor lastenverlaging van grote bedrijven.

#prinsjesdag2020

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jesse Klaver

Jesse Klaver Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!