1.8 הציוץ הבא לא פוליטי בכלל, ומי שלוקח אותו לכיוון הזה, על אחריותו בלבד.

עמירם בן אוליאל הורשע כידוע ברצח של בני משפחת דוואבשה.
הסתירות הרבות שעלו מהתיק, יחד עם העינויים הקשים שעבר כדי להוציא את ההודאה, גורמים להרבה אנשים טובים לעקם את האף ולהבין שמשהו כאן מסריח.
2.8 במהלך מעצרו התבקשתי כחוקר פרטי לחקור את טענות ההגנה בדבר האמת שמאחורי ההצתה.
במהלך החקירה הגעתי לבן הכפר, ערבי כבן 50, שסיפר את סיפור אותו לילה כפי שבני הכפר מכירים אותו.
3 בני הכפר הציתו בית של תושב אחר, איתו היו בסכסוך עסקי.
בני משפחת דוואבשה שבדיוק חזרו מביקור משפחתי בשכם
3.8 הדליקו את האור בחדר כדי להתארגן לשינה.
המציתים חששו שהמשפחה תסגיר אותם, לכן דאגו "להעלים" ראיות.
הפחד מהאדם לו הציתו את הבית באותו ערב היה מוצדק-
מדובר בעבריין שמתעסק עם כלי נשק, גניבות וכדו', שעזב את הכפר ועבר לשכם.
מבחינת הערבי שאותו חקרתי תחת סיפור כיסוי, כל הכפר יודע
4.8 את האמת, אך משתיקים אותה בגלל סכומים גדולים אותם קיבלו מהחמאס ומהרש"פ כדי לפצות על "הפשע המזעזע" שביצעו היהודים.
אם היו מודים שזה בני הכפר, היו צריכים להחזיר את הכסף.

עד הראיה שנגבתה עדותו על ידי חוקרי המשטרה והשב"כ, סיפר גם על שלושה מציתים.
המהלך אותו תיאר תאם במדויק את
5.8 הגרסה שגביתי בחקירתי.
כך גם עדותו של הילד ששרד, שטען ל3 אנשים שהציצו לתוך הבית לוודא שהעדים כבר לא בין החיים.

העדות מעמירם נגבתה לאחר עינויים קשים, כאשר הגרסה הרצויה הוכנסה לפיו במהלך שבועות ארוכים של עינויים.
כשהביאו אותו בפני חוקר משטרתי לחזור על הודאתו, הוא סירב.
6.8 רק כשנעמד לידו חוקר השב"כ במהלך העדות, הוא חזר עליה בפני חוקר המשטרה.
לא תקין בעליל.

החוקרים והפרקליטות מתעלמים מכל נתון בחקירה שלא מתאים לתזה שלהם.
לא צירי הזמן, לא עדות האישה, לא עדות השכן מהכפר, וגם לא העדות של הניצול היחיד מבני המשפחה.
לא מעניין העדות על הרכב, כתב יד
7.8 שונה בין גרפיטי אחד למשנהו, ההצתות הקודמות בכפר באותה הצורה, ועוד נתונים וראיות שסותרים את הקו הכללי שלהם.

קריאת הרבנים ואיסוף הכסף לסיוע משפטי לא נובע מתמיכה בטרור יהודי.
מי שלוקח את זה לכיוון הזה פשוט לא מבין את זעקת האנשים.

האם עמירם בנאדם טוב?
לא יודע, לא מכיר אותו.
8.8 האם עשה בעבר אירועי תג מחיר כאלה ואחרים?
יכול להיות.
לא אפול מהכיסא אם כן.

האם לדעתי עמירם ביצע את ההצתה בדומא?
אין סיכוי.

הקריאה לסייע באיסוף כסף היא לטובת ייצוג משפטי הולם בצ'אנס האחרון שנותר לעמירם בערעור.

אחרי 3 שבועות כאלה, גם אני הייתי מודה.
בהכל.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ארי קניאל

ארי קניאל Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!