1/ Prachtige plannen. Betere spullen, meer bedden en een gloednieuw vaccin.

En de *mensen* in de zorg? Die worden afgekocht met een kleine bonus om er daarna... per saldo op achteruit te gaan.

⬇️
2/ Het @CPBnl gaat er in haar Macro Economische Verkenning 2021 vanuit dat de werkloosheid flink oploopt, richting de 6 procent.

Daaraan gekoppeld is de verwachting dat CAO-lonen minder hard gaan stijgen. Er zijn immers werknemers op de markt en de onzekerheid is groot.
3/ De lonen worden bepaald in CAO-onderhandelingen. In de zorgsector is een deel van die onderhandelingen al gevoerd - gelukkig.

De door het @CPBnl verwachte uitkomst van de gesprekken die nog gevoerd moeten worden: “een substantieel lagere loonstijging”.
4/ Dan denk je wellicht: na het daverende applaus heeft men onthouden dat zorgmedewerkers onmisbaar zijn. Die eerder beoogde loonstijgingen houden we in de boeken.

Niet dus. In de begroting een *negatieve* loonbijstelling van 444,5 miljoen euro. Makkelijke ‘winst’.
5/ Tja, dat maakt werken in de zorg niet erg aantrekkelijk. Dat realiseert de overheid zich ook, getuige de oprichting van een SER-commissie om te onderzoeken hoe het aantrekkelijker wordt.

Wanneer die commissie iets laat weten. Na de verkiezingen...

rijksoverheid.nl/actueel/nieuws…
6/ En dus: wéér een kans gemist om het werk van een “essentiële beroepsgroep” structureel ten positieve te hervormen. Als er *ooit* draagvlak voor zou zijn, is het nu.

Wat doet @MinPres en co? Mooie woorden, geen daden.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Peter Slagter

Peter Slagter Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @pesla

16 Sep
1/ Van deze uitspraak van OMT’er @MarcBonten in de @volkskrant word ik toch een beetje stil.

“Plat gezegd: als het virus rondgaat onder 20-jarigen, is er eigenlijk niet veel aan de hand.”

⬇️

volkskrant.nl/nieuws-achterg…
2/ Vergeet @MarcBonten dan, dat volgens recente schattingen een derde van deze groep het risico loopt op een ernstig ziekteverloop?

sciencedirect.com/science/articl…
3/ Vergeet @MarcBonten dan, dat we nog relatief weinig weten over het klinisch verloop van #COVID19 en de terugkeer naar gezondheid, ook in deze leeftijdsgroep?

cdc.gov/mmwr/volumes/6…
Read 7 tweets
25 Aug
1/ Paniek! Herbesmettingen met het #coronavirus!

Was dit te verwachten? Kan je twee keer ziek worden? Zitten we nu voor altijd vast aan lockdowns? Wat betekent dit voor #groepsimmuniteit? En voor de ontwikkeling van een #vaccin?

Spoiler: het valt mee.
2/ Het begon met nieuws vanuit Azië. Een 33-jarige man in Hongkong heeft voor de tweede keer een besmetting opgelopen met #SARSCoV2.

De paper erover is geaccepteerd door het tijdschrift Clinical Infectious Diseases, maar nog niet gepubliceerd.

3/ Ook in Nederland is een herbesmetting met #corona vastgesteld, zegt @MarionKoopmans. “Het gaat om een oudere patiënt met een verslechterd immuunsysteem.”

nos.nl/artikel/234530…
Read 15 tweets
24 Aug
1/ De #CoronaCrisis kent veel verschillende gezichten. We kunnen jaren praten over de zorg, het virus, de economie, risicogroepen, de wetenschap en de maatschappij.

Wat onvoldoende wordt belicht? De politiek. Dát is het epicentrum van de crisis.

⬇️
2/ Eén van die politieke hete hangijzers gaat over strategie. Groepsimmuniteit of indammen? En als je indammen zegt, is het écht indammen of een zoethouder?

Anders gezegd: is het een solide public health-strategie of een politiek beladen plan?

3/ Aan alles is te merken dat de Nederlandse crisisrespons sterk politiek beladen is.

Constant verleggen van aansprakelijkheid. Mensen die zich niet uitspreken. Schuilen achter wetenschappers. Financiële banden. Incongruente uitspraken en regels.

Read 14 tweets
30 Jul
1/ Ga even met me mee terug naar de jaren 60 en 70. Toen stond er, net als nu, met enige regelmaat een ‘vrijheidsbeperkende’ maatregel ter discussie: het al dan niet verplicht dragen van de autogordel.

Het Vrije Volk, 15 juli 1960:
“Veiligheid door gordel - maar wij willen niet”
2/ In de jaren 50 en 60 werd vooral in de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar de rol van gordels.

Algemeen Handelsblad, 27 november 1963:
“De onderzoekingen in Amerika staan nog min of meer alleen. [..] Elk onderzoek kent zijn gebreken: een dummy pop is geen levende mens.”
3/ Ondanks duidelijke resultaten, wilde Nederland eerst zelf onderzoek doen.

Algemeen Handelsblad, 27 november 1963:
“Het onderzoek naar het nut van veiligheidsgordels is pas begonnen. Voorlopig kunnen we er van uitgaan, dat het beter is gordels te gebruiken dan geen gordels.”
Read 17 tweets
28 Jul
1/ “Er komt geen landelijke plicht om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte, zo zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Het kabinet gaat dit waarschijnlijk morgen bekendmaken.”

Lees mee ⬇️

nos.nl/artikel/234213…
2/ “In het openbaar vervoer zijn mondkapjes nu wel verplicht, omdat reizigers onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden.”

Signaal: als de anderhalve meter niet toereikend is, zijn mondkapjes zinvol om te gebruiken.
3/ “Er is al langer discussie een landelijke mondkapjesplicht. Het kabinet heeft altijd volgehouden dat dit niet nodig is, op advies van het OMT. Volgens het kabinet zouden mondkapjes voor schijnveiligheid zorgen.”

Signaal: mondkapjes werken eigenlijk niet, sterker, averechts.
Read 11 tweets
26 Jul
1/ “Wat zou jij dan doen?”

Deze vraag krijg ik regelmatig gesteld nopens wat ik over het Nederlandse #corona-beleid schrijf. Soms als dooddoener, soms als gemeende vraag.

Draadje met standpunten over beleid, zichtbaarheid, communicatie, wetenschap en (ab)normaal.

⬇️
2/ Scheiding van drie conflicterende domeinen: crisisbeheer, politiek en wetenschap.

Een multidisciplinair crisisteam dat losstaat van politieke belangen en ritme (cq. kortetermijneffect). Wetenschap (niet exclusief de medische) is daarin verankerd als adviesorgaan.
3/ Crisisbeheer splitsen in landelijk en regionaal.

Landelijke crisisteam is eindverantwoordelijk, beslist over beleid en organiseert wat uniform over regio’s heen georganiseerd moet worden. Dit crisisteam is extreem zichtbaar en aanspreekbaar in landelijke communicatie/media.
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!