ablag Profile picture
16 Sep, 3 tweets, 1 min read
Ali RadıyAllahu anh şöyle dedi:
"Beni ancak müminin seveceği; bana yalnız münafığın buğzedeceği konusunda ümmi olan Nebi (s) bana ahid verdi."
Ebû Zeyd el-Ensari'den rivayet edildiğine göre o şöyle der: Bize Avf rivayet etti ve dedi ki: Bir adam Hz. Selman'a “Ali'yi neden bu derece çok seviyorsun?” diye sorunca Selman şöyle karşılık verdi:
Ben Resûlullah'ın (s) şöyle buyurduğunu işittim: "Ali'yi seven beni sevmiş olur. Ali'ye buğzeden ise bana buğzetmiş olur." İmam Hakim bu hadisi naklettikten sonra şunu söylüyor: Bu hadis Buhârî ve Müslim'in şartlarına göre sahih olduğu halde tahric etmemişlerdir

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ablag

ablag Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @shisuiiofuch

23 Sep
"ey Hüseyin'in temiz kalbi sen ne çok zorluğa ve zahmete katlandın
ve mücadele ettin ki şeref yolunun kapısı hep açık kalsın..."
Senden sonrakiler ise; açtığın şeref kapısından girmek yerine; var gücü ile o kapıyı kapatmak için uğraştılar.
Üstelik bunu seni sevdiğini iddia edenler yaptı, tıpkı Allah Resulü'nü (s) sevdiğini iddia edip de; sana kılıç çekip; seni katledenler gibi. Ki sana kılıç çekenlerin bir kısmı da seni seviyordu, öyle ki onlardan biri hariç kimse son hamleyi yapmaya cesaret edemedi.
Zeynep semaya haykirip; onları Allah Resulune (s) şikayet ettiğinde ağlayarak; kufeli askerleri sanki gök çarptı da; hepsi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı; senin sevgin onların kalbindeydi hüseyn; ancak ne var ki onların rızkını Yezid temin ediyordu.
Read 4 tweets
23 Sep
Tarik Ebu Abdullah HTŞ'yi desteklediğini açıkladı.
Açıklamada dikkatimi çeken husus şu itiraf:
"Bunun için Ehl-i Sünnet ilk devirlerden sonra Müslüman ama facir ve zalim olan imama karşı ayaklanmamayı esaslarından addetmeye başlamıştır."
Allah onlara nasıl da itiraf ettiriyor! Çünkü ilk asırda bu kimsenin esası değildir ki! Nice tabiin, sahabe zalim imamlara karşı ayaklanmıştır! Ancak bu ilk asırdan sonra "ehli sünnet" denilen safsatanın ilkesi haline gelmiştir! Neden böyle olmuştur biliyor musunuz?!
Çünkü bu kiyamlar başarıya ulaşmamıştır, Tarık denilen adamın da itiraf ettiği gibi; sahabenin ve seçkinlerin başarısız olduğu görülünce "bu varolan durumu daha da kötüleştiriyor" denip; zalim imama isyan etmemeyi ehli sünneti ilke edinmeye başlamıştır, sonrakiler de bu konuda;
Read 22 tweets
23 Sep
Bırak günleri dilediğini yapsın
Allah bir hüküm indirdiğinde ise kalbini hoş tut.
Gecelerin musibeti sabrını taşırmasın
Ne de olsa dünyada hiçbir şey kalıcı değil.
Musibetler karşısında ise güçlü bir adam ol.
Nezaket ve dürüstlük tabiatın olsun.
Eğer insanların gözünde kusurların ve günahların artarsa;
ve onların örtülmesini dilersen;
O halde bil ki nezaket tüm hataları örter.
Bilemezsin ki kaç adamın hatalarını örtmüştür nezaket ve iyilik!
Ne üzüntü ne mutluluk sonsuza dek sürer
Ne fakirlik ne de zenginlik sonsuza kadar kısmetin olur.
Read 6 tweets
23 Sep
Suri'nin Taliban hakkındaki sözlerinin 1998-2001 arası olması dışında sorun yok. Adamlar Kaide'ye sıkayım derken kendi ayaklarına sıkıyor, harika bir anlayış.
Sonra da çıkıp bunun üzerine "molla Ömer övgüsü". Suri aynı sözlerinde diyor ki "molla Ömer ve Taliban Suud/Pakistan devletini tekfir etmiyor, hatta birçok kez Taliban bizzat Molla Ömer'in ağzından mektuplarla Suud/Pakistan'ı tebrik etti vs"
"Suri sapık, molla Ömer mücahid, molla Ömer'e de anam babam feda olsun." Yani ithamlarızın şeri olmadığı siyasi olduğu zaten çok belli de, çıkıp da bu kadar bariz belli etme ya. Suri'ye Taliban üzerinden sapık demek nedir? Suri'nin anlattığı Taliban'a bin ladin biat etti ya.
Read 5 tweets
23 Sep
Hayırlı uğurlu olsun akhiler, biz kuzu kuzu buralara geleceğinizi hep söylemiştik, azınlık bir küskün grup hariç "şeyh Muhaysini ve şeyh tarifi'den iyi mi bileceğiz" diye gezinebilirler ortada.
Mesele itikadı problem değil, dün gibi hatırlıyorum. 2014 ya da 2015 yılında bir kardeş bana demişti ki "ben şeyh muhaysini'ye halep'te Erdoğan'ın hükmünü sordum, o da bana onun hükmünün diğer tagutlar gibi olduğunu ve tekfir ettiğini" söyledi dedi. Bunu birçok başka;
...kimse tasdik etti, birçok kimse bu şahitlikler ile muhattap olmuştur, ki bunu bana nakledende güven konusunda kusurunu görmediğim biriydi. Ancak bugün Allah'ın dini için verilen hükümler; yine; siyasi konjonktüre göre değişiyor, tüm mesele bu.
Read 25 tweets
22 Sep
Her zaman diyorum bunların fıkhına göre Hüseyin (as) zalim, baği, emirine isyan eden, dedesine itaat yerine isyan eden bir fasık ve zalimdir. Onların dilleri ile ikrar etmemesi bu hakikati değiştirmez
Sanılmasın ki; bu sadece vahhabilerin ve selefilerin görüşüdür, aksine tüm ehli sünnet bu görüştedir neredeyse -haksızlık olmasın, birkaç istisna var-
Bakınız ekte; İmam Nevevi'nin bu konudaki icma iddiası: Image
Keşke bunun ucu sadece ehli beyt'e dokunsaydı!
Bilâkis; bunun ucu ensar ve muhacire, onların nesline; şehid Abdullah b.Zübeyr'e, şehidimiz İmam Zeyd'e de dokunmaktadır. Bunların hepsi döneminin yöneticilerini İslam üzere görmesine rağmen onlara isyan etti.
Read 29 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!