Predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič: Predstavljam predloge ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Težili smo k poenostavitvi poslovanja in nekje k nižjim davkom.
Ivan Simič: Na davčnem področju predlagamo 28 sprememb. Prva je uvedba enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne prispevke. Predlagamo uvedbo enega REK-obrazec za vse vrste dohodkov ter oddajo enega REK obrazca mesečno za vse vrste dohodkov.
Ivan Simič: Tehnologija omogoča informativni mesečni obračun DDV preko e-davkov. Predlagamo tudi, da se rok, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala, skrajša iz 20 let na 15 let.
Ivan Simič: Predlagamo znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala iz 27,5 % na 25 %, pri oddajanju nepremičnin v najem pa zvišanje normiranih odhodkov iz 15 % na 30 % in znižanje stopnje dohodnine iz 27,5 na 25 %.
Ivan Simič: Med drugim predlagamo tudi uvedbo aplikacijo, ki bo omogočila boljši pregled ter takojšnjo izdajo odločbe ob prijavah dividend in obresti iz tujine.
Ivan Simič: Poenostavimo lahko obračunavanje potnih stroškov za prevoz na delo in z dela in predlagamo enovito povrnitev stroškov 0,10 evra za kilometer.
Ivan Simič: Predlagamo uvedbo novega šestega dohodninskega razreda z 10 % davčno stopnjo za dohodke oziroma davčno osnovo nad 1.000.000 evrov.
Ivan Simič: Predlagamo zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 0,5 % na 1 %, ter zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci (pravne osebe in tisti, ki opravljajo dejavnost) namenili za donacije, in to z 0,30 % + 0,20 % na 20 %.
Ivan Simič: Naš predlog je, da se čim prej uvede en davek na promet nepremičnin, ki naj zamenja obstoječo obdavčitev nepremičnin s tremi davki oziroma nadomestili.
Ivan Simič: Za upokojence predlagamo, da po upokojitvi, če to želijo, lahko še naprej delajo in lahko poleg plače, od katere se obračunavajo vsi davki in prispevki, prejemajo tudi celotno pokojnino.
Ivan Simič: predlagamo poenostavitev pri obračunavanju prispevkov delojemalca in delodajalca in to na ta način, da se ti prispevki združijo.
Ivan Simič: Na gospodarskem področju predlagamo avtomatizacijo izpolnjevanja obrazcev v javni upravi. Z matično številko podjetja se izkažemo in na mestu so vsi dokumenti ... Želimo tudi zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru.
Ivan Simič: Predlagamo uvedbo enkratnega poročanja oz. posredovanja podatkov državnim organom, ne da vsak organ zahteva svoje podatke (Furs, Ajpes, Statistični urad, Banka Slovenije, Spot, eDavki, eNaročanje, …).
Ivan Simič: Predlagamo tudi poenostavitev refundacije bolniških nadomestil in ureditev in poenostavitev dela od doma. Prav tako predlagamo skrajšanje in poenostavitev postopkov pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce ter uvedbo zlate vizumske sheme.
Ivan Simič: Področje okolja je bolj zahtevno in predlagamo 30 sprememb. Zavezanci predlagajo poenostavitve pri izdaji gradbenih dovoljenj ter druge poenostavitve. Trenutno je v fazi sprejemanja gradbeni zakon in druge uredbe, ki bodo poslovanje na tem področju že poenostavile.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @vladaRS

27 May
Minister @MinZdravje @tomazgantar: Slovenija je bila pri obvladovanju epidemije uspešna, žal mi je, da se pojavljajo dvomi v strokovnost opravljenega dela, predvsem pri skrbi za starejše v domovih starejših občanov.
Tako zdravstvo in DSO so se skrbi za starejše med epidemijo dobro prilagodila, okužilo se je samo 1,7% oskrbovancev v DSO. Manjše težave smo imeli samo v 10, večje pa le v 3 od 102 DSO.
Največje težave so se v dveh DSO pojavile že takoj na začetku epidemije in verjamem, da smo jih reševali na optimalen način.
Read 53 tweets
8 Apr
.@NadskofZore: V imenu Katoliške cerkve želim izraziti sožalje vsem sorodnikom 36 Slovencev in Slovenk, ki so zaradi epidemije izgubili življenje. Storiti moramo vse, da bo takšnih primerov čim čim manj.
.@NadskofZore: Zahvaljujem se zdravnikom in zdravstvenim delavcem za njihovo požrtvovalno delo kot tudi vsem, ki v teh časih preizkušnje skrbijo, da najbolj nujne ustanove in trgovine normalno delujejo.
.@NadskofZore: Prav tako se zahvaljujem prostovoljcem Karitas in drugih dobrodelnih ustanov, ki tudi v času krize skrbijo za najbolj šibke posameznike in člane naše družbe. Samo Karitas je v času krize v zadnjih treh tednih oskrbela skoraj 14.400 družin.
Read 8 tweets
25 Mar
Te potrebe, spoštovani državljani, ni zaradi vas, ker ste ta odlok vzeli resno in ga upoštevate, kot je zapisan, in s tem pripomorete, da se zadeve ne poslabšujejo.
V naši soseščini so omejitev gibanja na raven občine morali sprejeti ali pa so tik pred sprejemom. V Sloveniji tega v naslednjih dneh ne predvidevamo, v kolikor boste v ukrep še naprej tako upoštevali, verjamem, da nam tega ne bo treba vpeljati.
Kljub podatkom o velikem številu nadzorov, ki jih v teh dneh izvaja @policija_si, je ugotovila majhno število kršitev. Malo je bilo tudi prijav s strani občanov. Kršitev je bila ugotovljena v manj kot 2% preverjanj, kar je opogumljajoče.
Read 12 tweets
24 Mar
Govornik @JelkoKacin: @who poroča, da se pandemija širi, države sprejemajo vse ostrejše ukrepe, tako za omejevanje stikov, kot za pomoč gospodarstvu. Države zaostrujejo tudi pogoje za vstop.
Zmanjkuje tudi časa za evakuacijske lete v Slovenijo. Tiste, ki si želijo vrnitve v Slovenijo, pozivamo, da kontakirajo veleposlaništva.
Vlada RS je na včeraj pripravljala izhodišča za sprejem t.i. #ProtiKoronaPaket #PKP1, ki ga bo predvidoma do konca tedna poslala v Državni zbor.
Read 60 tweets
12 Mar
Minister @MinZdravje Šabeder: Danes smo podpisali odredbo, s katero razglašamo epidemijo nalezljive bolezni COVID19 in začne veljati danes ob 18h zaradi povečane nevarnosti širjenja koronavirusa.
@MinZdravje Podlaga je strokovno mnenje @NIJZ_pr, ki pravi: Zaradi hitro spreminjajočih se epidemioloških razmer in hitregs naraščanja novih primerov Covid19 NIJZ predlaga RS, da razglasi epidemijo.
@MinZdravje @NIJZ_pr Scenarij je bil pričakovan. Tako ima sistem CZ podlago, da skupaj z nami vodi koordinacijo. Zdravstveni sistem bo tako razbremenjen koordinacije. S tem sledimo tudi včerajšnji razglasitvi pandemije, ki jo je zaradi hitre širitve koronavirusa po svetu, razglasil WHO.
Read 24 tweets
12 Mar
PV @sarecmarjan: Danes smo imeli zadnjo sejo aktualne vlade. @NIJZ_pr je poslal predlog, da se aktivira Civilna zaščita in da se razglasi epidemija.
S tem bo Civilna zaščita dobila pravno podlago, da bo izvajala naloge in da jih bo lahko opravljala lažje. Sprejeli smo tudi odločitev, da se zaprejo vzgojnoizobraževalni zavodi.
Zavračamo očitke, da bi ta ukrep lahko sprejeli prej, saj se pri ukrepanju oziramo na širjenje virusa tudi v soseščini. Tudi Avstrija je sprejela odločitev, da se del VIZ zapre v ponedeljek, del pa v sredo.
Read 54 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!