Er is een nieuwe versie van het coronadashboard. Een korte, onvolledige review met wat good, bad & ugly. πŸ‘‡

coronadashboard.rijksoverheid.nl
2/ The good.

- Veel overzichtelijker!
- De volgorde van de indicatoren is beter, namelijk van vroeg naar laat (test > ziekenhuis > IC)
- Integratie met de RIVM-pagina 'actueel'
- De bug van het foute 3-daags gemiddelde bij IC-opnames is opgelost.
3/ The good.

De pagina's voor veiligheidsregio's en gemeentes zijn mooi geworden. Dit zou goed uitgebouwd kunnen worden naar bruikbaar dashboard op lokaal niveau.
4/ The bad.

De ziekenhuisopnames maken nog steeds gebruik van de data van RIVM in plaats van NICE. Hiermee is het ziekenhuiscijfer lager en trager dan de werkelijkheid, en dus een onderschatting.

5/ The bad.

Er is geen indicator voor "percentage positieve tests". Niet als landelijke trend en niet als verdeling over het land.

Terwijl dat heel belangrijk is om te onderscheiden welke stijging in positieve tests komt van meer testen, en welk deel van meer infecties.
6/ The bad.

De overzichtskaart heeft geen legenda. Er is gekozen voor (a) een eigen standaard en niet voor (b) de internationale standaard (Duitsland, WHO).

(a) positieve tests / 100k inwoners gisteren
(b) positieve tests / 100k inwoners in de laatste 7 dagen
7/ The bad.

Er is geen stoplichtsysteem dat daar op aansluit: groen, geel, oranje, rood.

Het is daardoor nog onduidelijk hoe veiligheidsregio's en burgemeesters hun cijfers moeten interpreteren, en hoe ze zouden kunnen handelen.
8/ The bad.

De betekenis van de bovengrens van de indicatoren zonder signaalwaarde is onduidelijk. Wat betekent nu bijvoorbeeld de 400 bij de rioolwatermeting en het aantal besmettelijke mensen? Is dat veel? Weinig? Zorgelijk?
9/ The bad.

De indicator "aantal besmette locaties" is stuk. Er staat 0, maar het is 136.

Het betekent vermoedelijk "aantal nieuwe locaties", maar ook dat is stuk, omdat het getal van gisteren vaak 0 is door de vertraging van aanlevering.
10/ The bad.

Lokaal zijn de signaalwaardes stuk:
- de signaalwaarde voor ziekenhuisopnames hetzelfde als landelijk, namelijk 40
- de signaalwaarde voor positieve tests ontbreekt
- indicatoren voor IC en sterfte ontbreken nog
11/ The ugly.

- Signaalwaardes overschreden
- Wachttijd tests loopt uit de hand
- BCO steeds minder effectief

Maar wat echt lelijk is? Het idee dat 'het allemaal wel meevalt in de ziekenhuizen' en 'jonge mensen nergens last van hebben' en dat we dus nog even niet handelen. πŸ€·β€β™‚οΈ

β€’ β€’ β€’

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
γ€€

Keep Current with Bert Slagter

Bert Slagter Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @bslagter

29 Sep
We moeten het hebben over krimp, groei en het reproductiegetal.

- R=0,9 is geen slim doel
- De huidige aanpak is een gokje
- Het OMT had een goed advies dat VWS niet overnam

Ga voor R=0,8! πŸ‘‡
2/ Volgens het kabinet is het doel van dit pakket maatregelen om R=1,3 te verlagen naar R=0,9. Of deze maatregelen voldoende zijn weet ik niet. Dat weet niemand.

Er zijn drie redenen dat ik het onverstandig vind dat we ons richten op R=0,9 en niet lager. Image
3/ Ten eerste is de marge daardoor heel klein. Als het iets tegenvalt heb je zo R>1.

Dat hoeft niet te liggen aan gedrag van de burger. Er is onzekerheid, toeval, pech en geluk.

In het soort modellen dat gebruikt wordt kunnen kleine foutjes elkaar enorm versterken.
Read 11 tweets
27 Sep
Onze hamer was prima, maar onze dans is mislukt. Het is tijd voor een nieuwe Hammer en een betere Dance.

Of: waarom een spoedige, korte, heftige lockdown een goed idee is πŸ‘‡
2/ Op 19 maart publiceerde Tomas Pueyo het stuk 'The Hammer and the Dance'

The Hammer: korte periode met strenge maatregelen om actieve infecties snel omlaag te brengen.

The Dance: lange periode met slimme, verfijnde maatregelen die R onder de 1 houden.

medium.com/@tomaspueyo/co…
3/ Onze 'intelligente lockdown' werkte goed als Hammer.

In juli:
- was de virusdruk laag (0,6% van de tests was positief)
- waren de ziekenhuizen haast leeg (60 covid-patiΓ«nten op de verpleegafdeling en 17 op de IC)

Er waren gemeenten met 14 dagen geen enkele positieve test!
Read 20 tweets
26 Sep
Nog even over het draadje van de Noorse studie. Er zit een fout in bij het combineren van de Nederlandse getallen en de Noorse studie.

TLDR: de getallen worden anders, maar maskers zijn onverminderd de moeite waard.

Technisch draadje voor 100% transparantie πŸ‘‡
2/ In het tabelletje suggereert men het volgende verband tussen aantal mensen dat een week een masker draagt (n) en en de incidentie (i) om 1 infectie te voorkomen:

n = 1.000.000 / i

i = 5 β‡’ n = 200.000
i = 10 β‡’ n = 100.000
i = 20 β‡’ n = 50.000

(h/t @TanisMaarten)
3/ In Amsterdam is de incidentie volgens het corona-dashboard in de afgelopen 7 dagen 240,1 per 100.000 inwoners:

- 33,8
- 33,1
- 30,7
- 43,4
- 29,7
- 28,5
- 41

Totaal: 240,1

n = 1.000.000 / 240,1 = 4165.

(h/t @BDDataplan)
Read 6 tweets
26 Sep
De komende week is cruciaal voor de komende maanden.

Wat onze bestuurders nu besluiten en communiceren maakt groot verschil.

Wat wij als burgers nu gezamenlijk doen en organiseren maakt groot verschil.

Ik wil drie dingen met jullie delen.
(1) Een fragment uit @op1npo van gisteren, waarin ik in twee minuten door de cijfers van de afgelopen maanden heenloop en laat zien wat het betekent voor de toekomst.

(2) Een notitie van @C19RedTeam dat dit in twee A4-tjes onderbouwt.

Read 4 tweets
26 Sep
We moeten het hebben over Jaap van Dissel en zijn kapotte rekenmachine. En dat die Noorse studie zegt dat mondmaskers juist nu heel nuttig zijn πŸ‘‡
2/ Vandaag in een interview in Trouw vertelt Van Dissel waarom hij nog steeds tegen maskers is.

En daar zitten twee gekke dingen in:
- de virusdruk
- de benodigde maskerdragers

trouw.nl/binnenland/het…
3/ Eerst heel kort de geschiedenis. Jaap van Dissel adviseerde in het begin van de crisis om maskers niet in te voeren. Het zorgt alleen maar voor schijnveiligheid, was zijn "persoonlijke ervaring".
Read 17 tweets
20 Sep
Een draad over coronavirus en sneltesten. Onzinnig voor het individu, razend interessant voor het systeem. (investeer nu!) πŸ‘‡
2/ Indammen is het kabinet niet gelukt. Het virus verspreidt zich weer buiten zicht en controle.

Sommigen geloven dat het allemaal wel goedkomt. Wie weet! Maar stel dat ziekenhuizen tΓ³ch vol lopen, wat zijn dan de opties?

Niemand wil lockdowns. Wellicht is dit het alternatief.
3/ Het aardige van de dynamiek van een infectieziekte is dat je niet 100% van de infecties hoeft te voorkomen om het te laten uitdoven. Een R onder de 1 is voldoende.

Bij R=2.5 moet je 60% van de infecties voorkomen voor R=1.
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!