како сам једном стиго у стрип о фантому

кад је у рано љето деведесетдруге затворен обруч око јајца мисмо добили задатак да формирамо извиџачку групу и пронаџемо пут коим се преко турбета море стич до опкољене чаршие штое био један незвиестан и опасан ал некако и весео задатак
прачен разним згодама попут оне на самом поласку кад нам је војник на бензиској станици на калибунару казо - монци јасам вам насуо до врха и проучио фатиху - пасмо се тако запутили у ноч прачени тим ведрим и оптимистичним риечима а још је веселие било касмо пролазили кроз
добретиче па сеоска џеца истрчала на прашњави јунски друм да нас поздраве махањем и раздраганим осмиесима наштае један однас казо - ова сеоска џеца се обрадовала што виде своју војску - пае други однас казо - нису се џеца обрадовала што виде војску веч мисле дае дошо циркуз у
село па се зато веселе - а касмо у зору другог дана коначно стигли у јајце у које смо могли стич и прие дасмо се могли кретат дању а не само ночу зауставили смо се пред јајачком болницом на чијим је вратима стајо црнац у хечимском мантилу а јасам своим друговима казо
- монци мисмо неџе погрешно скренули и залутали пасмо умиесто на засједање авноја стигли на конференциу нестврстаних ил у стрип о фантому - а ето испоставило се дае то био чувени хечим бен из гане и да нисмо ми били залутали на том задатку веч је дваесдва милијуна југословена
залутало на титовом путу након чега ние било од помочи ни то штосу неки однас знали пронач пут до јајца у свиету у ком су неки други нажалос знали пронач пут из јајца. а аллах најбоље зна

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Elis Bektaš

Elis Bektaš Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @elisbektas

2 Dec
дилема тургета охолог

тургета охолог кагана хумског којег повиес непамти јер да њена од самара искривљена леџа неби могла подњет терет истине једном су упитали штаче учинит да олакша судбину једне своје хорде коју је душманин мочан ко буица окружио неџе на истоку
ако се пробиу, гласио је тургетов одговор, преживјеле чу наградит сребром и чилибаром оне најхрабрие робињама а заповиедника чу посинити

тургет се након тих риечи замисли па рече још и ово
ал ако успиу дочекат пораз и сви изгинут макар и не ко јунаци њихова че жртва бит златна награда мени кои морам умилостивит толке богове и толке душмане па кад бих још и свој народ моро умилостивит како бих онда владо
Read 5 tweets
2 Dec
тургетови разлози

о тургету охолом повиес нам ништа неказује па ни то зашто ние понио надимак мудри кад је одиста мудар онај владар кои хроничарима забрањује да записују бројне подвиге и јунаштва и многе побједе сјајне као пун миесец
а ни пиевачи их нису смјели у своим пиесмама спомињат кад њима увесељавају чељад на светковинама

након једне велке побиеде над лајавцима из низие заповиедници хорди и племенски поглавари одбише узет свој дио плиена негодујуч због ускрачене славе
два су разлога, рече тургет пред чијим су се дигнутим жезлом незадовољници одмах утишали, што ваши подвизи и ваше побиеде ни записани ни опиевани нису
Read 10 tweets
23 Nov
о законима отаца и о слободи кчеркица

јучер је истребињски стари град био прилично пуст штое иначе неуобичајено за сунчану неџељу чак и у новембру ал јучер је био и дан жалости те у кафанама и кафичима ние било музике а познатое да од пропасти тамнице народа па наовамо чељад у
кафане више неиде да попие пиче веч да слуша глазбу те тако бројни дискографки сладокусци одлучише да остану кучама страхујуч од помисли да би сами ил у другштву могли попит пиче без глазбе па би крај таке тишине недај боже могли чут шта им другар ил чак онај гласич из њихових
главица говори и још би морали намишљат шта да одговоре а јасам управо зафаљујуч тој тишини отишо попит своју редовну медовачу у аззару и саслушат шта ми овај мој глас из главе има казат а приликом повратка кучи угледах како пустим калама старог града иде једна лиепа и грациозна
Read 9 tweets
23 Nov
а једном се мени нешто било пријебало на оној плажи иковац у башкој води ал мие на оном звиздану било мрско присупит извоџењу операцие завоџења пасам само узвикно једну наизглед безазлену лаж хало кошпе јасам реномирани кљижевник нашта је вечина кошпи згаџењем окренула главу
а дасам заиста реномирани кљижевник ја бих вам мого описат оне кошпе које су одушевљено кренуле према мени да ми се подају па би вам након тог описа било јасно штосам трчо и скако ко џеси овенс и пливо ко џони вајсмилер само да утекнем одатле проклињуч и своје узавреле хормоне
и свој младалачки билмезлук и наивнос обликоване погрешним школским одгојем путем ког сам доведен у заблуду да реномирани кљижевници гузе најбоље кошпе а посве сам занемарио чиљеницу да су ми пред очима биле кљиге из лектире а ја да се нисам ни запито
Read 4 tweets
23 Nov
јасам усвој вакат знао свашта лагат кошпама по јадрану небил на тај начин дошо до хајкавице пасам се једном осношајио лажуч једној наивној кошпи из западних крајева земље да играм истуреног нападача у партизану а други сам пут добио пичке путем лажи дасам пилот надзвучног
ловачког апарата ал ми никад ние пало напамет да посље одем истрчат у копачкама и црнобиелом дресу на топчидерски стадион нит да одем сјес у кокпит мига дваесдевет а худи бакир повјерово усваку лаж коју је изреко зрикавој себији дае погузи и још зрикава себиа повјеровала усваку
лаж путем које се успела накурац жучкастог бакира па сад мисле једно задруго да вриеде изашта више нег за очерат упичку материну ил набит накурац а мение отога још тужние штосу бошљаци повјеровали да су милицајац превљак и гурави халил заправе генерали а јадни несхвачају дае
Read 4 tweets
21 Nov
поучна згода отоме како су кепи и шиљо спашавали кљиге уочи дејтона

чак и она чељад која ме површно познавала зналае да гајим становито и за једног официра помало сумљиво поштовање према кљигама па су једном неџе уочи дејтона извиџачи сусједне јединице мени јавили да
у полусрушеној подручној школи на ничијој земљи пропадају кљиге из школске библиотеке па пошто мие вазда било неподношљивие кад пропадају кљиге нег чељад јасам казо свом шиљи да упали голфа пасмо разлоканим и блатњавим путем и прачени новембарском кишом отишли на назначену
координату коју су ми дали ови извиџачи и на којој се одиста налазила школа са пропадајучим кљигама ал се испоставило да су ту исту координату имале и душманске минобацачлие па какосмо изашли из голфа тако стадоше долиетат осамдесетдвомилиметарске мине и распрскават се оконас
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!