İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, Şandor Hadi ve Hüseyin Başçetinçelik tarafından tasarlanan İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin inşaatı 1985 yılında tamamlandı. 2019 yılında yapı yıkıldı.
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Türkiye'nin ilk üniversite kütüphanesi… Tarih sahnesinde ilklerden biri olarak yer edinen bu kütüphanenin geçmişi çok ötelere dayanıyor.
15. yüzyılın ikinci yarısında Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu medreseye ait olan kütüphane, 1933 yılına kadar Darülfünun Kütüphanesi adıyla hizmet verdi. 1970-1985 yılları arasında mimar Hüseyin Başçetinçelik ve Şandor Hadi yeni bir bina tasarladı.
Ardından Laleli ile Beyazıt arasında inşa edilen bu bina, geçmişten bugüne uzanan pek çok kıymetli esere ev sahipliği yaptı. 28 yıldır Beyazıt Meydanı'nda hizmet veren kütüphane, Türkiye'nin en eski ve kitap kapasitesi açısından en büyük üniversite kütüphanesi unvanının sahibi.
1964 yılında açılan ulusal yarışma ile elde edilen kütüphane projesi, bir büyük oditoryum, iki küçük konferans salonuyla birlikte idari kısımları da kapsayacak şekilde geniş bir alan ihtiyacına göre tasarlanmıştı.
Yarışmanın jürisinde; Oktay Aslanapa, Sait Kuran, Adnan Ötüken, Asım Mutlu, Tuğrul Akçura, Feridun Akozan, Turgut Cansever, Maruf Önal, Naim Şukal, Cahide Tamer, Ercüment Tarcan, Muhlis Türkmen gibi dönemin ileri gelen kütüphaneci, mimar ve mühendisleri yer alıyordu.
Hüseyin Başçetinçelik ve Şandor Hadi'nin yarışmada birinci gelerek uygulanan projesi, az sayıdaki nitelikli kütüphane mimarisi örneklerinden biriydi.
Yapıya ait plan ve kuş bakışı görünümü çizimleri.
Yapıya ait kesit ve cephe çizimleri.
Malesef yapı tüm eleştirilere karşın 2019 yılında yıkıldı. @mimarliktarihi_ bu yıkımı belgeledi.
@DoganHasol 'un İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin yıkıldıktan sonra yerine yapılacak yeni yapı için yorumu.
Sevinç Hadi, ARKIMEET @arkimeet 2013'ün açılışında yaptığı konuşmasında, yıkılıp yeniden projelendirilmesi planlanan İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi binasından söz ediyor.

Fotoğraf Sevinç ve Şandor Hadi'nin birlikte çalıştıkları ofis. Şandor Hadi ile birlikte yapıyı tasarlayan diğer mimar Hüseyin Başçetinçelik'in fotoğrafını bulamadım malesef.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with One Day One Architecture

One Day One Architecture Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!