1- geçen ay bir rahatsızlığımı ifade etmiştim..
kimi emekli paşaların ve kimi öğretim üyelerinin dilendirdiği aşağıdaki konudan
duyduğum rahatsızlık..
2- iki gündür türkiyecilik kavramı sorgulanır hale geldi..

neymiş
"abd cilik ab cilik falan mış türkiyeciliğin sonu"

neredeyse hiç bir konuda yargılarımızın sınırı yok..

elbette vatanseverlik şampiyonluğunda da lider ve lider adaylarında da sınır yok
3- evet israille bir an önce iyi ilişkiler kurma talebibnde sorun var..

evet israille iyi ilişkiler kurma adına
kıbrısta birini tanımadığımız iki devletin olduğu gerçeğinin atlanması da var...

grit rodos ve meis değil kıbrıs..hem ada hem devleti var..kısaca meb i var ++
4- ancak pazarlık amacıyla maksimalist tutum almak türk dış politikasının genellikle kulandığı durum değilse de..cihat yaycıdan da israille iyi ilişkiler kuralım diyen diğer emekli paşa ve amirallerde de öğretim üyelerinden de vatan haini çıkartamazsınız ++
5- ne olacağını düşünüyorsunuz..suriyeyle mısırla iyi ilişki kurmaktan bahsederken ortadoğunun bir başka gerçeği israille her tür kapının kapanmasını mı...

o halde akp iktidarına çatın..israille ticari ilişkilerimiz artarak devam ediyor diye ??
++
6- israili düşman ilan ediyorsak neden bu konuda çıtınız çıkmıyor..düşmanla ticaret nedir ?

önce..celal ağamın çok doğru tespitleri olan avrasya konusuna bir göz atın
ve ona ben bir ek daha yapayım

avrasya projesini nasıl tek katmanlı proje görürsünüz

hali hazırdaki durumu bile çok katmanlı proje olduğu gerçeğine gözlerinizi kaparsınız..
nasıl israilin bu katmanların birinde yer aldığını görmezsiniz ??

8- israil avrasya projesinin içinde mi ? sorusu duydum tabi...

çine liman satan her ülke bu projenin içindedir..
pompeo tarafıbndan bu nedenle kulağı çekilmiş olsa da israil avrasya porjesinin çin katmanına dahildir..
+++
9- şimdi tekrar soru zamanı

hem avrasyacı olduğunuzu iddia edip..
hem türkiyeciliğe karşı çıkıp
hem suriye ve mısırla iyi ilişkiler isteyip
hem katmanlı avrasya içinde var olmaya başlayan israille ticari ilişkilere ses çıkarmayıp ilişkilerin kötü kalmasını istemeyi başarmak ++
10- ne tür bir düşünce sistematiğiyle gerçekleşir...

bunu duymayı gerçekten çok isterim

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with duble prof kazak abdal #ANDIMIZ

duble prof kazak abdal #ANDIMIZ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!