blue Profile picture
16 Sep, 22 tweets, 4 min read
1)Yeni dönemin suçları;

Ciğerleri gelişmekte olan anne karnında bebeğin, hipoksi sonucu zarar görmesine sebeb veren, hamile kadına maske dayatma!
Doğum esnasında derin ve güçlü nefes alması gereken anneye dr.ların zorla maske takması sonucu anne ve bebeği ölüme itme!
2)Diyabet, tansiyon, kalp, beyin, koah, astım hastalarının hipoksi sonucu kriz geçirmesine sebeb verme!
Krizi atlatamayan kişilerin, pıhtı atarsa felç olmasına yada ölümüne sebeb verme!
"Devletin karşılaması gerektiği" karşılamadığı ve yasal olmadığı halde zorunlu kıldığı,
3)TR ekonomisinde ay sonunu zor getiren insanların, ne olduğu belirsiz materyallerle üretilmiş, steril olmayan, denetlenmeyen, nefes ve nemle bakteri yuvasına dönen "atığı" kullanması sonucu; allerjik reaksiyonlar yaşaması, nefes darlığı ve astım krizi yaşamalarına sebeb verme!
4)Koah hastalığının akciğer kanseri yaptığı ispatlanmış olmasınına rağmen ve oksijen tedavisi ile direnç kazanmaya çalışan, kanser hastalarının, vicdansız ve ahlaksızca tedavilerine ve yaşam savaşlarına engel olma!
Çocukların, koşup oynarken, taşikardi yaşamalarına,
5)bayılmalarına, hipoksi sonucu vücut savunma merkezinde ki aksaklıklar yüzünden, uyku ve gelişim bozuklukları yaşamalarına, erken yaşta diyabet hastası olabilmeleri riskine, ifade özgüven sorunlarına, eğitim ve gelişmelerine engel olunmasına, sebeb verme!
6)Yaşlı insanların, yaşla ilgili ve kronik rahatsızlıklarını arttırmaya sebeb verme!
c19''un homo sapiens 8. kromozom olduğu ve testlerin test döngüsüne göre pozitif / negatif sonuç verdiği ispatlı olmasına ragmen; bazı prof'ların dr,ların, medyanın ve siyasilerin
7)insanları korkutması, hakaret etmesi, kurul, koltuk, kolluk sahiplerinin, yasal olmayan cezalar keserek akıllımızla dalga geçip, diktatörce güç ve psikolojik şiddet uygulaması ve bunlardan beslenerek, öğretilmiş tıp eğitimi alanların pandemi ranti uğruna zulum etmesi!
8)Kişinin özel mülkünde "maskesiz" aynı yatakta sarılıp uyuduğu eşiyle, aynı ortamda yemek yediği dipdibe sohbet etttiği, aile bireyleri ile kendi özel aracı içinde maskesiz olamayacakları, aksi durumda yasal olmayan ceza uygulanarak, kişilerin akıl ve ruh sağlığıyla oynanması!
9)Yine, içiçe yaşayan aile bireylerinin test sonuçlarının farklı çıkması hatta; pozitif olan kişilerin birgün sonra ki teste negatif çıkmaları? yada, tam tersi?
Nezle olan insana bile hastanede test yapılması, negatif sonuca rağmen; taşıyıcı olup olmadığını bilemeyiz, diyerek
10)doz doz ilaçlar uygulanarak, tıbbi ve psikolojik deneylere tâbi tutulmaları!
mesafe adı altında aile, arkadaş, komşu ilişkilerini sonlandırma, eğitimi durdurma, ekonomiye zarar verme, "birlikten kuvvet doğar" felsefesini yok edip, insanları yalnızlaştırma,
11)her tür küçük işletmelere kısıtlama getirip, toplu taşıma araçlarında birbirine yapışık yolculuk ettiren, turizm yerlerinde sezon da yasağı kaldırıp, sezon sonu tekrar getirerek, dengesiz uygulama ile ekonomiye kazanç değil! bu bölgelerde ki sektör ve kişilere rant kazandırma!
12)c19 gerçek ise,?! buralarda yaşayan halkın sağlığını tehlikeye atma!
Sağlıklı insanları maske ile fişleyerek açık havada nefes alma özgürlüklerini ellerinden alma!
Astım hastası, mevsim nezlesi, mevsim gribi olan ve mevsimsel alerjileri olan kişilerin, toplumdan
13)dışlanmasına sebeb verme!
Esnafa destek vererek değil! borçlarını erteleyerek, zaten iş yapamayan işletmeleri daha da borçlandırıp, iflaslarına hatta; intiharlarına sebeb verme! avm ve marka sahiplerine tanınan ayrıcalığı, çarşı, pazar esnafına tanımama!
14)Mevsim sebze ve meyvelerini kısıtlama nedeni ile şehir, semt pazarlarına getiremeyen küçük tarım üreticilerinin zarar ve iflasına sebeb verme!
İnsanların bilinçsizce, ateşlerini alınlarından ölçme ki! "tansiyon şeker ve ateş her kişinin metabolizmasına göredir" yani yıllardır
15)ezberlediğiniz "şeker,tansiyon,ateş" ortalaması denen yanlış bilgidir, öğretilmiş tıp bilgisidir "örneğin benim vücut ısım 35 derece normalimdir, ölçüldüğünde 37 ise normal kabul edelir, aslında benim ateşim vardır. Yine örneğin, vücut ısınız normal iken güneşte yürümüş olup
16)veya spor sonrası birşey içmek için gireceğiniz cafe kapısında ateş ölçümüne tâbi tutulmanız yanlış tespittir gibi..
Bulaşıcı olduğu iddia edilen ve yaş ortalaması genç sayılan pozitif dedikleri kişileri, doz doz ilaçla eve yollama, yaş ortalaması yüksek pozitif kişileri,
17)hastaneye yatırma, entübe etme, x vakaları otopsi yapmama gibi...
"Diyelim ki söyledikleri gibi c19 bulaşıcı ve ölümcül"
bulaşıcı, ölümcül hastalığı olan kişiyi eve gönderemezsiniz! bu durum aile, dolayısıyla topluma karışması yani risktir! ölümcül olan hastalık nasıl oluyorda
18)ilaç ve 14 gün kişiyi izole etmekle geçiyor? geçiyor ise, bu aşı çığırtkanlığının amacı nedir?
Yazılımcı bilinen, aslında yazılımcı bile olmayan üni. mezunu olmayan dr. olmayan, aşılarla dünya nüfusunu azaltmayı açıkça ifade eden, Bill Gatess ve yine dr. olmayan DSÖ başkanı
19)pedofilci, sapık elitlerin piyonu Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teslimiyet ve iş birliği neden?
Sözde, korumak için sağlıklı bebek, çocuk, yetişkin insanların ağızlarına bakteri dolu bir bez parçasını tıkamak istemek bunun için yaptırım uygulamak, bir cabala
20)ritüeli ve onlara hizmettir. Bu saçmalıklar, insanları tıbbi ve pisikolojik bir deneye tâbi tutmak, #insanlıksuçu yargı hükümlerinin uygulanacağı dava konularıdır.
Yeni dönemin, ihmal değil! açıkça işlenen suçlarıdır.
İsveç bilimi literatürler de yer alırken sözde pandemi de
21)örnek alınamaması ilginçtir... İnsanlarını pandemiden rant elde eden, aşı, ilaç şirketleri ile ilşkileri olan, dr.lara ve DSÖ ye teslim eden her ülke otoritelerini tarih nasıl yazacak sizce?
Ayrıca, aklı başında her kişi hasta iken kendini de çevresini de korur ve maske
22)kullanan kişiler rahat olsun. Akıllı kişiler, ağzında bakteri yuvası bir bez parçasıyla nefes veren birine yaklaşmaz! bakteri dolu elinden hiç birşey almaz! yolunu bile değiştirir. Birde, şu maskelerinizi her yere atmayın çevreye ve topluma mikrop saçıyorsunuz!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with blue

blue Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @desi_athena

22 Sep
1)Hiç birşey birdenbire olmaz! "Beklenilmeyen" her zaman uzun bir hazırlık dönemi gerektirir. "ABD 11 eylül 1947'de Marshall yardımını onayladı."1925' te uçak farikası kuran, denizaltı, gemi üreten Türkiye'ye, bunları size biz vericez dediler. Fabrikalar, tersaneler kapatıldı.
2)Dünyanın en büyük mısır üreticisi ABD, mısır stoğunu eritmek için mısırözü yağı olarak ihracata sürdü. Marsall yardım şartlarından biri, zeytinyağı ve tereyağının zararlı olduğu algısının halka yayılmasıydı. Zeytinyağının kanser yaptığı "ki en yüksek ısıda yanmayan tek yağdır"
3)tereyağının damar tıkadığı yalanını şarlatan dr.larla ortaya attılar. Margarin fabrikaları kuruldu.
“Zey­tin­yağ­lı yi­ye­mem aman, bas­ma da fis­tan gi­ye­mem aman.
Se­nin gi­bi ca­hi­le, ben efen­dim di­ye­mem aman” türküsü besteletilip, radyolarda algı operasyonu başlatıldı.
Read 39 tweets
11 Sep
Kişinin fikrini, ideolojisini, karşıdaki kişiye hakaret, küfür etmeden anlatamaması tartışamaması ve savunamamasının
nedeni sadece edepsizlik değil, inandığını fikirlerin bir temele dayandırılmamasıdır.
Başkalarının ürettiği bilgiyi ezberlemek bilimle iştigal etmek değildir, üni. de toplumun bir uzantısı, bilim de topluma hizmet eder. Partileşmemiş, cemaatleşmemiş, hizipleşmemiş adam akıllı bilim yuvası ve bilim insanı olmayınca kendisinin de olmaması gayet normal...
Meslek, insanı önemli yapmaz! Önemli olan olduğunuz şeyle zihnen ve fiziksel ne kadar tamamlandığınızdır. Ne eksik olmalı, ne fazla! Bütün olmazsa ortaya herşeyi ile dengesız işler, dengesiz eylemler çıkar!
Read 8 tweets
9 Sep
Sağlık Bakanı itirafta bulundu, başka rahatsızlıktan ölenler de c.19 yazılmış dedi! test edilemeyen c.19 tanısı nasıl koyuldu, tanısı olmayan şeyin tedavisi nasıl uygulandı? sorgulanmadı! insanlar yanlış tedaviye kurban edildi, yakınları ölen kişiler otopsi istemedi.

Yıl / 2020
Sağlık Bakanı itirafta bulundu, c.19'u gripten ayıran test yaptık dedi! bu testler c.19'u tanı etmiyorsa burnumuzdan beynimize sokulan testler ve önceden boş olan test tüplerinin içinde ki sıvı nedir? sorgulanmadı!...

Yıl / 2020
prof.lar, havayı,heryeri, herkesi virüslü ilan etti, dediler ki! birbirinize yaklaşmayın, ağzınızı bakteri dolu bir bez parçasıyla kapatın hatta; bez parçanız nefes verirken şişmiyorsa korumaz, nefes almayın! insanlar nefes alarak yaşadıklarını unutacak kadar hipnozdu.
Yıl / 2020
Read 5 tweets
9 Sep
"Kanserli hücrelere yol açan, hücre bozulmasının nedenidir hücrelerin oksijensiz kalması"Sonuçta, hangi sebeble olursa olsun oksijensiz kalan hücrede kanser gelişiyor. Siz, kanser oldunuz mu, veya bir yakınınız oldu mu? onların yaşadıklarına verdiği savaşlara tanık oldunuz mu?
Şimdi siz, kanserle savaşan insanların nefesine maske ritüelinizi tıkayıp oksijensiz kalın, metastas olun beter olun, çeke çeke ölün mü diyorsunuz? Ya maskesiz bile iki adım gidince yorulan, taşikardisi tutan yaşlılarımıza?
Koah hastalığının, oksijen yetersizliği sebebiyle akciğer kanserine neden olduğu ispatlanmıştır.
Oksijen düşüklüğü, tansiyon ve hipoglisemi hastalarının kriz geçirmelerinin nedenlerinden biridir.
Read 5 tweets
27 Aug
Rekombinant teknolojisi ile
bedenimizde bulunan “DNA"nın bir kopyasını çıkartılır fakat içine istenilen mutant hücreleri koyup izole ettikten sonra bu genin milyonlarca klonunu üretilir.
Rekombinant DNA, bugün öncelikle aşılarda ve çeşitli ilaçlarda bulunuyor. İnsanın 2 sarmalı olan DNA yapısını 12 ye kadar çıkartıyor ve tamamen genleri bozulan bir insan haline getiriliyor. Ve DNA sarmalı 12 ye ulaşmış bir insanın sağlıklı haline dönmesi imkamsızdır!
rekombinant DNA, ilk olarak "insülin" ilaçlarında kullanılmaya başlandı. Bu sebeple insüline başlayan insanlar bir daha bırakamıyor. Hamilelikte kullanılan folik asitler, rekombinant DNA yöntemiyle üretiliyor. Aşıların içeriğinde bu bela fazlasıyla mevcut.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!