קשה להשתחרר מהתחושה שיש אנשים שאחד הדברים שמניעים אותם זו שנאת יהדות וסלידה מכל דבר שנוגע לדת. הבדיחה הפופולרית ביומיים האחרונים ברשת נוגעת לאישור שיקבל בעל תוקע כדי לעבור ממקום למקום על מנת שיוכל לזכות אנשים בשמיעת קול שופר. אין ספור לגלוגים וזלזול נשפכו על "הקומבינה התורנית">>
>>כאילו שמדובר באיזו דרך מתוחכמת לעבוד על המערכת. בדיוק הפוך, שונאי דתיים שכמותכם. האישור לבעל תוקע לעבור ממקום למקום נועד להפחית תחלואה ולמנוע התקהלויות. בגלל פיזור התפילות ולאור הרצון לקיים מניינים קטנים, ולא תפילות המוניות, יש צורך לאפשר לתוקע בשופר לדלג מתפילה לתפילה.>>
>>כל כך פשוט וכל כך קל להבנה, למי שרוצה להבין. אבל יש אנשים שלא רוצים להבין. כאלו שרק מחפשים את הרע בכל דבר שקשור ליהדות. שממוקדים בלבזות ולהגחיך כל דבר שמזכיר קצת ניחוח דתי. תן להם הפגנה עם תופעות ביזאריות, התקהלויות אסורות ללא שמירת מרחק, ולא פעם גם ללא מסיכות, והם מוקסמים.>>
>>כמו כת פנאטית ואחוזת אמוק, הם יתנפלו עליך ויכסחו אותך מילולית אם רק תעז לפתוח את הפה על הדת המקודשת שלהם - דת ההפגנה. בזה אין צחוקים ועל זה לא מתבדחים. זה קדוש. אל תיגע להם בהפגנה. רוצה לגחך על משהו? בשביל זה יש יהדות.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with זאב קם Zeev Kam

זאב קם Zeev Kam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!