Even serieus: volgens mij is het probleem van het toenemende circuleren van het virus in studentensteden moeilijk tot niet te bestrijden, en wel om minstens drie redenen.
(1) studenten wonen in studentenhuizen dicht bij elkaar in omstandigheden waarin afstand houden echt een opgave is. Ik zie het, dagelijks, in Leiden als ik door het centrum loop. Die keukens - bijna niet te doen.
(2) binnen studentenhuizen heb je te maken met vijf, zes, soms wel tien aparte individuen die allemaal een hele rits aan sociale contacten hebben, deels overlappend, deels niet. De netwerken van studenten zijn volgens mij enorm vergeleken met die van de rest van de samenleving.
(3) daarnaast komen die studenten ook nog eens allemaal op de universiteit, waar ze weer andere mensen tegen komen. En in de collegezalen is het met de afstand ok, daaromheen is het veel moeilijker.
Dan heb je ook nog eventuele bijbanen, soms in de horeca. Dus zelfs als studenten alles goed doen zijn ze een groep waarbinnen het virus enorm makkelijk circuleert. Gewoon, omdat ze de levens hebben die studenten hebben.
Wat je daar aan kan doen? Niet zo veel. Nou ja, je kan de universiteit sluiten, dat neemt ontmoetingen weg, en vermindert contact met andere bevolkingsgroepen - zoals docenten, van wie sommigen oud zijn.
Ik zie soms ook studenten dingen fout doen - weinig afstand houden, etc. Maar als een student in sociale situaties relatief net zo vaak iets fout doet als ik dat doe, dan is er tien keer meer risico op overdracht.
Dus ik zie weinig in een moreel appel of een bewustwordingscampagne. De onderliggende problemen zijn volgens mij structureel, en los je volgens mij niet op door het najagen van gedragseffecten. Als je iets wil doen, moet je veel meer doen. Bijvoorbeeld: clubs sluiten.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Miko Flohr

Miko Flohr Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mikofLohr

12 Mar
Toch even wat gedachten over wat we in Nederland doen en laten in de officiële omgang met deze pandemie.
(1) Bedenk dat RIVM alle medische literatuur over het virus en de pandemie van voor naar achter en van achter naar voren aan het lezen is en dat doet op het moment dat deze verschijnt.
(2) Bedenk dat RIVM nauwegezet volgt wat er in China, Italië, Korea en Iran gebeurt en gebeurd is, zowel qua epidemie als qua respons.
Read 11 tweets
19 Feb
Dit staat ook al in zijn proefschrift. Had ik al gezegd dat hij daar nooit op had mogen promoveren?
Natuurlijk had ik dat. Ik schreef het, in bedekte termen, al in 2012. Toen was ik een broekie, en wist ik het niet goed te plaatsen. Nu ben ik UD en denk ik: hier hebben essentiële controlemechanismes gefaald, en daar moet echt eens goed naar gekeken worden.
Niet om Baudet zijn titel af te pakken - inmiddels weet iedereen wel dat dat proefschrift ondermaats is als wetenschappelijk werk (niet als pamflet, het is een uitstekend pamflet, maar géén wetenschap).

Ook niet om Cliteur te pakken (hij is verantwoorsslijk, ja).
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!