המשנה ליועמ"ש רז נזרי: לא ראוי ולא נכון שראש הממשלה והממשלה יקבעו מה יהיה עם הפגנות נגדם. אנחנו בוחנים משפטית ומקצועית ממש כעת מגבלות על הפגנות בזמן הסגר (רומז שיהיו). גם אם יהיו מגבלות - אי אפשר למנוע הפגנות לחלוטין #אלמוגוגילת
המשנה ליועמש רז נזרי: לייעוץ המשפטי יש כובע כפול. ברור שהעבודה עם הממשלה מאתגרת יותר בתקופה הזאת, כשיש גם את כתבי האישום. אבל מבחינתנו יש הפרדה. ההרגשה (לאור המתקפות) לא נעימה. בהתחלה מתקפות משמאל על טיוח ועכשיו מימין על תפירת תיקים>
נזרי: עמדתי לא תמיד התקבלה, כולל בתיקים האלפים, אבל יודע עובדתית שאין מניעים פוליטים. אני גם אומר, שעלינו להיות טובים יותר בקבלת ביקורת ותיקון. אם לא היה לנו ככ קשה להודות בטעויות, לא היה קל למי שפונים נגדנו להאשים אותנו בשחיתויות. אבל יש הבדל בין תקלות וטעויות לבין תפירת תיקים
*לא יהיה קל

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with tamar almog

tamar almog Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @almog_tamar

16 Sep
יש לי בקשה מכם/ן. אנא, תקראו את השרשור הבא. מסקרת הרבה שנים את תחום המשפט אבל כזה דבר עוד לא ראיתי וחייבת לספר.
הגענו היום לביהמש לדיון של ליאור. ליאור הורשע בשוחד, שוחרר אחרי כמה חודשים בכלא ובאופן נדיר קיבל משפט חוזר בגלל התנהלות החוקרים, הקלטות שנחשפו @kann_news. הנה>
אלו ההקלטות שחשפנו אז, האיומים של הסמויים, הקללות, הצעקות, שהיו סיבה מרכזית לכך שאושר משפט חוזר. כאמור זה כאן👇ממשיכה את השרשור לסיפור שקרה היום וביקשתי שתקראו >
אחרי הפרסום, המדינה הודיעה שהיא תמשוך את כתב האישום. מאחר ומדובר בשלב כזה (ועוד אחרי פסק דין וריצוי עונש בכלא וכו) המשמעות היא זיכוי. ליאור, שכבר עשור בסיפור הזה, הגיע (עם הליכון, אגב, השנים האלה הביאו לשורת בעיות רפואיות) עם בנותיו לשמוע איך הוא מזוכה. ואז >
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!