ablag Profile picture
17 Sep, 24 tweets, 4 min read
Bu arada İbn Hacer el Askalani bu hadisi kurtarmak için sayfalarca bir mantık silsilesi kurmaya çalışıyor, ama sonu hezimet.. :)
en son İngiliz selefilerden bakmıştım biraz; hadis için ne diyorlar diye; onlar sürekli şiilerle tartıştığı için; bu hadisler platformda çok dönüyor. Bakmışlar işin içinden cikamiyorlar; allem etmişler, kullem etmişler, oradan buradan birkaç şey getirmişler;
"buharinin aslında hadiste bu ziyade yok, bu sonradan eklenmiş" sonucuna varip; tarihte "bilinmeyen şiileri" suclamislardi. Selefilerin tipik kurtarma çabaları "muğlaklık yaratma çabası".
Güldüm geçtim, reddiye filan demişler bir de adına. İbn Hacer gibi nice Buhari nüshasını inceleyen; hadis alanında otoriter bir isim olan; kendisinden sonra onun kadar büyük bir muhaddis gelmediği düşünülen bir adam; araştırmaları neticesinde bu hadisin buharinin aslindan;
..olduğunu kabul ediyor, zikrediyor, sonra da tevil etmek için vargücünü kullanıyor, ama tevili çok gülünç olduğu içim; İngiliz selefileri pek tatmin etmemiş olacak ki "buharinin aslında olmadığı kanaatine" birkaç kıytırık şey ile varmışlar.
Sonra da "ibn Hacer'in hatalı oldugu'' görüşüne varmışlar. Selefilerin her biri iki hadis ilmi okuyunca; başımıza muhaddis kesildiği için, maşaallahlari var.
bu gibi adamların gözüne ne soksan fayda etmez, azığı taassup olan adamların (sadece mezhebi anlamda değil, aynı zamanda siyasi anlamda); böyle komik hallere düşmesine yıllardır alıştım artık. Allah cümlesini affetsin.
Yine bu mesele ile ilgili bir hadis; Amr'ın Ammar şehid edilince nasıl endişeye kapıldığına bakın. Ve Muaviye'nin Resulullah'ın (s) sözlerini nasıl tahrif ettiğine de. Image
Ammar'ı şehid eden grup Muaviye, ama tahrifçi "onu Ali şehid etti, çünkü o buraya getirdi" diyor. Felaketi görüyor musunuz? Diğer bazı nakillerfen rivayet edildiğine göre İmam Ali'nin şöyle mukabele ettiği söylenir:
"o halde hamza'nın (ra) katili de Resulullah (s)'tır." Nice kez dedim, Ali muaviyeden ebleh değildir, hatta ondan zekidir. Ancak onun Savaşı'nın bir ahlaki vardır. Ne güzel bir fıkhı var, Allah ondan razı olsun.
Sarı görsel ve altında verdiğim rivayetler "isnaden zayıf"; ancak birkaç târikten geldiği için; şiddetli zayıf değil, aksine hadisler birbirini destekliyor. Bu yüzden olayı bir bütün gibi anlattım. zayıf hadisler birbirini desteklerse;
..kullanılmasında bir beis yok, ki bu hadislerin hali de içler acısı değil zaten; Muaviye'nin bu sözünün sıhhatini kabul edip; "o tevil etti" diyen saçma sapan âlimler var ortada. Bir de bunu Muaviye için mazeret olarak filan zikrediyorlar.
Selefiler "isnad"larda boğulup; saçma sapan bir tarih okuması yaptıkları için, zikredeyim dedim. Yine müsned'de çok az mevzu hadis olduğu da bizzat ibn Teymiyye'nin ikrarı, onu da unutmayalım.
Hoş şu olaya gerek bile yok; sahihi buharideki hadis her şeye yeter.
Ama Muaviye'nin nasıl bir müdellis olduğunu göstermek için işaret edeyim. Muaviye'nin kan kardeşi Mervan da; Muaviye'nin Yezid'i atadigini haber verdiğinde;
...Ebu Bekir es Sıddık'ın oğlu Abdurrahman (radiyAllahu anh) celallenmiş ve "yoksa Muaviye kisra'nın sünnetini mi takip ediyor" diye çıkışmıştı. Müdellis Mervan da İsra 23'ü kullanıp Abdurrahman'ın halinin "anne babasına öf" diyenler gibi olduğunu ve bu ayetin onlar;
..için nazil oldgunu söylemişti.
Mervan adamlarına abdurrahman'ı yakalama emri verdiğinde; Abdurrahman ancak Aise'nin (r.anha) evine sığınarak kendini kurtardı ve durumu Aişe'ye anlattı. Aişe de şöyle dedi "Allah bizim hakkımızda; benim hakkımda indirdiği dışında bir şey;
...indirmedi." buraya kadar hadis buharidedir, sahihtir.
Mervan'ın saptırmacasına bakın! Neuzubillah. Bu hadis sahabenin bazilarinin gözünde Muaviye'nin konumunu da gözler önüne seriyor bu arada. Yine ibn hacerin "ictihad sahibi, sahabe" dediği mervan'ın nasıl bir karakteri;
...olduğunu da hakeza. "Emevi dini" denince kızıyorlar, bu din kimin dini? İşte emevi dini budur. İktidarı için ayetlere takla attırmaktan, yalan söylemekten çekinmez.
Yine Abdurrahman'ın bu sözüne karşılık Mervan şu cevabı da veriyor:
"bu kisra'nın değil, Ebu Bekir ve Ömer'in sünnetidir." Allah'a kasem olsun ki yalan söyledi, Ömer'in sünneti ümmetin seçkinleri arasından bir halife seçilmeseydi. O oğlunu tavsiye edenlere "aileden bir kurban yeter" demişti.
Ebu Bekir'in sünneti ise; ümmetin içinde en hayırlı olduğuna inandığı adamı atamak idi. Bunu yaparken de dayatma ile yapmadı, tebaasinin "rızasını" alarak yaptı.
Onlar bu işi en hayırlı olanlara havale etti, onların sünneti nerede? Muaviye'nin sünneti nerede? Muaviye Ömer'in sünnetini tatbik etti demen icin; Yezid'in ümmetin en hayırlılarından olduğunu ispat edeceksin.
Ancak o sadece "atama vechini" alıyor, ve Allah'ın dini ile dalga geçip; halkını böyle yatistiriyor. Emevi dini daha ne olsun? Ali Şeriati'yi fazla "romantiklik" ile suçluyorlar, bu dine yüklendiği için. Ama malzeme bu yani, ne yapacaksın.
Hoş şeriati gerçekten birçok konuda romantik, hatta bazen çok ağır saçmalıyor, sadece Şii kanalların kabul ettiği rivayetler üzerinden bir anlatı/tarih olusturup; sonra da yargılarını onun üzerine inşa ediyor.
oysa yapması gereken iki kanalın da kabul ettiği tarihi anlatip; onun üzerinden anlatı yapmak idi. Anlatısının bir kısmına ortak yollardan da varabilirdi. Neyse, adam romantik olsa da haklı. Şeriati gibi adamların "ictihad etmiş, sevap kazanmış" demesini beklemeyin bi zahmet. .

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ablag

ablag Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @shisuiiofuch

23 Sep
"ey Hüseyin'in temiz kalbi sen ne çok zorluğa ve zahmete katlandın
ve mücadele ettin ki şeref yolunun kapısı hep açık kalsın..."
Senden sonrakiler ise; açtığın şeref kapısından girmek yerine; var gücü ile o kapıyı kapatmak için uğraştılar.
Üstelik bunu seni sevdiğini iddia edenler yaptı, tıpkı Allah Resulü'nü (s) sevdiğini iddia edip de; sana kılıç çekip; seni katledenler gibi. Ki sana kılıç çekenlerin bir kısmı da seni seviyordu, öyle ki onlardan biri hariç kimse son hamleyi yapmaya cesaret edemedi.
Zeynep semaya haykirip; onları Allah Resulune (s) şikayet ettiğinde ağlayarak; kufeli askerleri sanki gök çarptı da; hepsi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı; senin sevgin onların kalbindeydi hüseyn; ancak ne var ki onların rızkını Yezid temin ediyordu.
Read 4 tweets
23 Sep
Tarik Ebu Abdullah HTŞ'yi desteklediğini açıkladı.
Açıklamada dikkatimi çeken husus şu itiraf:
"Bunun için Ehl-i Sünnet ilk devirlerden sonra Müslüman ama facir ve zalim olan imama karşı ayaklanmamayı esaslarından addetmeye başlamıştır."
Allah onlara nasıl da itiraf ettiriyor! Çünkü ilk asırda bu kimsenin esası değildir ki! Nice tabiin, sahabe zalim imamlara karşı ayaklanmıştır! Ancak bu ilk asırdan sonra "ehli sünnet" denilen safsatanın ilkesi haline gelmiştir! Neden böyle olmuştur biliyor musunuz?!
Çünkü bu kiyamlar başarıya ulaşmamıştır, Tarık denilen adamın da itiraf ettiği gibi; sahabenin ve seçkinlerin başarısız olduğu görülünce "bu varolan durumu daha da kötüleştiriyor" denip; zalim imama isyan etmemeyi ehli sünneti ilke edinmeye başlamıştır, sonrakiler de bu konuda;
Read 22 tweets
23 Sep
Bırak günleri dilediğini yapsın
Allah bir hüküm indirdiğinde ise kalbini hoş tut.
Gecelerin musibeti sabrını taşırmasın
Ne de olsa dünyada hiçbir şey kalıcı değil.
Musibetler karşısında ise güçlü bir adam ol.
Nezaket ve dürüstlük tabiatın olsun.
Eğer insanların gözünde kusurların ve günahların artarsa;
ve onların örtülmesini dilersen;
O halde bil ki nezaket tüm hataları örter.
Bilemezsin ki kaç adamın hatalarını örtmüştür nezaket ve iyilik!
Ne üzüntü ne mutluluk sonsuza dek sürer
Ne fakirlik ne de zenginlik sonsuza kadar kısmetin olur.
Read 6 tweets
23 Sep
Suri'nin Taliban hakkındaki sözlerinin 1998-2001 arası olması dışında sorun yok. Adamlar Kaide'ye sıkayım derken kendi ayaklarına sıkıyor, harika bir anlayış.
Sonra da çıkıp bunun üzerine "molla Ömer övgüsü". Suri aynı sözlerinde diyor ki "molla Ömer ve Taliban Suud/Pakistan devletini tekfir etmiyor, hatta birçok kez Taliban bizzat Molla Ömer'in ağzından mektuplarla Suud/Pakistan'ı tebrik etti vs"
"Suri sapık, molla Ömer mücahid, molla Ömer'e de anam babam feda olsun." Yani ithamlarızın şeri olmadığı siyasi olduğu zaten çok belli de, çıkıp da bu kadar bariz belli etme ya. Suri'ye Taliban üzerinden sapık demek nedir? Suri'nin anlattığı Taliban'a bin ladin biat etti ya.
Read 5 tweets
23 Sep
Hayırlı uğurlu olsun akhiler, biz kuzu kuzu buralara geleceğinizi hep söylemiştik, azınlık bir küskün grup hariç "şeyh Muhaysini ve şeyh tarifi'den iyi mi bileceğiz" diye gezinebilirler ortada.
Mesele itikadı problem değil, dün gibi hatırlıyorum. 2014 ya da 2015 yılında bir kardeş bana demişti ki "ben şeyh muhaysini'ye halep'te Erdoğan'ın hükmünü sordum, o da bana onun hükmünün diğer tagutlar gibi olduğunu ve tekfir ettiğini" söyledi dedi. Bunu birçok başka;
...kimse tasdik etti, birçok kimse bu şahitlikler ile muhattap olmuştur, ki bunu bana nakledende güven konusunda kusurunu görmediğim biriydi. Ancak bugün Allah'ın dini için verilen hükümler; yine; siyasi konjonktüre göre değişiyor, tüm mesele bu.
Read 25 tweets
22 Sep
Her zaman diyorum bunların fıkhına göre Hüseyin (as) zalim, baği, emirine isyan eden, dedesine itaat yerine isyan eden bir fasık ve zalimdir. Onların dilleri ile ikrar etmemesi bu hakikati değiştirmez
Sanılmasın ki; bu sadece vahhabilerin ve selefilerin görüşüdür, aksine tüm ehli sünnet bu görüştedir neredeyse -haksızlık olmasın, birkaç istisna var-
Bakınız ekte; İmam Nevevi'nin bu konudaki icma iddiası: Image
Keşke bunun ucu sadece ehli beyt'e dokunsaydı!
Bilâkis; bunun ucu ensar ve muhacire, onların nesline; şehid Abdullah b.Zübeyr'e, şehidimiz İmam Zeyd'e de dokunmaktadır. Bunların hepsi döneminin yöneticilerini İslam üzere görmesine rağmen onlara isyan etti.
Read 29 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!