Behoort u tot de #vrijedenkers die graag verschillende meningen en ideeen bespreken in open discussie? Stelt u kritische vragen wanneer de overheid zichzelf als enige bron van betrouwbare informatie benoemd en censuur van dissidente meningen hernoemt tot desinformatie bestrijden
Ziet u gaten in het verhaal, misleiding en belangen vermenging? Dan werd u wss al snel bestempeld als complotdenker. Dat betekent dat uw mening niet van belang is, en u mentaal gestoord bent. De term werkt prima om de andere slapende burger te waarschuwen om u te mijden. 🤡
'Wakkere mens' stelde vast dat het onmogelijk bleek een discussie op basis van feiten te voeren met bepaalde mensen, die volledig immuum lijken voor realiteit en feiten. Ze blijken geen enkele interesse te hebben om te achterhalen wat de waarheid is. Hij stelt de introductie van
een nieuwe term voor (in navolging van de term 'corona ontkenner'), namelijk de COMPLOT-ONTKENNER. Dit zijn mensen die zich voor de gek hebben laten houden en nu constant anderen moeten 'gaslighten' om niet met de realiteit in conflict te komen.
wakkermens.info/de-complot-ont…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Belgian Awakening #AgeOfAquarius

Belgian Awakening #AgeOfAquarius Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AnonBelgian

23 Nov
To all people rushing to get the sham #Covid19 #PCRtest, do you know what's happening to YOUR #DNA? Do you care? You should...
Track and Trace: DNA Harvested from Coronavirus Tests to be Kept for “National Security”
#IDoNotConsent jonsnewplace.wordpress.com/2020/10/18/tra…
The Chinese #Communist dictatorship sure loves their #DNAdatabase. First, they concentrated on the regions of Xinjiang and Tibet. That's where the naughty people live. Now they expanded to nationwide dragnets, just because they can. aspi.org.au/report/genomic…
A group that has been targeted by the dark forces of the CCP, are the #falungong followers. This is spiritual practice has between 60 and 100 million followers in China, and focuses on self improvement through meditation. Their belief is based on truth, compassion and tolerance
Read 9 tweets
23 Nov
For the people who are scared for what the future brings, remember that the future is what we make of it ourselves. The ones whose eyes are open and can see the deception are the ones to turn things around. Don't be silent. Reject the lies and the dark agenda. We can push the
collective consciousness in the right way. But don't forget to be kind. We are all in this together. The people who are under the spell of fear are lost, so we need to guide them. Even when they say horrible things, remember they are under mind control by MSM. They are not
our enemies. Try to have patients and always be an instrument of the light. Darkness to light.
Read 4 tweets
21 Nov
#MarkTheDate for a major cosmic event. December 21st 2020. Who's ready for #TheGrandConjunction 2020?Jupiter and Saturn come within 0.1 degrees of one another and create the brightest star in the skies since the star of #Bethlehem. ImageImage
First another special event: A Total #SolarEclipse on December 14. Astrologists say this opens up a portal to a whole new beginning. High frequency energy will flood the earth during the grand conjunction the 21st and bring human consciousness to a new level.
Is a new golden age coming our way? Don't know about you guys, but I'm celebrating Christmas early this year. Get out your Christmas light and most important your Christmas spirit, and don't let the #Grinch steel #Christmas. Put a nice star on your tree to celebrate the light Image
Read 5 tweets
19 Nov
hln.be/wetenschap-en-… Deze zogenaamde doorbraak is enkel weer een demonstratie dat het grote probleem onze totaal ontregelde immuun systemen is. Dit medicijn zal helpen bij de patienten die een hevige auto immuun reactie vertonen, namelijk de #cytokinestorm die dodelijk kan
aflopen. Dit medicijn is een inhibitor voor interleukine-6. Dit is een #cytokine dat de inflammatie reactie stimuleert als vroege verdedigings reactie. De immuunrespons in een ingenieus gereguleerd systeem, waarbij exosomen een cruciale rol spelen. Cytokine productie
moet gestimuleerd worden bij een infectie, maar moet ook op tijd afgeremd worden zodat de inflammatie reactie niet te hevig is. Bij de cytokine storm werkt het afremmen niet goed omdat ergens in de ingewikkelde regulatie mechanismen iets niet pluis is. Ze zijn gelinkt aan
Read 7 tweets
19 Nov
Even ter herhaling, voor de mensen die nog niet door hebben waar de #coronamaatregelen om draaien. Die toch maar alles zo goed mogelijk opvolgen, omdat ze geloven dat het dan snel voorbij kan zijn en we ons normaal leven 'terug krijgen'.
Helaas zal dit nooit gebeuren.
De meeste/ingrijpendste maatregelen zijn tot nu toe totaal onbewezen als effectief tegen verspreiding / mortaliteit van de ziekte. Dit wordt compleet genegeerd en enorme 'collateral damage' wordt aangericht zonder onderzoek naar effectiviteit en naar omvang aangerichtte schade
Dat maakt niks uit voor onze overheden, want het doel heeft niks met een ziekte te maken, maar met psychologische #conditionering van de bevolking tot #gehoorzaamheid aan de overheid. De mentale en fysieke weerbaarheid van de doelgroep wordt stelselmatig gekraakt. In bijgaande
Read 16 tweets
16 Nov
A while ago I posted about the latent #ToxoplasmaGondii parasite and how acute infection has exact the same symptomes as Covid19. My hypothesis was that an external factor (like #GGGGG or toxines or stress) was activating the latent cystes and this was what we saw with #Covid19. Image
Reading this article ties all the bits and pieces together. This '#coronavirus' is indeed an #Exosomes, released under cellular stress and is a reaction to illness, not the cause! Antigen presenting cells bind to target cells (killer T cells or helper T) and exchanges exosomes
This is a vital and highly regulated process making sure the immune system deals adequate with the situation. The last thing we should do if tamper with it, without completely understanding it. Attacking this 'virus' potentially derails the entire immune response. Maybe the
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!