Gene ABD’den Bahtiyar Erdoğan ve saadet titan zincirinden yazmaya kaldığımız yerden devam edelim:
-

47.Idris Aydoğan’ın rakamsal verilerine gelmeden önce,1kere daha söylememiz gerekir ki, bu kili süreçte ABD’nin büyük bati yakasında,en üst talebe sorumlusu olduğunu da belirtelim
48. Bu İdris Aydoğan ki vazifeli olduğu dönemlerde Ömer Kutlu ve Bahtiyar Erdoğan ile birlikte, asli işinden önce dolarsal başka işlere öncelik veren & insanların çocuklarının eğitimini, rehberliğini kendisine emanet ettikleri 1 şahsiyet.
49. Hesaplamamız lazım dediğimiz rakamlar ki İdris Aydoğan’ın aldıkları ve verdiklerlerini hesapladiktan sonra çıkan rakamlar gerçekten de bizi ürküttü ama biz yine de sizinle paylaşalım
50. İdris Aydoğan’ın görünürde Siracettin’e, Abi Oto ya aktardigi rakam 3.170.798 DOLAR..
-
Bunu yazı ile de yazalım isterseniz; Uç milyon yüz yetmişbin yediyüz doksan sekiz dolar.!!!
-
51. Bu paranın adı “Kar Payı”, isterseniz siz buna kısaca “faiz” de diyebilirsiniz
52. İdris Aydoğan’ın zaman içerisinde “Abi oto”dan geri aldığı para ise tam 2.275.600 DOLAR. 1 diğer anlatımla kaybettiği para 895.198 Dolar. Yani yazi ile sekizyüz doksan beş bin yüz doksansekiz dolar!! Yani Yuhhh..
53. Aslinda bu iş sanıldığından çok daha organize ve büyük bir iş. Onlarca bölgecinin işin içinde olduğu bir çark.
-
54. Bunların hepsini de, hesap cetvelleriyle birlikte ilerleyen maddelerimizde anlatacağız ki ortada hiç 1 yalan-dolan kalmasın.
55. Hala bu meseleye sadece 1 akrabasından -kayınpeder ya da atadan kalan miras gibi- para alıp, yatırım yapılıyormuş gibi 1 algı insanlarda oluşturulmaya çalışılıyor ki bu bile insanların aklıyla dalga geçmekten başka 1 şey değil.
56. Halbuki bölgecilerin bile sistemli 1 şekilde bu işe para yatırması, baskalarını önermesi hatta yaptığı kişi bağlantı sayısı ve aktarılan dolarlara göre komisyon alınması gözardı edilmeye çalışılıyor. -
Bizim asil mevzumuz da işte budur! Yani “organize işler bunlar”
57. Kesinlikle şunu söyleyebiliriz ki, Hocaefendi’nin hizmet insanlarına öğrettiği Hizmet ve hizmet metodolojisi, yöntemi asla ama asla bu değildir, abilik de asla bu degildir, bu olamaz..
58. Bu yazdığımız işin en tepedeki azımsanmaz sayıdaki bazı kişilere kadar gitmemesi için beni günlerdir arayan uzun yıllardır tanıdığım-bildiğim hatırlı insanları bile artık tek tek yazmayı sıklıkla düşündüğüm oluyor.
59. Idris mevzusuna belki biraz uzunca değineceğiz. Kimlerden, hangi bölgelerden, hangi ülkelerden paralar alınmış?
-
60. Günlerdir bana bu konudan dolayı saldıranların ve yalan haber üreten profesyonel yalancıların da bu işin neresinde olduğunu, tek tek anlatacağız..
61. İdris’in Ömer Kutlu ve Bahtiyar Erdoğana sormadan asla iş yapmadığını-yapamayacağını da anlatacağız ve biz bunları anlattıkça, ismi geçenlerin nasıl hizmetin önde gelen gönüllülerine kendilerini savundurtmak için nasıl fırıldaklar çevirdiklerini gözler önüne sereceğiz.
62. Yazıklar olsun onca insanın iyi niyetini suistimal eden ayak oyunlarınıza!
-
Yazıklar olsun hizmeti, Üstadı, Hocaefendi’yi ağzına, diline pelesenk edip, Hizmeti ve hizmet insanlarını organize 1 şekilde kazıklayan alçaklar olmanıza
-
Lütfen puzzle’ın🧩parçalarını birleştirelim
63. Bu konuyla ilgili son dakika notu: “... şu an kampın civarlarında heyetin sözümona icra kurulu bireyleri, Bahtiyar Erdoğan’ın (Atlanta Tahsin Gül hadisesi X 20) olayının üstünü örtmenin, bu meseleyi nasıl yönetirizin hesabını yapıyorlar..
+
+
@AhmettDonmez’in haklı&gerçek haber olan Atlanta&Tahsin Gül yazılarındaki gibi patlamak istemedikleri için akıllarınca strateji belirliyorlar...” yazık
-
64.Hocaefendi’yi kan-dı-rı-yor-su-nuz&onu da acımasızca kullanarak camia tabanını preslemeye&köleleştirmeye çalışıyorsunuz
65. Ama size rağmen cemaat bu badireleri de aşacak ve sizlerden de kurtularak, Hocaefendi ile birlikte yürümeye, koşmaya devam edecek.
65. Son notum da bu gecelik Muhammed Bey ve Rıdvan Hoca’ya; “çok ama çok ayıp ediyorsunuz, olayların üzerinin örtülmesine vesile olarak ve hatta delilleri karartarak..”
-
66. Müfettişimsi Veli Bey’e laf bile etmiyorum, sadece “yıkama-yağlamacı yazık sana” demenin dışında..

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with OnderAytacProf

OnderAytacProf Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ProfOnderAytac

17 Oct
Okuyun Allah aşkına bu twitten sonra peşi sıra 👇🏾 yazacağım 2 diğer twiti ve sonra da twitter da @resithaylamaz_1 be brnim adımı beraberce yazın ve benim onun ile ilgili daha önceden attığım twitleri de okuyun ve doğru her ne ise ona siz kendiniz karar verin.. 1
Okuyun Allah aşkına 👇🏾 yazılanları ve sonra da twitter da @resithaylamaz_1 yazın ve benim ismimi yazıp, onun ile ilgili daha attığım twitleri de okuyun ve doğru her ne ise buna kararı siz verin.. 2 ImageImage
Okuyun Allah aşkına 👇🏾 yazılanları ve sonra da twitter da @resithaylamaz_1 yazın ve benim ismimi yazıp, onun ile ilgili daha attığım twitleri de okuyun ve doğru her ne ise buna kararı siz verin.. 3 ImageImageImage
Read 5 tweets
16 Oct
117. Bahtiyar Erdoğan ve onun seçtiği vazifelilerle ile ilgili haber yaptığımızdan beri, yazdıklarımıza yorum yazanlara ulaşılılmaya çalışılıyor&baskı kuruluyor.
-
Çok ayıp1durum bu. Siz de yazdıklarımın %100doğru&belgeli olduğunu biliyorsunuz. Ben de bunları yazmaya söz verdim
118.Neden acaba vazifeli arkadaşlar yazılarımın altına gerçekleri itiraf etmek yetine,gidip tektek insanlara suçsuz olduklarını anlatmaya çalışıyorlar?
-
Anlattıkları arkadaşlar sadece kendi mütevellilerine gelen arkadaşlar. Neden bu ortamda binlerce insana doğruları anlatmazlar?
119. Şimdi size biraz da Amerikayı analiz edelim. Amerikada son 3 yılda, Türkiye’deki hadiselerin dışında da problemli yönetim kurularından dolayı hizmet hareketinden çok kopmalar söz konusu oldu.
Read 20 tweets
3 Oct
1. ABD’den Bahtiyar Erdoğan Bey “zoom meeting” yapacak birazdan. Tebrik ederim kendisini
-
2.En azından benim salt belgelere dayalı olarak sorduğum- yazdığım 14 sorunun cevabını da umarım orada anlatır
-
3.Benim burada yapmaya çalıştığım da sadece Hz Ali’nın (ra) 👇🏾 söyledikleri ImageImageImage
4. Burada yazdıklarım özelde Bahtiyar Erdoğan genelde de bütün hizmette yönetici olanlarla ilgili değerlendirmelerimdir Image
5. Bu da 👇🏾 1 diğer çıkarsama Image
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!