۱- اینگونه که خود #شجریان به همراه شاعران و آهنگسازان سمپات حزب توده‌ (لطفی، علیزاده، طبری، ابتهاج، کسرایی) چهچهه زد تا علم‌الهدی‌ها سر کار بیایند. اینگونه که #ارتجاع_سرخ بر سر شاخ نشست و بُن برید و دیو خفته #ارتجاع_سیاه را بیدار و بر سر ملت ایران آوار کرد.
۲-اینگونه که آنگاه که حکومت وقت آماده همه‌گونه اصلاحات بود، استاد #شجریان در آلبوم چاووش می‌خواند «تفنگم را بده تا ره بجویم»؛ اما سی سال بعدش که حکومت کوچکترین راهی برای اصلاحات نگذاشته بود و اصلاحطلبی چیزی جز استمرارطلبی نبود، استاد با ملایمت خواهش می‌کرد: «تفنگت را زمین بگذار».
۳- خلاصه استاد از در دروازه وقتی باز بود رد نمی‌شد، اما بعدها اصرار داشت از سوراخ سوزن رد شود. پس از جنبش سبز نیز چه در دی ۹۶، چه در آبان ۹۸، چه سر هواپیمای اوکراینی صدایی از ایشان شنیده نشد.
۴-غرض از نوشتن این مطالب، بی‌احترامی یا چوب زدن به مرده نیست. استاد شجریان هنرمند بزرگی بود و خدمات شایانی به فرهنگ و هنر کرد که انکارناپذیر است. هدف بیان حقایق است. تا زمانی که نفهمیم از کجا خوردیم، محکومیم که همچون اسب عصاری چشم‌بسته در دایره‌ای دور خود بگردیم و به هیچ‌جا نرسیم

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Shervan Fashandi

Shervan Fashandi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GadflyPersia

27 Mar
#رشته_توییت: خزعبلات پسااستعماری

۱- نسیم نوروزی اگر به باسوادی انیشتین هم می‌بود، به دلیل ماله‌کشی برای رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی، باز هم بیشرف به شمار می‌آمد.
۲- از اینکه بگذریم، خدمت دوستانی که با فضای دانشگاهی غرب آشنا نیستند، عرض کنم که رشته «مطالعات پسااستعماری» از اختراعات ایدئولوژیک چپول‌های غربستیز (در خود غرب) است و هیچ ارزش علمی ندارد.
۳- عمده مطالب آن قرقره شعارهای نخ‌نمای مکتب فرانکفورت (مارکسیسم فرهنگی) و روشنفکران واخورده و نادانی همچون هربرت مارکوزه و امثالهم است، شعارهایی از قبیل تخطئه اقتصاد و بازار آزاد، یکسویه فرهنگ اروپایی، مردان سفیدپوست و ...
Read 15 tweets
27 Jan
Hey @MeganPormer! If this is supposed to be Iran’s flag, where is our beloved #LionAndSun emblem on it?

Or if you have decided to shill for the Ayatollahs, why do you shy away from putting the spider-shaped emblem of the Islamic Republic with “Allahu Akbar” scripts on it?
Also @MeganPormer!

Where were you in November 2019 when the Islamic Republic killed ~1500 protesters in the streets of Iran & detained 7000, most of whom are still in jail?

Where were u when they shot & killed 176 passengers/crew of the #PS752 Flight less than a month ago?🤔
@MeganPormer! You had the chance & the podium on the red carpet to raise awareness about 7000+ of our compatriots who are in detainment under torture by the Islamic Republic regime.

But you chose to be a mouthpiece for the IR regime & Leftist propaganda in US.
Read 5 tweets
29 Dec 19
#رشته_توییت: چارچوب قانونی برای دوران انتقالی/گذار

۱- در انقلاب قبلی، در دوران انتقالی، قدرت دست خمینی افتاد بدون هیچگونه چارچوب قانونی؛ روز ۲۳ بهمن ۵۷ حتی همین قانون اساسی نیم‌بند و فشل جمهوری اسلامی وجود نداشت.
۲- قانون اساسی مشروطه را هم که همه #پنجاه_و_هفتی ها عمدا بی‌اعتبار می‌دانستند.

پس خمینی صاحب مطلق‌عنان قدرت بود، صرفا چون گفته بود «من دولت تعیین می‌کنم؛ من توی دهن این دولت (بختیار) می‌زنم؛ من به واسطه اینکه این ملت مرا قبول دارد، دولت تعیین می‌کنم». و خلاصه کاریزما داشت و ...
۳- از قضا سخن من هم همین است که اگر قدرت را در دوره انتقالی (پس از فروپاشی جمهوری اسلامی تا پیش از تعیین شکل نظام سیاسی تازه و قانون اساسی نوین) بدون ساختار قانونی مشخص دست هر شخص یا گروهی بدهید، ممکن است مثل خمینی رفتار کند و قدرت را هرگز به مردم پس ندهد.
Read 6 tweets
1 Sep 18
#رشته_توییت: #احتکار

۱) در دزد بودن #فرقه_تبهکار که شکی نیست. اما یکی از دلایلی که موجب شده چنین تبهکارانی بتوانند چهل سال بر گرده مردم سوار شوند همانا بیسوادی عامه مردم و حتی تحصیلکردگان ایران درباره بدیهیات علم اقتصاد است.
۲) البته قرار نیست همه مردم اقتصاددان باشند و مردم پیشرفته‌ترین جوامع هم چنین نیستند. منظورم اینست که مردم از بدیهیات علم اقتصاد چیزکی بدانند.

مثال: شما کلید برق را می‌زنید و لامپ روشن می‌شود. اگر مهندس برق نباشید، احتمالا همه معادلات الکترومغناطیس حاکم بر آن مدار را نمی‌دانید.
۳) اما اجمالا آنقدر می‌دانید که الکترونی هست و یک سری قوانین فیزیکی (که بخشی‌اش شناخته شده و بخش دیگر هنوز کشف نشده) وجود دارند که الکترونها را می‌جنبانند و لامپ را روشن می‌کنند

لذا اگر کلاهبرداری به شما بگوید که جنی درون چلچراغ پنهان شده که لامپ را روشن می‌کند به ریشش می‌خندید!
Read 17 tweets
26 Jul 18
آدم-حسابی ترین و موجه ترین مخالف شاه (با اختلاف فراوان از بقیه) دکتر مصدق بود که:

۱- در صحن علنی مجلس نخست وزیر (رزم آرا) را تهدید به قتل کرد.

... 👇
۲- چند ماه بعد که فداییان اسلام (گروه نواب صفوی) زحمت ترور رزم آرا را کشیدند و مصدق نخست وزیر شد، یک ماده واحده دوفوریتی در مجلس تصویب کرد که قاتل را ببخشد و قهرمان بدانند!

۳- در دو سال نخست وزیری موجب شد ایران در تحریم بین المللی قرار گیرد (آشنا می زنه، نه؟).

... 👇
۴- به خاطر تحریمها و خوابیدن صنعت نفت (ناشی از سیاست احمقانه "خلع ید" و بیرون کردن همه مهندسان انگلیسی)، کشور تا مرز ورشکستگی رفت و ارزش پول ملی ایران تا یک سوم سقوط کرد. (آشنا می زنه، نه؟).

۵- بی اجازه مجلس و اقتصاددانان بانک مرکزی/ملی پول بی پشتوانه چاپ کرد. (آشنا می زنه، نه؟)
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!