Aan alle leden in de kamer die vóór de coronaspoedwet gestemd hebben of dit beleid reeds actief uitvoeren, inclusief het EU-orgaan dat nu verondersteld boven de NL grondwet staat:

vuile gore laffe land- en volksverraders dat jullie zijn met jullie Bilderberg-/ NWO-agenda.

/1
Jullie komen er nu misschien nog mee weg, maar vergeet niet dat wij, dát deel van het volk dat hiermee de dupe is van jullie disproportionele, op pseudowetenschap geënte maatregelen, jullie als regering invalide verklaren:

wegens grove schendingen van diverse artikelen... /2
...uit o.a. de Universele Rechten van de Mens alsook andere internationale verdragen en wegens misdaad op grond van misleiding wens ik dat jullie een volks- dan wel internationaal tribunaal wacht waarin jullie afgerekend worden voor jullie daden.

En mocht die... /3
...er niet komen, dan mogen jullie je alsnog verantwoorden aan de hoogste macht in het Universum.

There is no escaping your fate. /4

#landverraders #volkstribunaal

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bart4817 🌍🇳🇱🇺🇲🕉

Bart4817 🌍🇳🇱🇺🇲🕉 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Bart4817

16 Oct
1/8 Vraagje (en draadje)

👇🤔

Hoe kan het zijn dat wat een aantal mensen op papier zet,

tot dermate veel macht over en inmenging in het leven van een individu leidt,

dat de schade dat dat individu in de breedste zin oploopt, gerechtvaardigd is?

2/8 Ik denk dat we het over zelfbeschikkingsrecht en afgegeven mandaat moeten hebben. Ik bedoel, toen ik stemde, deed ik dat op basis van verkiezingsbeloften en de eed dat de kandidaten mijn rechten zo goed mogelijk zouden vertegenwoordigen.

Wel...
3/8 Ik ben op het punt gekomen dat ik er geen vertrouwen meer in heb dat de regering momenteel handelt in het beste belang van mijn persoon.

Immers, mijn vrijheden worden verder en verder ingeperkt, er worden beslissingen gemaakt o.b.v. onderzoek en situaties, die voor mij...
Read 9 tweets
27 Aug
1/ Over corona, het vaccin, de coronaspoedwet en de potentiële gevolgen voor alle betrokkenen

Samen met een vloedgolf aan wakkere artsen, onderzoekers, wetenschappers en alledaagse mensen zeg ik: "De overheid grijpt de 'coronacrisis' aan om een vaccin als 'enige' oplossing...
2/ aan te bieden, terwijl er wetenschappelijk bewezen eerstelijnsmedicatie aanwezig is. Dit, samen met mondkapjes, waarvan de effectiviteit zelfs door de WHO maar ook door andere bronnen ernstig in twijfel wordt getrokken

Bronnen:

- bmjopen.bmj.com/content/5/4/e0…
3/ - oralhealthgroup.com/features/face-…
- ocla.ca/wp-content/upl…

en met de 1,5-meter-regel, waarvan ook onduidelijkheid bestaat of dit wel echt zo effectief is in het terugdringen van de verspreiding van het virus (dailymail.co.uk/news/article-8…).

Verder moet er een vaccinatiepaspoort komen...
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!