1. نسل دهه هفتادی اصلاحات مثل زیدابادی و باقی و تاجزاده و حتی گنجی مشکلشان دوگانه انقلاب/ اصلاحات نیست. مشکل آنها نفر اول بودن است. آنها فکر میکنند در حال حاضر به عنوان اصلاح طلب نماینده مخالفان در برابر نظام هستند و هراس دارند در وضعیت تغییر پارادایم دیگر پیشرو نباشند و مجبور.. ImageImage
2. به پیروی از نیروهای رادیکال خصوصا خارج نشینان باشند تعبیری که خاتمی از آن با عنوان رفتن به ته صف یاد کرد.و چون فکر میکنند زجر بیشتری هم نسبت به آنان کشیده اند کمی بحث شخصی هم چاشنی قضیه میکنند. ادبیات زننده زیدابادی در دعوت از ملکی برای آمدن به ایران در حالیکه بخوبی از طریق..
3. گعده های ویلای غصبی سراه یاسر (سابقا و الان شاید جایی دیگر) میداند که حتی ملیجکی مثل مهاجرانی با وساطت ناطق هم نتوانست برگردد نشان دهنده همین شاید کینه های شخصی است. شاید درکش برای امثال این طیف سخت باشد کما اینکه باور مرگ عزیز برای بستگان سخت است اما حاکمیت دیگر اصلاحات را..
4. طرف مذاکره خود نمیداند چرا؟ چون آنها دیگر طیف مخالفان را نمایندگی نمیکنند.
زیدآبادی میتوانست مجید توکلی داخل نشین باشد اما شبیه شبیه نامور حقیقی و برزین و محسن میلانی خارج نشین شده است.
انتخاب خودش است و امید که موفق باشد اما دیگر نماد خیلی چیزها نیست خصوصا نماد آزادگی قلم..

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ابراهیمی

ابراهیمی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @melliiun

17 Oct
1-ایران قبل از انقضای تحریمها تقریبا به هر طرفی که امکان داشت اسلحه خود را بطور رایگان یا غیر آن واگذار کرد. از حوثیان گرفته تا اسد و سودان و حزب الله و شاید ارمنستان و.. اتفاقا بزرگترین آوانس اروپا به ایران در برجام هم نه اینستکس که نادیده گرفتن قاچاق سلاح بود که لااقل در مورد..
2. یمن از طرف سازمان ملل هم تایید شد اما منجر به تصویب قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نشد. من بعد هم هیچ کشور دیگری وارد قمار خرید علنی سلاح ایرانی نمیشود و داستان از سطح قبل فراتر نمیرود حتی در صورت انتخاب بایدن چرا که او هم خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بود و از همین..
3. منظر هم بعید به برجام با شکل فعلی برگردد. در بحث خرید سلاح هم دو کشور دوست و برادر چین و روسیه هستند که لااقل در مورد چین باید دانست که آنقدر به نتانیاهو نزدیک است که مورد اعتراض پمپئو قرار گرفت و از طرفی خبرهایی در مورد فروش تکنولوژی موشکی و اتمی به ریاض وجود دارد که چین..
Read 5 tweets
17 Oct
1- در مذاکرات سیاسی چه داخلی و چه بین المللی شما وقتی میتوانی به پای میز بروی که کارتی در اختیار داشته باشی که با توسل به آن به طرفت حالی کنی اگر توافق نکنی و از میز بلند شی باید تبعاتی را تحمل کنید. امثال خاتمی و عارف و.. همیشه یک برنامه خشگل را به مخاطب نشان میدهند که در آن.. Image
2- گام به گام جامعه مدنی را قدرتمند تر و نهادنظامی را قانونمند و یک سری شر و ورهای دیگر را هم انجام خواهند کرد. وقتی از انان میپرسیم که اگر نتوانستید یا نشد یا امکانش نبود چه خواهید کرد؟ پاسخ این است که هیچ ما وظیفه خود را انجام داده ایم و دیگر کاری نداریم البته رادیکال هم ...
3- نمیشویم. بطور خلاصه یعنی زوری را میزنیم اگر گرفت که بهتر نشد هم دیگر تحمل میکنیم. طرف مقابل در این داد و ستد با گروهی مواجه است که امتیاز میخواهد و دوست دارد در قدرت شریک شود. حال اگر امتیاز ندهد چه اتفاق میفتد؟ به اذعان خود طرف مذاکره "" هیچ"" اتفاقی نمیفتد. خوب مگر حاکمیت..
Read 4 tweets
16 Oct
1- مجری شبکه نجباء روی انتن زنده عزاداران را تحریک به آتش زدن پرچم آمریکا میکند. یکی از عزادران مانع میشود، پرچم را میگیرد و میگوید دسته عزاداری جای فتنه و قوگرایی و پرچم سوزی نیست.
حتی قشر مذهبی ساکن کربلا و نجف نیز ثبات میخواهند و از ماجراجویی گریزان هستند.درد ما یکی است.
اوباش خیابانی مقر حزب دموکرات در بغداد را آتش زدند.
بهانه ظاهری انتقاد زیباری از حشد
بهانه اصلی دستور عقب نشینی حشد از سنجار
هیچ قدرتی جز حمله به ساختمانهای اداری رقبای خود ندارند. Image
در حالیکه اوباش پرچم اقلیم را سوزانده و زیرپا لگد کرده اند. هیئت عمومی حشد که در واقع همان جناح فیاض و عامری است حمله را محکوم کرده که نشان میدهد اوباش عملا از کنترل خارج هستند.

mdeast.news/2020/10/17/سازمان-الحشد-الشعبی-با-خشونت-و-خرابکار/ ImageImage
Read 7 tweets
16 Oct
1. مساله گشایش یا انسداد سیاسی الزاما آنطور که این روزها میگویند در ارتباط مستقیم با ثبات اقتصادی نیست. فضای بسته نیمه اول دهه 70 و مساله قتلهای زنجیره ای و.. همزمان با ثبات نسبی دوران سازندگی همراه بود در مرحله بعد اما اوج اصلاحات سیاسی 76 تا 78 همزمان با فروش نفت تک رقمی بود..
2. جالبتر آنکه هر چقدر دولت دوم خاتمب به سمت ثبات اقتصادی بیشتر پیش میرفت گشایش سیاسی محدودتر میشد ( مجلس هفتم و لوایح دوقلو و..) مرحله بعدی 86 تا 90 که جز بسته ترین دوران بعد انقلاب محسوب میشد همزمان با فروش نفت سه رقمی بود و مجددا گشایش سیاسی 92 بعد از سقوط شدید اقتصادی در..
3. سال 91 حاصل شد و باز در مرحله بعد برخوردهای سنگین سیاسی 96 بعد از گشایش اقتصادی برجام رخ داد. تقریبا با این مدل میتوان گفت درهم ریختگی اقتصادی گاهی موجب برخی گشایشهای سیاسی شده است اما در حالت ثبات اقتصادی میل به امتیازدهی سیاسی کمتر و کمتر شده است. البته من بعد که این ...
Read 4 tweets
7 Oct
1-بندر بن سلطان در خاطرات اخیرش اشاره میکند که عرفات خواهان پیوستن به سادات در کمپ دیوید بود اما حافظ اسد با تهدید مانع او شد.
جالب است که خود حافظ نیز از ترس باخت هژمونی به صدام و قذافی از همراهی سادات منصرف است.
سادات یک قدم از زمانه خودش جلوتر بود. هم عرفات و هم سادات..
2- دو دهه بعد خواهان پیوستن به این روند شدند اما اسراییل رهایی یافته از خطر مصر و حاکم بر جنوب لبنان دیگر احتیاجی به امتیازدهی فوری نداشت و تا امروز هم ندارد.
سادات رهبر خردمندی بود که در وقت مناسب وارد جنگ شد در وقت مناسب جنگ را ختم کرد و در وقت مناسب آن را به عملیات سیاسی مبدل
3- نمود. فردی که به درستی تصمیمش آگاه بود و فشار عربی و حتی کنار رفتن دوستانش مثل اسماعیل فهمی وزیرخارجه باعث نشد تا از تصمیمش منصرف شود و موفق شد تا تمام اراضی اشغالی خود را پس بگیرد. برآورد او از اشتباه صدام در جنگ با ایران در مقطعی که اکثریت اعراب حامی عراق بودند و تجدیدنظر..
Read 6 tweets
7 Oct
1- نظام ایران یک راهبرد کلان را در حال حاضر دنبال میکند که آن "راهبرد دوران انتقال" است. این استراتژی کلان برنامه ها و تاکتیکهایی را در ذیل خود تعریف میکند که قطعا قسمتی از آن به کم کردن تنش با دنیا میپردازد تا سیستم در دوران جدید به ثبات برسد. این موضوع حداقل در 5 سال اول بعد..
2- از فوت رهبر اول جمهوری اسلامی نیز پیگیری میشد. در مورد تاکتیک های مورد استفاده در این روند ممکن است بتوان گفت که ماندگاری فردی مثل ترامپ این روند را تسریع و آمدن فردی دموکرات آن را به تاخیر بیندازد اما این نکته که چنین اقتصادی با این وضع دیپلماتیک مطلقا مناسب دوران گذار نیست..
3- امری غیرقابل انکار است. و این روند قطعا در صورت انتخاب هر رییس جمهوری در آمریکا روبه تغییر خواهد رفت. دموکرات بودن برای ج.ا یک ترجیح است کما اینکه جمهوری خواهان برای شاه یک ترجیح بودند اما این امر به معنای تعطیل شدن تعامل با غیر آنها نخواهد بود. در مورد سیاست مستقیم بایدن..
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!