El 1799, Joseph Fouché va crear un concepte policial de la policia republicana. Una força policial sorgida del poble, amb obediència a les lleis del poble, i que hauria de rendir comptes davant el poble. Aquesta idea la va agafar Sir Robert Peel, i va crear Scotland Yard el 1829.
Hem de deixar enrere la visió que la policia serveix a l'Estat, i vetlla per aquest. Sí, està bé si ets un Estat despòtic que ha d'anar cedint graus de llibertat al poble, però en tota societat moderna republicana no és així. La policia és part de la comunitat, no de l'Estat.
És per aquest motiu que sempre parlo de fiscalització, transparència, proximitat, integritat, vocació de servei, respecte i jerarquia. Són els valors que hauria de tenir qualsevol cos policial, i qualsevol persona vinculada a aquests. Custodis, que no vigilants, de la comunitat.
He dit que va crear un concepte policial de la policia republicana perquè a les Repúbliques de Milà, Florència i Venècia tenien un altre concepte del que havia de ser una policia republicana. El seu estava basat en la defensa de les institucions, no enfocat a la comunitat en sí.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Guillem Pursals i Jaime | 🇦🇲

Guillem Pursals i Jaime | 🇦🇲 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GPursals

17 Oct
La Rev. Francesa va crear el que es coneix com a policia per consentiment, on el centre no era l'Estat, ni les institucions, sinó la comunitat o el poble. I aquest no era vigilat, sinó protegit, i s'actuava de manera preventiva, no a posterior. Ideòlegs? Fouché i Sir Robert Peel.
Us adjunto un seguit de documents sobre aquest model policial, i de nou disculpeu la demora. Crec que és el futur, sí, és del s. XVIII-XIX però aquí estem a anys llum d'aquelles concepcions, i esperit.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!