1-Yunanistan'da balık bol mu?
Evet hem de bol bol.
Nasıl oluyor da orada bol oluyor?
Çünkü bütün gelişmiş ülkeler aptal,biz ileri zekalı olduğumuz için.
Çünkü,Yunanistan'da 40 metre derinlik sınırı var.39 metrede balık avlayamazsın,kanunen yasak.Neden 40 metre?
40 metre derinliğe
2-kadar güneş ışığı ulaşıyor, “posidonia” tabir edilen deniz çayırları fotosentez yapıyor, balıklar bu deniz çayırlarında hem besleniyor, hem ürüyor.
40 metre yasağıyla, işte bu üreme alanları koruma altına alınıyor.
Deniz çayırında balık avlarsan, sadece o balığı değil,o balığın
3-gelecek nesillerini de yok etmiş oluyorsun.
Peki bizde sınır ne?
24 metre!
25 metrede balık avlayabilir misin?
Şakır şakır avlarsın.
E, aferin.
Aynı denizi paylaştığımız Bulgaristan'da Romanya'da balık var mı?Bol bol var.Nasıl oluyor da oralarda bol oluyor?Avrupa Birliği üyesi
4-oldukları için, kafalarına göre avlanma yapamıyorlar, kaç metre derinlikte balık avlayacaklarını, yılda kaç ton balık avlayacaklarını, balık stoklarını, balıkçı filolarının yönetimini ve denetimini, Avrupa Birliği yönetmeliği belirliyor.
Kurallara uyuyorlar.
Bol bol balıkları
5-oluyor.Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde “balıkçılık faslı” ne zaman açıldı?
2006 yılında. Müzakerelerde bir milim ilerleme var mı?
Yok.Avrupa Birliği'ne giremesek bile,Avrupa Birliği'nin kuralları faydalı, biz o kurallara kendi kendimize uyalım diyen var mı?O da yok.
6-Avrupa'da en fazla balıkçı teknesi kimde?
Bizde.Avrupa Birliği ülkeleri yılda kişi başına ne kadar balık yiyor?
26 kilogram.
Biz?Sadece 7 kilogram!
Norveç'te 6 bin 400 balıkçı teknesi var.150 ülkeye balık ihracatı yapıyor.Türkiye'de 18 binden fazla balıkçı teknesi var.100
7-ülkeden balık ithal ediyor!Norveç'te balıkçılık bakanlığı var.
Bakın, Norveç balıkçılık bakanı, kız arkadaşıyla birlikte İran'a ve Çin'e tatile gitti.Devletin kendisine tahsis ettiği cep telefonunu yanında götürdüğü ortaya çıktı, Norveç ayağa kalktı, hem devletin telefonunu
8-tatilde kullandığı için, hem de devletin telefonunu yurtdışında izinsiz kullanarak Norveç'in güvenliğini tehlikeye attığı için, istifa etmek zorunda kaldı.Tıpkı Türkiye gibi değil mi?Balıkçılık, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde “balıkçılıktan sorumlu bakanlığa” veya “
9-denizcilikten sorumlu bakanlığa” bağlıyken, bizde kime bağlı?
Tarladan ve ormandan sorumlu tarım bakanına bağlı!
Bütün gelişmiş ülkeler aptal, biz ileri zekalı olduğumuz için.
Üç tarafımız denizlerle çevriliyken, sadece kendimize ait iç denizimiz varken, deniz büyüklüğünde
10-göllerimiz varken,
biz çiftliklerde veya karadaki havuzlarda balık yetiştirmeye çalışıyoruz!
Hamsi kavağa çıkar mı?
Öyle bir laf var ya hani.
Ağaçta balık yetiştirmeye çalışmadığımıza şükretmek lazım!
A- yorumum.
Kiminle neyi kıyaslıyoruz. Ormanları yakan, sonrada yağmur duasına çıkan cehaletle örülmeye çalışanlarlamı kıyaslıyoruz.
Sadece balıkçılık değil Tarım da da durum farklı değil 😔

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Archaeologist.

Archaeologist. Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NkayaMuhittin

16 Oct
1-Dağlarla özdeşleştirilen kişiliği ile Arkadia 'lı bir tanrı olan Pan Grek din tarihi açısından Son derece önemli bir yer tutmaktadır.
Hermes ile Dryops 'un kızının çocukları olan Pan görünümü ve tarzıyla diğer tanrılardan oldukça farklıdır. Pan daima insan ve keçi Image
2-arasında karışık bir tarz olarak betimlenmiştir. Genellikle keçi ayaklı, iki boynuzlu, çok saçlı ve sakallı, keçi yüzlü olarak tasvir edilmiştir. Koyun ve keçi çobanı olarak bilinen Pan aynı zamanda balıkçı, avcı, savaşçı, yolların ve bekçilerin tanrısı, kuşbaz, arı avcısı
3-Olarak görülür. Dahası Pan nedensiniz korkunun nedeni olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Pan musikal tanrı olarak, özellikle syrinks müziğine yönelik ilişkisi ile çoban yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Pan’ın keçi ile özdeşleştirilmesinden
Read 4 tweets
16 Oct
1-Zeugma'daki Pasiphae Mozaiği (Türkiye)

Bu olağanüstü mozaik, Zeugma'dan (Türkiye) bir Roma Köşkü'nün devasa bir toplantı salonunun yaklaşık 800 fit karesini kaplıyor.

Kraliçe Pasiphaé'nin (tahtında oturan) efsanesini temsil ediyor.
Efsanenin Yunanca versiyonu şu şekildedir Image
2-(Yunanlıların Minosları gerçekten sevmediğini ve çok ataerkil bir kültür olduğunu lütfen unutmayın): Pasiphae - Güzel ve kötü Büyücü Circe'nin kız kardeşi (bir zamanlar Odysseus yoldaşlarını domuzlar) - Girit Kralı Minos'a eş olarak verildi.
Bazı belirsiz nedenlerden dolayı -
3-ya kendisi ya da Minos onu kızdırdı - Poseidon Kraliçeye Kral'a ait bir Beyaz Boğa ile şehvet düşmesi için lanetledi.
Kraliçe, Boğa ile eşleşme çabasına yardımcı olması için Kralın Baş Mühendisi Daedalus'u işe aldı. Daedalos, oğlu ve çırağı Icarus'un yardımıyla içi boş bir
Read 4 tweets
16 Oct
1--3700 Yıllık Babilden Kalma Kil Tablet Matematik Tarihini Değiştirdi 3 bin 700 yıl öncesine ait Babil kökenli bir kil tablet, dünyadaki en eski ve en doğru trigonometrik tablo olarak nitelendirildi. İlk olarak eski Yunan’da keşfedildiği düşünülen trigonometrinin aslında bin yıl
2-daha eskiden Babilliler tarafından keşfedildiği ortaya çıktı. Tablet yeni şimdiye kadar bilinmeyen yeni bir trigonometri anlayışını da içeriyor.Plimpton 322 olarak isimlendirilen tablet 1900’lü yıllarda güney Irak’ta bulundu.
Ancak araştırmacılar tarafından tablet tam olarak
3-çözülemedi. Avusturalya’da bulunan New South Wales Üniversitesi’nden (UNSW)’den bir ekip tarafından tablet deşifre edildi. Tablette daha ilginç olan keşif ise trigonometrik değerleri hesaplayan Babillilerin bugünkü matematikçilere öğretebileceği bazı yeni şeylerin de tablette
Read 10 tweets
16 Oct
1-Masonluk Nedir? Mason Kime Denir?
Mason.(?) Yaklaşık olarak M.Ö 900 Hz.Süleyman mabedi. Hz. Süleyman yaptırmak istediği tapınak için komşusu Sur Kralı Hiram’dan bir usta ister Hiram bu iş için Dul bir Kadının oğlu olan konusunda uzman Usta Mimar Hiram’ı Hz.Süleyman’a gönderir.
2-Kaynaklarda iki Hiram’dan bahsedilir. Bunlardan ilki Sur Kralı Hiram; diğeri ise Sur Kralı tarafından Hz.Süleyman tapınağının yapımı için görevlendirilen “Dul Kadının oğlu” lakaplı Usta Hiram’dır. Ve Kral Solomon gönderip Sur’dan Hiram’ı getirtti.Hiram dul bir kadının oğluydu.
3-Ve babası Sur’lu bir adamdı.Tunç işçisi idi.Hiram bütün tunç işleri işlemekte hikmetle ve anlayış ve hünerle doluydu. Ve Solomon’a gelip bütün onun işlerini yaptı.
Masonlar, Hiram Usta’nın Mason’ların tüm özelliklerini kişiliğinde topladığına inanılırlardı. Ve yaptığı işin en
Read 12 tweets
16 Oct
1-Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan on yedisine bastığında, iki kişi onunla evlenmek ister.

Mihrimah, yani Mihrü Mah, Farsca’da “Güneş ve Ay” anlamına gelir. Kızla evlenmek isteyenlerin biri Diyarbakır Valisi Rüstem Paşa, diğeri ise Mimar Sinan’dır.

Padişah kızını
2-Rüstem Paşa’ya verir.

Koca Sinan evlidir, ellisindedir ve de Mihrimah Sultan’a deliler gibi aşıktır!
Gerçi sevdiğine kavuşamamıştır ama, aşkını, olanca güzelliğiyle sanatına yansıtmıştır.

Üsküdar’a, Saray’ın isteğiyle elbet,1540 yılında Mihrimah Sultan Camii’nin temelini atar
3-ve 1548’de bitirir.

Camiyi yaparken, eserine sanki “etekleri yerleri süpüren bir kadının” dış çizgilerini verir.

Derken, ilk kez padişah fermanı olmaksızın, Edirnekapı’da, pek kimselerin uğramadığı ıssız ama İstanbul’un en yüksek tepelerinden birine, ikinci bir eser yapmaya
Read 7 tweets
15 Oct
1-Kral Aziz Stephen heykeli ve Özgürlük köprüsü Tuna nehri üzerinde Budapeşte..
Stephen I , aynı zamanda Kral Aziz Stephen ( Macarca : Szent István király..997 yıllarnda Macarların son Büyük Prensi idi. ve Macaristan'ın ilk Kralı, 1000 veya 1001'den 1038'de ölünceye kadar.
2-Hristiyanlığın Macar ülkesinde yayılmasına çaba harcamıştır...15 Ağustos 1038'de öldü ve Székesfehérvár'da inşa edilen ve Kutsal Bakire'ye adanmış yeni bazilikasına gömüldü .Adına Budapeştede inşa edilen Bazilikanın 1851 yılında başlayan inşaası 50 yıldan fazla sürmüş..
3-Bazilika’nın baş azizi, isminden de anlaşılacağı gibi Macaristan’ın ilk kralı Stephen'dir..Yaklaşık 38 yıl süren egemenliği boyunca en önemli başarısı, Karpat Dağları Havzası’na daha önce hakim olmuş Avarlar, Hunlar gibi diğer toplulukların aksine burada bir Hristiyan
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!