Kukuzel is premiering a video. 🔴
facebook.com/kukuzelMakedon…
Ако ние Македонците секогаш треба да сме внимателни што зборуваме бидејќи во спротивно ќе бидеме ем цензурирани ем линчувани не само од јавноста туку и од разни невладини организации, ⏬
тогаш зарем тоа правило не важи и за сите други етникуми кои живеат во Македонија?
Со какво право овој господин албанец се дрзнува да зборува така и да го навpедува македонскиот народ?
Честитки до водителката Ирена Спировска која достојно му се спротивстави на неговите провокации
Ако некој го препознае гласот на господинот бизнисмен го молиме да нe извести
Дознавме дека Скендеp се викал

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Види Види

Види Види Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @1VidiVidi

18 Oct
Македонска национална свест во 1901 год.
Патувањата на рускиот Офицер Петр Риттих во Македонија, на летото од 1901-та година, во разговор со Отец Езекиел, од манастирот Лешок, близу Тетово:
АРХИМАНДРИТОТ ТЕОФИЛ ЖУНГУЛОСКИ (1838–1884)

Тој е значајна личност кој се јавува со немилосрден и жесток отпор против сите туѓи влијанија во Македонија, која можело да биде скршена само со негово физичко ликвидирање.

facebook.com/kukuzelMakedon… Image
Read 11 tweets
18 Oct
Види Види is premiering a video. 🔴
facebook.com/1VidiVidi/vide…
Митрополит Петаp: Но кога ќе ти рече Бугарија државата дека има бугари во Албанија а првиот човек владика или свештено лице што стапнало по распадот на албанската држава ... ⏬
тоа сум јас и таму со мисијата што ја извршивме, крстивме преку 5-6 000 Македонци во Мала Преспа итн ниту еден од тие луѓе не се декларира во тоа време дека е бугарин или да припаѓа на грчката нација или на српската нација, сите се декларираа Македонци.
И со тоа сакам да ви кажам дека поголеми патриоти се од многу наши македонци патриоти под наводници, денеска што манипулираат заради лични интереси итн со својата рационална кауза.
Read 5 tweets
17 Oct
Слобода или Смрт is premiering a video.🔴

„Ги молам бившите хористи од бригадата да дојдат, да испееме неколку партизански песми, исто онака како што ги пеевме 1944 и 45-та година.
facebook.com/slobodailismrt…
Да ги евоцираме славните спомени на нашата бригада… Од гроб станаја славните ѕидари на Крушевската Република…“

По 23 години, борците од Четиринаесеттата младинска ударна бригада „Димитар Влахов”, се среќаваат повторно на местото каде што станаа бригада, каде што се бореа.
Можеби нема сличен празник кој да е исполнет со таква возбуда, со каква што е исполнета средбата на поранешните партизани. На овој „Празник“ кој е дел од ТВ серијалот „Траги незавеани“ (1967) во продукција на РТ Скопје а по сценарио и режија на еден од првите ТВ документаристи во
Read 13 tweets
16 Oct
Македонски грб на Александар Велики, 1558,
"НЕ Бугарски", туку МАКЕДОНСКИ.

Macedonian coat of arms of Alexander the Great, 1558, Basel Universeel Wapenboek.
“No Bulgarian”, Macedonian.

Image
"Basel Universal Weapon Book" или на македонски "Книга за универзално оружје во Базел".

facebook.com/slobodailismrt…
Бугарите, кои денес не нарекуваат „антикви“ и “антикомани“ треба да знаат дека грбот кој денес го користат како државен грб на Бугарија влече коренита основа од грбовникот на Александар Македонски

Read 19 tweets
16 Oct
Premiere 🔴
Shadow Gate 2.0 - Full Documentary via @YouTube

facebook.com/kukuzelMakedon… Кукузел Image
Millie part of this scheme that is happening in USA has already happened in Macedonia. Macedonia is occupied by the Deep State. They installed a quisling government illegally and through them enforced a name change of our country.
They committed modern ethnocide and genocide of our country and the Macedonian people. Denied the wish of the people by negating the referendum. Please look into what was happening in Macedonia while we had Jess Baily as an ambassador.
Read 4 tweets
15 Oct
ВРХОВИСТИТЕ НА (С)ЦЕНА ВО МАКЕДОНИЈА

Македонија не пати од дефицит на демократија, туку од суфицит на врховизам. А, врховизмот не е етничко, туку гео-политичко прашање.

facebook.com/1VidiVidi/phot…
facebook.com/todor.petrov.3…
Врховизмот значи сервилност на определена номенклатура, која во отсуство на доверба од сопствениот електорат, мандат за власт со Македонија бара од некоја туѓа и друга метропола. Во 20 век тоа биле Белград, Софија и Атина, а во 21 век тоа се Брисел и Стразбур.
Да биде поразбирливо... Во 1893 година, во македонскиот град Солун се формира Македонската револуционерна организација, нам позната како ВМРО, се избира Централен комитет на МРО односно ВМРО. Биле за суверена и самостојна држава Македонија, за Македонија на Македонците!
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!