1-Masonluk Nedir? Mason Kime Denir?
Mason.(?) Yaklaşık olarak M.Ö 900 Hz.Süleyman mabedi. Hz. Süleyman yaptırmak istediği tapınak için komşusu Sur Kralı Hiram’dan bir usta ister Hiram bu iş için Dul bir Kadının oğlu olan konusunda uzman Usta Mimar Hiram’ı Hz.Süleyman’a gönderir.
2-Kaynaklarda iki Hiram’dan bahsedilir. Bunlardan ilki Sur Kralı Hiram; diğeri ise Sur Kralı tarafından Hz.Süleyman tapınağının yapımı için görevlendirilen “Dul Kadının oğlu” lakaplı Usta Hiram’dır. Ve Kral Solomon gönderip Sur’dan Hiram’ı getirtti.Hiram dul bir kadının oğluydu.
3-Ve babası Sur’lu bir adamdı.Tunç işçisi idi.Hiram bütün tunç işleri işlemekte hikmetle ve anlayış ve hünerle doluydu. Ve Solomon’a gelip bütün onun işlerini yaptı.
Masonlar, Hiram Usta’nın Mason’ların tüm özelliklerini kişiliğinde topladığına inanılırlardı. Ve yaptığı işin en
4-yetkin insanı olduğunu düşünürlerdi. Hiram, işçilerini Usta-Kalfa-Çırak olarak ayırmış; onlara mimari bilgilerini de kademeli olarak öğretmeyi uygun bulmuştu.İşçilerine her işi çalışarak öğrenmelerini öğütleyen Hiram Usta’ya bu söyleminden dolayı kinlenen işçileri onu öldürmüş,
4-Hiram’ınöldürüldüğünü duyan Hz.Süleyman katilleri cezalandırmış, Hiram Usta’nın yerine de yeni Usta tayin etmişti.
Böylece duvar ya da taş ustası anlamına da gelen masonluk,Hiram Usta ile başlamış oldu. Masonlar,Hiram Usta’nın Dul bir kadının oğlu olmasından dolayı kendilerine
5-“Dul kadının çocukları” demişler ve birbirlerini kardeş saymışlardı.
Ve sembollerinde Hiram Ustayı simgelediğine inandıkları pergel,gönye ve çekiç kullanmışlardı. Zamanla masonluk locaları kurulmuş, kendileri için benimsedikleri farklı ilkeleri sözlü öğreti ve sembollerle
6-kendilerinden sonraki kuşaklara aktarmışlardı.
Adeta birbirileriyle konuştukları semboller ve vücut dillerine yansıttıkları hareketler birinden haberi olmayan mason üyeleri tarafından kolaylıkla tanınmalarını sağlamıştı.
Masonlar için geometrinin ayrı bir önemi vardır. ‘1717
7-tarihli Mason Anderson Anayasası’nın birinci maddesinde şöyle bir yazı var; Her Mason’un kalbinde geometri yatar.’ Aytunç Altındal Masonlara göre; Güneş, ay ve yıldızlar ilahi ve geometrik gerçekleri oluştururlar. Bu ilahi ve geometrik gerçekler loca çalışmalarında doğruyu
8-süslerler. ” (Mimar Sinan Dergisi, sayı: 60, 1986, s. 22.)Güneş ve Ay Sembolleri Masonluğa karşı olanları dağıtmak, masonlar arasında disiplini sağlamak için kullanılıyor olmalı.(!) Tıpkı 24 saat süren bir takibi andıran bu durum mason localarında, güneş’in doğuya , ay’ın ise
9-batı yönüne yerleştirilmesi şeklinde görülüyor.Localardaki ay ve güneş sembolü “her şeyi gören ve vicdanın 24 saat kapanmayan gözü” olarak bilinen Horus’un gözü ile ilişkilidir. Masonların bu sembolleri Antik Mısır’adan aldığını düşünürsek Güneş’in Antik Mısır da ölümsüzlüğü
10-temsil ettiğini görürüz.Ölümsüzlük anlayışı ise Antik Mısır’da Güneşin “Her ne kadar, her gün batsa da her sabah yeniden doğacak.! ” inanışından gelmekte.Kadim Mısırlı rahipler güneşin doğmasını, öğlen vakti yükselmesini ve batmasını üç fazda değerlendirmişler. Tıpkı insanın
11-doğması-büyümesi ve ölmesi şeklinde.(!)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Archaeologist.

Archaeologist. Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NkayaMuhittin

16 Oct
1-Dağlarla özdeşleştirilen kişiliği ile Arkadia 'lı bir tanrı olan Pan Grek din tarihi açısından Son derece önemli bir yer tutmaktadır.
Hermes ile Dryops 'un kızının çocukları olan Pan görünümü ve tarzıyla diğer tanrılardan oldukça farklıdır. Pan daima insan ve keçi Image
2-arasında karışık bir tarz olarak betimlenmiştir. Genellikle keçi ayaklı, iki boynuzlu, çok saçlı ve sakallı, keçi yüzlü olarak tasvir edilmiştir. Koyun ve keçi çobanı olarak bilinen Pan aynı zamanda balıkçı, avcı, savaşçı, yolların ve bekçilerin tanrısı, kuşbaz, arı avcısı
3-Olarak görülür. Dahası Pan nedensiniz korkunun nedeni olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Pan musikal tanrı olarak, özellikle syrinks müziğine yönelik ilişkisi ile çoban yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Pan’ın keçi ile özdeşleştirilmesinden
Read 4 tweets
16 Oct
1-Zeugma'daki Pasiphae Mozaiği (Türkiye)

Bu olağanüstü mozaik, Zeugma'dan (Türkiye) bir Roma Köşkü'nün devasa bir toplantı salonunun yaklaşık 800 fit karesini kaplıyor.

Kraliçe Pasiphaé'nin (tahtında oturan) efsanesini temsil ediyor.
Efsanenin Yunanca versiyonu şu şekildedir
2-(Yunanlıların Minosları gerçekten sevmediğini ve çok ataerkil bir kültür olduğunu lütfen unutmayın): Pasiphae - Güzel ve kötü Büyücü Circe'nin kız kardeşi (bir zamanlar Odysseus yoldaşlarını domuzlar) - Girit Kralı Minos'a eş olarak verildi.
Bazı belirsiz nedenlerden dolayı -
3-ya kendisi ya da Minos onu kızdırdı - Poseidon Kraliçeye Kral'a ait bir Beyaz Boğa ile şehvet düşmesi için lanetledi.
Kraliçe, Boğa ile eşleşme çabasına yardımcı olması için Kralın Baş Mühendisi Daedalus'u işe aldı. Daedalos, oğlu ve çırağı Icarus'un yardımıyla içi boş bir
Read 4 tweets
16 Oct
1--3700 Yıllık Babilden Kalma Kil Tablet Matematik Tarihini Değiştirdi 3 bin 700 yıl öncesine ait Babil kökenli bir kil tablet, dünyadaki en eski ve en doğru trigonometrik tablo olarak nitelendirildi. İlk olarak eski Yunan’da keşfedildiği düşünülen trigonometrinin aslında bin yıl
2-daha eskiden Babilliler tarafından keşfedildiği ortaya çıktı. Tablet yeni şimdiye kadar bilinmeyen yeni bir trigonometri anlayışını da içeriyor.Plimpton 322 olarak isimlendirilen tablet 1900’lü yıllarda güney Irak’ta bulundu.
Ancak araştırmacılar tarafından tablet tam olarak
3-çözülemedi. Avusturalya’da bulunan New South Wales Üniversitesi’nden (UNSW)’den bir ekip tarafından tablet deşifre edildi. Tablette daha ilginç olan keşif ise trigonometrik değerleri hesaplayan Babillilerin bugünkü matematikçilere öğretebileceği bazı yeni şeylerin de tablette
Read 10 tweets
16 Oct
1-Yunanistan'da balık bol mu?
Evet hem de bol bol.
Nasıl oluyor da orada bol oluyor?
Çünkü bütün gelişmiş ülkeler aptal,biz ileri zekalı olduğumuz için.
Çünkü,Yunanistan'da 40 metre derinlik sınırı var.39 metrede balık avlayamazsın,kanunen yasak.Neden 40 metre?
40 metre derinliğe
2-kadar güneş ışığı ulaşıyor, “posidonia” tabir edilen deniz çayırları fotosentez yapıyor, balıklar bu deniz çayırlarında hem besleniyor, hem ürüyor.
40 metre yasağıyla, işte bu üreme alanları koruma altına alınıyor.
Deniz çayırında balık avlarsan, sadece o balığı değil,o balığın
3-gelecek nesillerini de yok etmiş oluyorsun.
Peki bizde sınır ne?
24 metre!
25 metrede balık avlayabilir misin?
Şakır şakır avlarsın.
E, aferin.
Aynı denizi paylaştığımız Bulgaristan'da Romanya'da balık var mı?Bol bol var.Nasıl oluyor da oralarda bol oluyor?Avrupa Birliği üyesi
Read 11 tweets
16 Oct
1-Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan on yedisine bastığında, iki kişi onunla evlenmek ister.

Mihrimah, yani Mihrü Mah, Farsca’da “Güneş ve Ay” anlamına gelir. Kızla evlenmek isteyenlerin biri Diyarbakır Valisi Rüstem Paşa, diğeri ise Mimar Sinan’dır.

Padişah kızını
2-Rüstem Paşa’ya verir.

Koca Sinan evlidir, ellisindedir ve de Mihrimah Sultan’a deliler gibi aşıktır!
Gerçi sevdiğine kavuşamamıştır ama, aşkını, olanca güzelliğiyle sanatına yansıtmıştır.

Üsküdar’a, Saray’ın isteğiyle elbet,1540 yılında Mihrimah Sultan Camii’nin temelini atar
3-ve 1548’de bitirir.

Camiyi yaparken, eserine sanki “etekleri yerleri süpüren bir kadının” dış çizgilerini verir.

Derken, ilk kez padişah fermanı olmaksızın, Edirnekapı’da, pek kimselerin uğramadığı ıssız ama İstanbul’un en yüksek tepelerinden birine, ikinci bir eser yapmaya
Read 7 tweets
15 Oct
1-Kral Aziz Stephen heykeli ve Özgürlük köprüsü Tuna nehri üzerinde Budapeşte..
Stephen I , aynı zamanda Kral Aziz Stephen ( Macarca : Szent István király..997 yıllarnda Macarların son Büyük Prensi idi. ve Macaristan'ın ilk Kralı, 1000 veya 1001'den 1038'de ölünceye kadar.
2-Hristiyanlığın Macar ülkesinde yayılmasına çaba harcamıştır...15 Ağustos 1038'de öldü ve Székesfehérvár'da inşa edilen ve Kutsal Bakire'ye adanmış yeni bazilikasına gömüldü .Adına Budapeştede inşa edilen Bazilikanın 1851 yılında başlayan inşaası 50 yıldan fazla sürmüş..
3-Bazilika’nın baş azizi, isminden de anlaşılacağı gibi Macaristan’ın ilk kralı Stephen'dir..Yaklaşık 38 yıl süren egemenliği boyunca en önemli başarısı, Karpat Dağları Havzası’na daha önce hakim olmuş Avarlar, Hunlar gibi diğer toplulukların aksine burada bir Hristiyan
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!