Son gündeme şöyle bir bakacak olursak; Merkel'den gelen "Türkiye ile ilişkileri ilerletmek hem AB'nin hem de Türkiye'nin faydasınadır." açıklaması olumlu bir açıklama.

Yunanlar son birkaç zamandır Merkel'e eleştiriler düzüyorlar.
Öte yandan, AB liderler zirvesinden sonra yapılan açıklamada Türkiye'ye karşı öncekine göre çok daha ılıman bir tutum sergilendiğine şahit olduk.

Önceki açıklamalarda yer alan silah ambargosu iması da yeni açıklamada yer almıyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinden gelen açıklamaya göre de Türkiye ve Ukrayna arasında geniş kapsamlı bir askeri işbirliği başlıyor. Motor üretimleri, istihbarat paylaşımları, donanmaya yönelik ortak çalışmalar...

Bunlar da yine olumlu açıklamalar göze çarpıyor.
Türkiye S400'leri denedi.. Ayan beyan ortada. Buna rağmen "Pentagondan resmi şekilde doğrulanırsa kuvvetli kınarız." açıklaması geldi. Biraz düşündürücü. ABD gibi bir devletin bunu doğrulamak resmi bir açıklamaya ihtiyaç duymayacağını sağır sultan biliyor.
Ayrıca ABD'den yine de resmi bir onay gelse bile "yaptırım uygularız" tarzı bir açıklama gelmedi. Yaptırım kelimesi hiç kullanılmadı.

Türkiye'ye karşı AB'nin yumuşayan tutumu düşündürücü. Ukrayna ile yapılan işbirliği ise takdire şayan.
Tabii bunlar kadar politik düzeyde olmasa da, Türkiye ve Danimarka arasında denizcilik alanında son zamanlarda atılan önemli adımları da kendi alanım olduğu için es geçemiyorum.
Tüm bunlarla ilgili birkaç gün önceki bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim:
Ayrıca bu yazıyı da okumanızı tavsiye ederim:

Her iki yazıyı da okumanız halinde son döneme kendi tahlillerimi büyük oranda okumuş olacaksınız. Gerisi sizin takdirinize kalmış. Selam ve saygı ile.
Tüm bu yazılarda ortak düşünce Türkiye'nin yeni bir vizyon geliştirmesi gerektiğiydi. Bu vizyonu bu yazılardan seçtiğim üç tweet ile özetleyeyim:
Ek olarak bu yazılarda yer alan tavsiye, Türkiye'nin kendisinin önemini AB ülkelerine hatırlatacağı bir tavır takınmasıydı.
Bunun için de Johnson Mektubuna atıfta bulunularak Türkiye'nin Kuzey Avrupa'ya olası bir Rus tehdidinde güney kanadındaki görevini yapmayabileceğini hissettirmesi tavsiye edilmişti.
Bunlar birer öneri olmakla beraber; ana fikir, Avrupa'nın SSCB sonrası dönemde tarih boyunca doğudan gelen iki tehdit olan Rus ve Türk tehdidinden birini yani Rus'u bertaraf edilmiş olarak görmesi hasebiyle Türkiye'yi tek tehdit olarak algılamaya başlamasıydı.
Biz bunu kısaca Avrupa Rusya'yı Türkiye'den ehven görmeye başladı olarak yazmıştık.

Türkiye'nin geliştirmesi gereken asıl perspektifin ABD ve AB ile ortak işbirliği zemininde, Rus yayılmacılığına karşı önlem almak olduğundan bahsetmiştik.
Türkiye'nin neden Rus yayılmacılığına karşı önlem alması gerektiğini de, Türkiye'nin Orta Asya devletleriyle ticaret yapabilmesi ve Avrupa'ya enerji taşıyabilmesi için gerekli olan Kafkasya'yı kapatan Rus gücü; Suriye'deki Rus gücü ve Libya'daki Rus gücü olarak açıklamıştık.
Kafkasya özelinde Azerbaycan'ın Gence şehrinin öneminden bahsetmiş, bu şehrin Orta Asya enerjilerinin Rus veya İran onayı olmadan taşınabileceği tek alternatif olduğundan söz etmiştik.
Suriye genelindekini açıklamaya bile ihtiyaç duymamış, Libya yani Kuzey Afrika'daki Rus yayılmacılığını ise hem Türkiye hem de Avrupa için ciddi bir Güney tehdidi olarak nitelemişti.
Özellikle Türkiye için hem Suriye'den hem de Akdeniz kıyılarının karşısından Rus baskısı altında kalmanın yarın birgün Allah vere de Akdeniz'den doğalgaz çıkarsa, şu an doğalgaz piyasasını domine eden Ruslar'ın Türkiye'ye nasıl bir bela olabileceğinden söz etmiştik.
Özet olarak Türkiye'nin; Orta Asya enerjilerini, Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye rotası üzerinden Avrupa'ya bir kez daha anlatması gerektiğini; NATO'nun güney kanadı ülkesi olarak Rus tehdidine karşı ne kadar stratejik olduğunu da hatırlatması gerektiğini konuşmuştuk.
Türkiye için gelecekte de Rus tehdidinin artarak gideceğini, Rusya'nın Türkiye'den güçlü bir ülke olduğunu, bundan dolayı Türkiye'nin sıcak çatışmalardan veya direkt karşı karşıya gelmekten kaçınması gerektiğini...
...Orta Asya enerjileri, Gürcistan'a yakınlık, Ukrayna ile artan ilişkiler ve Kuzey Avrupa'nın savunması için Güney Kanadı'nın ne kadar önemli olabileceğini hatırlatması hasebi ile AB'den daha ılımlı tutumlar sergilenmesini istemesi gerektiğini söyledik.
Bunun Türkiye'nin yeni dış politika vizyonu olması gerektiğini, Türkiye'nin derdini tam olarak anlatamadığını, Rusya ile pek çok cephede karşılaşmasına rağmen sanki Rusya'ya karşı tek kendisinin çıkarları varmış gibi yalnız kaldığından söz ettik.
O yüzden dış politika vizyonunun daha çok konuşarak, derdini daha çok anlatarak ve Rusya'ya karşı yürütülecek olan asimetrik savaşın vitesini arttırarak yeni bir şekle bürünmesini tavsiye ettik.
Tüm bu gelişmeler ışığında, Avrupa'daki liderler zirvesi sonrasında gelen ve bir önceki açıklamaya göre Türkiye'ye karşı çok daha ılıman bir dil tercih edilmiş olan yeni açıklama ve Avrupa'nın daha önce ima ettiği silah ambargosu maddesini bu açıklamadan kaldırmış olması...
...Ayrıca Ukrayna ile yapılmasına karar verilen yüksek seviye savunma sanayii ve istihbarat paylaşımı/işbirliği haberleri de Türkiye'nin birkaç gün önce bu yazılarda bahsedilen yönde hareket edeceğine işaret olabilir.
Her ne olursa olsun, sonuç olarak; Türkiye'nin mevcut dış politika perspektifinde, Rus yayılmacılığına olan tahammül konusunda yeni bir vizyon yaratması ve yalnız kalmaması gerekir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with karasakal

karasakal Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @bureauofeconomy

18 Oct
Neden şimdi? Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları başladığından beri Rusya Kafkasya-2020 adlı bir tatbikat yapmıştı. Şimdi de Hazar Denizi. Nedenini bence biliyoruz.
Bu tweet serisini de şu iki tweet ile sonuçlandırmıştım: ImageImage
Read 22 tweets
13 Oct
Rusya ile Türkiye'den dost olmaz. Her iki devletin de amacı sırtını doğuya yaslayarak batıdan faydalanmak. Dolayısıyla Ortadoğu da, Kafkasya da, Doğu Akdeniz de, Karadeniz de, Balkanlar da bu iki ülkenin ilgi alanlarıdır. İşbirliği kurulamayacak türden ilgi alanları.
Bunu kabullenmeliyiz. Rusya ile işbirliği olmaz. Rusya Türkiye'nin rakibidir ve artık Amerika değil Türkiye ile rekabet etmektedir. Amerika ise Çin ile rekabet etmektedir. Rusya Türkiye'ye karşı güçlü bir devlettir. Dolayısıyla Rusya'ya karşı asimetrik savaş uygulanmalıdır.
Günümüzde artık konvansiyonel savaşlar yok ancak günümüzün konvansiyonel savaşları da örneğin Libya veya Suriye'deki gibi vekalet savaşlarıdır. Bu savaşlara konvansiyonel kabul etmeli artık. Türkiye'nin bu tarz savaşlarda Rusya'ya karşı galip gelme şansı pek azdır.
Read 24 tweets
13 Oct
Hazar Denizinde Azerbaycan buranın bir deniz olarak kabul edilmesini isterken Rusya ise göl olarak kabul edilmesini ister.

Azerbaycan'ın bu tezini Türkmenistan, Rusya'nınkini ise Kazakistan destekler. Bunun sebebi nedir?
Ek olarak, 2018 yılında Aktau anlaşması ile Hazar Denizi deniz olarak kabul edilmiştir fakat anlaşmada bazı sakatlıklar vardır.
Türkmenistan'ın Azerbaycan tezini desteklemesinin sebebi Hazar'ın deniz kabul edilmesi halinde buradan Azerbaycan-Türkmenistan işbirliği ile doğalgaz hattı çekilerek Türkmenistan doğalgazının Avrupa'ya satılabilme olanağıdır.
Read 7 tweets
11 Oct
Finansal duruştan söz ediyoruz.

2020 Haziran ayını inceleyelim.

THY, Pegasus'a göre 3 kat uçuş yapmış ancak 5.7 kat zarar etmiş.
Bunu filo büyüklüğü olarak düşünmemek gerekir. Önemli olan finansal duruşun ne kadar güçlü olduğu.
THY'de Pegasus'un 4.3 katı kadar uçak var ancak yaptığı uçuş Pegasus'un 3 katı. Pegasus uçakların doluluk oranlarında da %3.7 oranında önde.

Dolayısıyla işletme açısından 2020 Haziran ayı Pegasus için çok daha başarılı olmuş.
Read 5 tweets
11 Oct
Johnson Mektubunda Türkiye'ye NATO'nun her zaman onun için savaşa giremeyebileceği söylenmişti. Türkiye'nin de NATO'ya her zaman onun için savaşa girmeyeceğini söylemesi gerekir. Özellikle Kuzey Avrupa'da bir gerilim halinde Türkiye'nin geri çekileceğini hissettirmesi gerekir.
Zira Avrupa'nın Rus yatkınlığı oluşuyor ve özellikle SSCB'den sonra tarih boyunca Avrupa'ya doğudan gelen iki tehditten (Rus ve Türk) birinin yani Rus'un gittiği konuşuluyor. Rusya Türkiye'ye göre ehven görülüyor. Doğudan gelen tek tehdit olarak Türkiye görülüyor.
Bu görüş Türkiye için oldukça sakat bir görüş. Rusya'nın Akdeniz'de bu kadar etkin olduğu tarih boyunca görülmemiş bir işken; Libya ile de Avrupa'yı sararken, Mısır ile tatbikat yaparken bu kadar sessiz kalınması gerçekten de tek tehdit olarak Türkiye'nin görüldüğünü gösterir.
Read 8 tweets
11 Oct
Ruslar Türkiye'ye her zaman tehdittir. Rusların jeopolitik ufuklarıyla Türklerin jeopolitik ufukları çatışır. Rus tarafı Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da karşımıza çıkarak bize bu gerçekleri defalarca kez hatırlatmıştır. Böyle bir çatışma ortamında Rusya'ya üs vermek mi?
Bizden bazılarının Rusları gördüğü gibi Ruslar bizi görmüyor. İki ülke arasında işbirliği Türkiye değil Rusya sayesinde olur. Rusya'nın da alansal ve anlık işbirliğinden başkasına niyeti yok, ki bu da çok normal.
Zira bizim jeopolitik ufkumuzla onların jeopolitik ufku çatışır. Biz de Kafkasya'da etkili olmayı isteriz onlar da ister. Biz de Balkanlar da ve Ortadoğu'da etkili olmayı isteriz, onlar da ister. Biz de Akdeniz'de etkili olmayı isteriz, onlar da ister.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!