Kommer ni ihåg att jag berättade om Upplands Väsby kommun i våras? Nu ska vi återvända dit och kolla vad som hänt sedan IES etablerat sig.

Jag vill att ni läser detta. Det är viktigt.

Tråd!
Först förklarar man att när skolor inte kan hålla budget måste enskilda huvudmän ersättas med motsvarande belopp. Prognosen visar försämringar.
Vissa skolor har stora elevtapp.
Man skriver klart och tydligt att den här skolan har drygt 5 miljoner lägre intäkter på grund av IES etablering.
Vi kollar på en annan av kommunens skolor. Elevantalet har gått från 450 till 380. Rektorn kan inte effektivisera mer. Klasserna kan inte slås ihop.
Vi ska stanna kvar vid den här skolan en stund. Man skriver att man ska förbättra skolans rykte, man ska försöka locka till sig elever. Det betyder ökad konkurrens mellan skolorna. Det betyder fokus på skolans varumärke.
Det betyder att man måste polera varumärket, i våras skrev man i den första delårsrapporten att man skulle börja se flexibelt på vad undervisning är.
IES får konsekvensen att den kommunala skolan får effektiviseringskrav, och ökat krav på SKA arbete för att locka till sig elever. Detta samtidigt som den kommunala skolan får ett svårare elevunderlag.
De eleverna behöver stöd i klassrummet men istället är lärarna i konferensrummet för att försöka lösa en omöjlig ekvation.
Titta på den här filmen av @Skolinkvisition om den orättvisa skolpengen.Läs hans bok De lönsamma.
Det här sker i varje kommun där IES etablerar sig. Ulla Hamilton brukar säga att IES hjälper kommuner, men alla som kan något om skolan vet att det är precis tvärtom.
Jag blir förtvivlad över att vi förstör vår viktigaste samhällsinstitution. Det är eleverna, lärarna och rektorerna som får betala priset.
Godnatt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Linnea Lindquist

Linnea Lindquist Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @rektor_linnea

16 Oct
Barns olika uppväxtvillkor handlar inte bara om den segregerade skolan, den handlar även om hälsa och livslängd. Följ med på en åktur från centrala Göteborg till Angered >>
Vi hoppas på 4:ans spårvagn vid Centralstationen, vi åker förbi Gamlestads torg. Nästa hållplats är Hjällbo, ett socioekonomiskt svagt område.
När vi kommer fram till Hjällbo har barnens livslängd förkortats med ca 2 år i jämförelse med barn som växer upp i socioekonomiskt starka områden. De har sämre tandhälsa och fler är överviktiga.
Read 6 tweets
30 Sep
Vi måste snacka lite om en grej. Det senaste 1,5 året har jag fått många meddelanden på DM, på messenger, mail och samtal som handlar om hur koncerndrivna friskolor sorterar elever.
Jag har funderat sedan i somras om jag ska skriva något om det. Mitt magont varje gång jag hör det blir bara värre. Igår satt jag på mitt rum, jag snurrade på stolen och tittade ut på skolgården, tittade på eleverna.
Två elever som gick och pratade, några som gungade, som spelade fotboll, hoppade hopprep. Jag kunde inte låta bli att tänka, "hur kan en skola inte vilja ha de här barnen?"
Read 22 tweets
28 Sep
Jag har skrivit en del om min gamla hemstad. Det ser riktigt illa ut budgetmässigt. Nu ska personal bort.

skolvarlden.se/artiklar/perso…
Read 9 tweets
27 Sep
Igår skrev jag en evighetslång tråd om kommunal ekonomi och demografi 1970-2070. Idag ska vi prata om förutsättningarna för kommunala skolor.
1. Statsbidrag.
Under några år hade vi fritidshemssatsning och lågstadiesatsning som vi använde till ökad bemanning. Det innebar att jag kunde ha två lärare per klass. Det gjorde att alla elever kunde få stöd i undervisnlngen.
Det gjorde att grupperna på fritidshemmet kunde vara rimligt stora. Det möjliggjorde undervisning på fritidshemmet. Det möjliggjorde en dräglig arbetsmiljö för lärarna.
Read 18 tweets
26 Sep
Jag har twittrat en del om Vilhelminas ekonomiska läge. De har en dyster prognos, som jag visat några gånger.

Vilhelmina och kommunernas ekonomiska läge behöver ett lite längre resonemang. Tråd 1/2
Detta är Vilhelminas preliminära ram de kommande åren. Som ni ser krävs det omfattande effektiviseringar (nedskärningar).
Eftersom det inte kommer gå att genomföra utan betydande negativa konsekvenser kommer det uppstå underskott årligen som hämtas hem. Image
Vilhelmina är inte ensamma om att sitta i den här sitsen.
Vilhelmina har ca 6700 invånare där drygt hälften genererar skatt. Vi har andra små kommuner i norrland, Bjurholm med 2400 invånare och Dorotea med 2500 invånare.
Read 34 tweets
26 Sep
Magister Nordström fortsätter använda eleverna i sitt varumärkesbygge. Dansen har han pysslat med under lång tid. Image
Nu håller han på med att spela in någon form av rutiner för skolor. Den här gången handlar det om hur eleverna vill att lärarna ska vara. Image
Jag återkommer till detta med yrkesetiken. Jag tycker inte att det är okej att använda sina elever på det här sättet. Även om elever, skola och föräldrar ger sitt samtycke så är det inte okej. Har verkligen eleverna ett val här? Image
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!