Un dels "pecats" habituals de l'esquerra és saber identificar fàcilment que volem transformar però no a què aspirem; i ara que s'apropa la vaga del 21-O cal recordar que no aspirem a una universitat al servei de la classe treballadora ni de la societat en general.
(1/5)
Aspirem a una universitat al servei del coneixement. Com assenyala en @FdezLiriaCarlos a l'article enllaçat "totes les grans conquestes teòriques de la humanitat, han nascut del desinterès, de l'amor pel saber, de la filosofia". (2/5)
cuartopoder.es/ideas/2020/05/…
La universitat pública ha d'oposar-se als models que persegueixen una especialització molt concreta -per satisfer les necessitats del mercat laboral- i apostar per un model que permeti l'aprofundiment teòric i conèixer com diverses disciplines s'interrelacionen. (3/5)
Així mateix, també hem de reivindicar la universitat pública com un espai plural que fomenti la reflexió i l'esperit crític, i per això és necessari un debat pausat que només es pot donar si fugim de la immediatesa que demanda el món laboral. (4/5)
Per la universitat que volem, per combatre la crisi educativa, aquest 21-O totes amb el @SEPC_nacional i a la Pompeu amb el @SEPC_Ciutadella! (5/5)
@threadreaderapp unroll me please

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Cesc Gómez

Cesc Gómez Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!