er,er Profile picture
17 Oct, 7 tweets, 1 min read
Müsteşarlık makamının ne kadar önemli olduğu yokluğunda anlaşılıyor. Elbette zamanla yönetim tarzı değişir. Her zaman bu tür değişimleri görürüz. Yeni sistemle bakanlıklar şu şekilde organize edildi.
Bakan-Bakan Yardımcısı-İlgili Birim yöneticisi
Bu şekil kısaca akışı göstermek açısından önemli. Fakat bir bakan yardımcısı yok bir çok bakan yardımcısı var ve her birine bağlı ilgili birim yöneticisi değişiyor.
Böyle olunca farklı bakan yardımcılarına bağlı birden fazla birimin yapacağı işlerin organize edilmesi zorlaşıyor. Çünkü bakan yardımcıları kendilerine bağlı birimeler üzerinde söz sahibi.Diğer birimlere için bir yetkileri yok.
Bakan tüm birimlerin amiri ama bakanlar genellikle çok yoğunlar. Ziyaretler, iller vs. Bir de bakan yardımcıları arasında bir rekabet varsa sorun daha da büyüyor ve ortak yapılması gereken işler bakana sunulmadığı müddetçe boşta kalıyor.
Müsteşarlık Makamını yeniden kurmak bir ihtiyaç. Tüm bakan yardımcılarının altında ve onların kararlarını birleştirebilecek bir kademe. Bu birinci alternatif.
İkinci alternatif Bakanların özel bürolarını güçlendirmek. Danışmanlar arasındaki dağınıklığı gidermek. Bir çok birimce ortak yürütülecek kararları bu birim takip edecek.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with er,er

er,er Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!