Dezelfde mensen die zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor de mental health van zo'n beetje de hele wereld tijdens covid (Disability is a burden trope maar dan de special edition!) zijn dezelfde mensen die vertellen tegen mensen in de risicogroep dat zij het zichzelf aan doen
en dat het allemaal wel mee zal vallen met hun mental health want ze zijn toch beschermd (noooooooo). Wanneer we praten over hoe moeilijk het is om onze dood als debat te zien worden gebruikt of dat empathie hebben in twijfel wordt getrokken is het vaak Ja maar die dingen moeten
toch besproken worden en Dan kijk je toch niet, alsof het mee krijgen er van optioneel is, en wij de privilege het hebben te vermijden. Wanneer we spreken over collectief trauma, praten we teveel over de negatieve shit en doen we het onszelf weer aan. Wanneer we de slechte
maatregelen lezen die pijnlijk zijn, de politiek over ons horen praten maar zien dat we niet echt gehoord worden is het dat we nieuws moeten vermijden, alsof dat kan. Wanneer we voor wat voor reden dan ook wel even naar buiten komen, en mensen geen rekening kunnen houden met ons
en dat zeer doet, hadden we maar binnen moeten blijven en het gaat zo maar door. Niets en niemand behalve onszelf is blijkbaar verantwoordelijk voor de impact op onze mental health en wij zijn ook verantwoordelijk voor de mental health van iedereen anders. En als dat teveel
is om qua beschuldigingen om te dragen.... tsja eigen schuld he? Zucht.....

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with SlaapkamerActivist #GeenDorHout

SlaapkamerActivist #GeenDorHout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SlaapkamerA

17 Oct
Ik heb het eerder gezegd en ik zal het blijven herhalen, maar enkel omdat de risicogroepen genoemd worden als de groep die meest bescherming nodig hebben ten tijden van Covid, betekend niet dat wij degene zijn die verantwoordelijken zijn voor de mental health en effecten van
Covid op mensen niet in de risicogroep, like what in the hell. Blame het wispelturig beleid en de mensen die geen shit om anderen geven voor de strictere maatregelen en het effect dat dat heeft want daar ligt het probleem. Risicogroepen zitten nog steeds in de eerste lockdown, we
hebben hier geen reet mee te maken.

Over mental health gesproken, het is ook wel klaar dat de conversatie continue draait om de mental health issues van andere groepen, met ons als dader daarvoor, maar ook gaat over mental health in risicogroepen. Denk je dat wij zo happy de
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!