Oké, tijd om mezelf even tot de orde te roepen, want ik heb me nogal laten kennen tijdens het bezoek aan de lokale buurtsuper van vanochtend. Pislink was ik! Daarom een draadje /1
Het nieuws van de laatste maanden heeft me nogal in z’n greep merk ik en da’s niet goed, omdat het mij van mezelf dreigt te verwijderen. Het spel van verdeel en heers doorzie ik namelijk maar al te goed, dus moet ik me er ook niet zo door laten foppen /2
Vanochtend, in de lokale Plus, was het ineens alsof ik op een of andere bizarre, totaal verkeerde tijdlijn terecht was gekomen. Wij waren namelijk vrijwel de enigen zonder mondkapje en dat maakte nogal wat woede in mij los. Ik hield me met pijn en moeite in, maar kon het niet 3/
laten om toch een beetje te provoceren door tegen m’n vriendin hardop enkele opmerkingen te maken over al die ‘schapen’ om ons heen. Eenmaal buiten op de parkeerplaats ontglipte mij een nogal luid ‘wat een dom kutvolk! Die dingen werken niet!’. Daarna kreeg ik een preek van /4
m’n wederhelft die not amused was vanwege m’n gedrag: “Dit is niet oké Guy. Die mensen zijn niet dom. Ze zijn bang. Je moet ze niet tegen je in het harnas jagen. We moeten het uiteindelijk samen doen!” Uiteraard was ik te geladen om het daarmee te eens te zijn, maar natuurlijk /5
heeft ze groot gelijk. Na verder niet al te veel meer gezegd te hebben realiseerde ik me dat het niet zozeer woede is die ik voel, omdat mijn medemens zonder slag of stoot vrijheden opgeeft zonder te beseffen dat ze in de maat lopen van het ritme van een bijzonder slechte /6
atonale compositie die niet lijdt tot een fraaie apotheose, maar tot een krakkemikkige versie van ‘dat ene liedje’ dat bijna iedereen kan spelen op de zwarte toetsen een piano. In de Chinese toonladder. Hoe toepasselijk, want NL lijkt inmiddels wel een communistische staat /7
Maar was het wel echt woede die ik voelde? Ben ik echt boos op mijn medemens? Ik? De ik die in z’n boek de mond vol heeft van begrippen als naastenliefde en het lief hebben van ‘de mens’? M’n vriendin heeft namelijk gelijk en ik moet me dus niet zo aanstellen en laten kennen /8
Wat is er dan loos? Nou simpel: als kind van de ‘70s dat opgroeide in de ‘80s herken ik vrijwel niets meer terug van het land waarin ik me ooit zo thuis voelde. Dat stemt me verdrietig. Heel verdrietig zelfs. Het is namelijk al lang niet meer de wereld waarin ik ooit dacht m’n /9
dromen werkelijkheid te kunnen laten worden. Mijn medemens is bang. Onderdrukt. Gaat gebukt onder een doctrine, waarvan vrijwel niemand kon bevroeden dat we die ooit in Nederland zouden zien. Ik ben verdrietig dat mijn medemens zo lijdt. En ergens, diep van binnen, ongekend /10
boos op de mensen die dit op hun geweten hebben. Je kunt problemen echter niet oplossen op de manier waarop ze worden gecreëerd. Je kunt het duister niet met duister bestrijden en daarom zeg ik hier en nu tegen alle mensen die een mondkapje dragen en tegen al die mensen die /11
al maanden doodsangsten uitstaan: ik hou van jullie. Wees niet bang. En tegen de tegenstanders van de maatregelen - en dat is dus ook een note to myself: laat het spel van verdeel en heers je niet eronder krijgen. We moeten het samen zien te rooien en dat lukt niet als we /12
mekaar bevechten. Dat roept wederzijds alleen maar meer weerstand op en juist dat moeten we koste wat kost zien te voorkomen. GENIET van je weekend! /eind
🌷
Oeps, de lijdt in /7 moet natuurlijk ‘leidt’ zijn 🙏🏻

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Guy Maalsté

Guy Maalsté Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!