1/25. Kaldığım yerden devam ediyorum:

2/25. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde zirve, 15.8 ile 1981 yılında görülmüştü. Sonraki yıllarda önce küçük, daha sonra daha büyük bir OBO oluştu. İkinci OBO boynu kırıldıktan sonra da büyük bir düşüş başladı.
3/25. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2018 sonunda 3.24 idi. 2019'dan itibaren hızla düşmeye başladı. Covid paniğinde faiz 0.398'e kadar geriledi. Bu panikte, 10 yıllık tahvil faizleri ABD tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Panik geçici miydi, yoksa sırada eksi faizler mi var?
4/25. Bazı Avrupa ülkelerinde uzun vadeli faizler eksiye gerilemişti. ABD'de ise sürekli faizlerin artma ihtimalinden bahsediliyordu. Oysa Covid paniğinde görülen seviyelerden, her ne kadar 0.799'a kadar bir yükseliş olsa da, ciddi satış gelmedi.
5/25. ABD'de sadece tahviller değil, hisse senetleri de yoğun rağbet görüyor. Nasdaq ve S&P500 Covid paniğini atlattıktan sonra yeni tarihi zirveler gördü. Dow Jones Sanayi Endeksi ise tarihi zirvesine çok yakın. Özellikle teknoloji şirketleri yoğun bir şekilde alınıyor.
6/25. MSCI Dünya Endeksi'nde son 50 yılda üç belirgin dönem var: Hisse senetlerinin topluca ve güçlü bir şekilde yükseldiği 1974-2000, sert düşüş ayakları olan 2000-2008 düzeltmesi ve 2008 sonrası. Son yükseliş ABD ağırlıklı, belirli hisselerle gerçekleşiyor.
7/25. 2008 sonrası yükselişin temposu da 1974-2000'e göre daha düşük. Mevsimlik RSI göstergesinde her vadede uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluklar, her vadede bir zirveye yaklaşılmakta olduğunu haber veriyor. ABD'de teknoloji şirketlerinin piyasa değeri hızla balonlaşıyor.
8/25 ABD ağırlıklı gelişmiş ülkelerdeki pozitif trendin aksine, gelişmekte olan ülke endeksleri çok zayıf ve 2008 zirvelerinin oldukça gerisinde. Avrupa ve Ortadoğu EM'lerinden, Arap piyasalarından ciddi para çıkışı oldu. Şimdilik bu ülkelerde ciddi yükseliş sinyali yok.
9/25 MSCI BRIC endeksi ise ciddi bir yükseliş öncesinde görünüyor. Endekste 400-450 bölgesi geçildikten sonra çok hızlı yükseliş olabilir. BRIC içinde Çin ve Hindistan endeksleri güçlü, Brezilya ve Rusya göreceli olarak zayıf. Ben BRIC öncülüğünde yeni bir EM dalgası bekliyorum.
10/25. Türkiye'de $ bazlı borsa endeksinin performansı, BRIC harici EM'lere benziyor. Ancak BIST100, tercih ettiğim sayıma göre 13 yıllık bir düzeltmenin sonlarında görünüyor. Son dip henüz görülmemiş olabilir, 2021 sonrası ciddi ve kalıcı borsa yükselişi geliyor gibi görünüyor.
11/25. Türk Lirasının $ karşısındaki değer kaybının da sonlarına yaklaşıyoruz. Nihai zirve için "ideal hedef", benim sayımlarıma göre 8.3-9.1 arasında görünüyor. Bu derecede dalgalarda, "ideal" hedeften savrulma elbette mümkündür.
12/25. Fiyat hedefi yakın gibi görünse de, kalıp daha da karmaşıklaşabilir, yükseliş tempo kaybederek zamana yayılabilir. Son zirvenin görülme zamanı, dalganın itkisel veya diyagonal kalıp oluşturmasına bağlı görünüyor. Dalganın itkide hızlı, diyagonalde yavaş ilerlemesi beklenir
13/25. Reel Efektif Döviz Kurunda tercih ettiğim sayıma göre [5].(3) bitmek üzere görünüyor. Bir düzeltme ve son bir düşüşle kalıbın tamamlanmasını bekliyorum. Bu dalgalar hemen ilerleyebileceği gibi, bir kaç seneye de yayılabilir.
14/25. Özetlemek ve toparlamak gerekirse;

Dünyada 50 seneye yaklaşan aşırı finansallaşmanın ve özel servetlerdeki tarihsel artışların sonlarına yaklaştığımızı düşünüyorum. Finansallaşmanın bir sonucu olarak, varlık ve gelir eşitsizlikleri artmıştı.
15/25. Aşırı finansallaşmanın ilk kurbanı emtia oldu. Hisse senetlerindeki toplu yükselişler de, 2008 sonrası yerini şirketler ve ülkeler bazında ayrışmaya bıraktı. Bu ayrışma, teknoloji şirketlerinin sahipleri başta olmak üzere servetlerin de aşırı yoğunlaşmasına neden oldu
16/25. Tüm trendler gibi, varlık ve gelir eşitsizliği trendleri de döngüsel ve dönemseldir. Eşitsizlikte 20. yüzyılın başına dönüş, bir döngüselliğin sonucu idi. Finansal varlıkların değer yitirmeye başlaması, hem coğrafi, hem de ülkeler içi eşitsizliğin azalmasına yol açacak.
17/25. Devlet tahvillerinde hızlı faiz düşüşleri, yer yer eksi faizler, hem servet artışlarında daha yavaş bir artışa rıza, hem de enflasyon beklentisi olmadığına işaret ediyor olabilir. Önümüzdeki yıllarda Gelişmekte olan Ülkelerin daha fazla rağbet görmesini bekliyorum.
18/25. Bu da muhtemelen, küresel ölçekte varlıkların belli ellerde aşırı toplanması trendinin sonuna işaret edecek. Yeryüzündeki gelir ve varlık dengesizliklerinin azalması, ülkelerin yeni bir dengeye yönelmesi beklenebilir. Türkiye de bu trendden payını alacaktır.
19/25. Altındaki yükselişin spekülatif olduğu fikrindeyim. Emtia değer kaybeder, faizler sıfıra yönelir, enflasyon düşmeye devam ederken altındaki yükseliş kalıcı olamaz. Kripto paraların ise, hala rüştünü ispat edemediği ve "hakikat sonrası" dönemin fantezisi olduğu fikrindeyim.
20/25. Dünyada dolara dayalı sistemin değişmesini beklemiyorum. Dolar, uzun yıllar boyunca "temel para" olmaya devam edecektir. Yerel paralara dönüş ve ülkelerin içe kapanması da bence söz konusu değil. Doların "temel para" olmaya devam etmesi, başka bir tartışmayı başlatabilir:
21/25. Dolar kimin kontrolünde olacak? Yeryüzündeki varlıkların değerini ölçmekte kullanılan ölçüm birimi Dolar, bu özelliği ile ABD'nin ulusal parası olarak kalamaz. Görünür gelecekte Doları ikame edecek bir para veya sistem de ufukta görünmediğinden, başka yollar aranacaktır.
22/25. Ben yeryüzündeki ulusal devletlerin çoğunun, ulusal paralarıyla beraber ortadan kalkacağını, çapraz kur spekülasyonunun sona ereceğini ve 21. yüzyıl içinde dünyanın tek para sistemine geçeceğini tahmin ediyorum. O para da muhtemelen $ olacak.
23/25. Tarihsel bir dönemeçteysek (ki öyleyiz), tarihsel gelişmeler beklememiz gerekir. Cycle dereceli dalgalarda bile dramatik değişimler olur. 1980 sonrası bir Cycle dalgaydı. Supercycle dereceli dalgalardaki değişimler ise çok daha radikaldir.
24/25. Korona salgınının Supercycle değişimi hangi ölçüde hızlandırdığını bilmiyoruz. Sadece yaşamlarımızın bir sene içinde dramatik bir şekilde değiştiğini görebiliyoruz. Piyasalar salgına Mart/Nisan ayında sert tepki vermişti, sonra dalgalar durulur gibi oldu. Geçicidir.
25/25. Özellikle ABD Başkanlık seçimi sonrası, dünyanın hızlı bir şekilde değişeceğini tahmin ediyorum. Piyasalar da bu değişime hızlı tepki verecektir.

Bir süre çalkantı ve kaos muhtemeldir, ancak bence değişim kötü yönde olmayacak.

Sabır gösterip okuduğunuz için teşekkürler.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Tuncer Şengöz

Tuncer Şengöz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @TuncerSengoz

17 Oct
1/25. Grafiklerimize ve grafikler üzerinde görünür hale gelen trendlere geçmeden önce, bazı rakamsal büyüklükler üzerinden 2020 itibarıyla dünyanın görünümünü tespit edelim:
2/25. Dünyada varlıkların toplam değeri 360 trilyon $. Zenginliğin yeryüzündeki coğrafi dağılımı:

Kuzey Amerika (ABD+Kanada) : %31.8
Avrupa: %25.2
Asya/Pasifik (Çin ve Hindistan hariç) : %18
Çin: %17.7
Hindistan: %3.5
Latin Amerika: %2.7
Afrika: %1.1
(Türkiye: %.8)
3/25. Varlıkların değeri günümüzde piyasa değerleri ile hesaplanıyor. 19. yy'da servet ağırlıklı olarak (~%70) tarım arazileriydi, günümüzde ise servet çok büyük bir ağırlıkla finansallarda (tahviller, hisse senetleri, tasarruflar ve diğer finansallar) ve gayrı menkulde tutuluyor
Read 25 tweets
13 Oct
İnsanlık tarihi boyunca kahramanlar, özgürlük, eşitlik ve yüksek değerler getiren insanlar olmuştur. Çağımızda artık kahramanlar yok. Zenginliği tek başarı ölçütü kabul eden kapitalizmin de zihinlerde meşruiyetini sürdürebilmek için Elon Musk gibi şarlatanlardan başka barutu yok.
Filmin ana fikri şimdiden belli: Tesla'da, Space-X'de, Neuralink'de ve Musk'ın diğer şirketlerinde çalıştırdığı binlerce mühendisin, teknisyenin, on binlerce çalışanın zerre önemi yok. Musk'ın devletlerle, lobilerle ilişkilerinin de önemi yok. O bir dahi, bir vizyoner ...
Yaşı benimkine yakın olanlar bu resmi görür görmez hatırlayacaktır: 28 Ocak 1986 yılında gerçekleşen Challenger kazası. Challenger mekiğinin yeryüzüne dönüşü dünya televizyonlarından canlı yayınlanıyordu. O yıllarda uzay yolculuklarına yoğun bir ilgi vardı
Read 13 tweets
15 Sep
Apple, Amazon, Microsoft, Google/Alphabet ve Facebook'un toplam piyasa değerinin S&P500'ü oluşturan diğer 495 şirketin toplam piyasa değerini geçmesi konusunu biraz daha irdeleyelim:

İki soru:

1. Bu şirketlerin değeri balon mu?
2. Bu şirketleri bu kadar değerli yapan nedir?
Modern tarih aynı zamanda bir balonlar tarihi; 17. yüzyıl Hollanda lale piyasasından günümüze, sayısız piyasa balonlaştı, bu balonların hepsi patladı, ancak balonlaşma dinamiği (henüz) sona ermedi. Dolayısıyla bu beş şirketin toplam piyasa değeri (çoktan) balonlaşmış olabilir.
Ancak bu beş şirketi ve bazı yeni ekonomi/teknoloji şirketlerini genel yatırım histerisinin dışında "değerli" kılan bir dinamiğin işlediğini düşünüyorum. Başka bir deyişle, sıradan bir köpükleşmeyle değil, çok daha kalıcı ve tehlikeli bir dinamikle karşı karşıyayız.
Read 21 tweets
18 Aug
Madem nerde o eski tivitler'e konu olduk (bunlar genellikle çok iyi trend sonu göstergeleridir), birkaç grafikle uzun vadede nerelerdeyiz ona bakalım.
USDTL, Mevsimlik grafiği:
i) 1990'lardaki trend açısıyla, 2008 sonrası trend açısı: İlkinde çok dik açıyla ve hemen hemen kesintisiz yükselirken, ikincisinde daha yatay bir açıda ve kesintilerle ilerliyor. İlki çok yüksek enflasyon, ikinci dalgalı kur ve düşük enflasyon dönemi.
ii) 2002-2008 yatay dönemine girerken, mevsimlik RSI hızla azalıyor, önce tepede bir negatif uyumsuzluk veriyor, ardından hızla 50'ye geriliyor. Yükseliş öncesinde RSI göstergesinde tOBO, boyun kırıldıktan sonra trend başlıyor. Mevsimlikte RSI OBO yapıyor olabilir.
Read 16 tweets
14 Aug
Altın, dolar, gümüş, hisse senetleri, politika, pandemi, göçmenler, göçemeyenler, belediyeler... Hararetli gündeme karşıt fikirlerle biraz daha limon sıkalım:
1. TR'de altın bazında asgari ücret argümanının demagoji olduğunu dün yazmıştım. 2002-2020 arasında ons altın 6 kat arttı. Dünyanın hiçbir ülkesinde ücretler bu oranda artmadığı gibi, altın bazında ücret hesaplamasının bir geçerliliği yoktur. Peki $ bazında asgari ücret ne oldu?
Brüt asgari ücret 2002 yılında 150$ civarındaydı. 2007 yılında 400$, 2011'de 500$'a yükseldi. 2011-2018 arasında 500$ civarında yatay seyrettikten sonra 2020 Ağustos itibarıyla 400$'a geriledi. Özetle, 2002-2018 arasında asgari ücret $ bazında 3 kata yakın arttı.
Read 21 tweets
7 Aug
Hani hep deniyor ya, Türkiye eskiden de pek matah bir ülke değildi, katılmıyorum; Türkiye eskiden matah bir ülkeydi. Sorunları yok muydu? Tabi ki vardı. Hangi ülkenin sorunları yok ki? Bugünlerde kafamdan atamadığım ve beni çok rahatsız eden bir düşünce var, paylaşayım>
ODTÜ (adı üzerinde Orta Doğu) bu bölgedeki ülkelerden öğrenci kabul eden üniversitelerden biri. 1980/90'larda, yurtlarda, sınıflarda Orta doğu ülkelerinden gelen bir sürü arkadaşımız vardı: İran, Irak, Nijerya, Pakistan, Malezya, Sudan. Genellikle bu ülkelerin en parlak çocukları
O yıllarda da bu ülkelerin hepsi sorunluydu. İran'da devrim olmuş, Irak'la savaş halinde. Pakistan'da askeri darbe olmuş. Sudan zaten hep sorunlu bir ülke. Pakistanlılar çok genç yaşta gelirdi, 15-16 gibi. Çok akıllı ve çalışkan çocuklar, genellikle bölüm birincileri olurdu.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!