دلالی نابودی ایران توسط بنیاد دفاع از دموکراسی!
اعضای #FDD در بخش دیگری از توصیه‌نامه خود نوشته‌اند همزمان با آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پیگیری برنامه‌های خود ادامه می‌دهد، سرویس‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی و سایر قدرت‌های غربی هم باید../1 mejalehhafteh.com/2020/08/31/%d9…
به تلاش‌های مخفی خود برای توقف آنچه برنامه هسته‌ای غیرقانونی ایران و فعالیتهای تروریستی آن ادعا شده، ادامه دهند
اقدام خرابکارانه ماه جولای در نطنز علیه برنامه سانتریفیوژ پیشرفته ایران که احتمالاً آمریکا، اسرائیل و سایرین در آن دست داشتند، این مولفه اصلی در برنامه هسته‌ای ایران
را یک یا دو سال به عقب انداخت» و سپس از آن‌ها خواسته شده به چنین اقداماتی علیه تاسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های موشکی و نظامی و همچنین علیه آنچه نیروهای نیابتی ایران در منطقه خوانده شده، ادامه دهند. چنانچه تلاش آمریکا برای احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به سرانجام برسد، /۳
این رویداد باید به بازترسیم کف مطالبات از مذاکرات آتی با تهران منجر شود.
چنانچه اسنپ‌بک تحریم‌های سازمان ملل کامل شود می‌بایست خط پایه (مطالبات) مربوط به مذاکرات ایران را از نو ترسیم کند تا بتوان از اشتباهات برجام جلوگیری کرد»/۴
کثافت محض:
نگارندگان از دولت ترامپ و تیم جو بایدن خواسته‌اند علی‌رغم اختلاف‌هایی که در خصوص سیاست‌ها در قبال ایران دارند «از اشتباهات گذشته» درس بگیرند و سیاست‌های موثرتری در قبال تهران تدوین کنند.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ⁦🇵🇸⁩⁩⁩Farhad Darush‏☭🚬🇮🇷⁩

⁦🇵🇸⁩⁩⁩Farhad Darush‏☭🚬🇮🇷⁩ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @farhaddarush

16 Oct
تلاش آمریکا برای ایجاد قحطی در ایران:
طی چند ماه گذشته آمریکا تحریم‌های بسیار سنگینی علیه ایران تعیین و اعمال کرد. سیاست‌مداران آمریکایی ادعا می‌کردند که انگیزه آنها به زانو درآوردن حکومت ایران برای نشستن بر سر میز مذاکره برای امضای توافق‌نامه‌ای جدید با دولت ترامپ است/۱
اما هفته گذشته با بستن تمامی‌ راه‌های قانونی دادوستد مالی ایران با جهان، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران آمریکایی به دنبال ایجاد قحطی در ایران هستند.../۲
واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم جان هادسن  با اشاره به این موضوع آورده است:‌ «اقدام پنجشنبه آمریکا برای قرار دادن کل صنعت مالی ایران در فهرست تحریم با فشار مسئولان اسراییلی و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (سازمان غیردولتی ایالات متحده و طرف‌دار تغییر رژیم در ایران) صورت گرفته است. /۳
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!