İran'a karşı konulan ambargonun kalkmasıyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Bu mesele yalnızca İran'a konulan ambargo değil. DSÖ'den sonra BM'nin de ABD'nin sözünden çıkması bazı şeylerin sonucu ve önemli olaylara dalalet.
Hepinizin bildiği gibi İran, ABD'nin Ortadoğu misyonu için ve Amerikan askeri varlığı için büyük bir tehdit unsuru. İran'ın İslam devriminden bugüne kadar nükleer program ve balistik füze geliştirmesinin yanı sıra milis gruplarıyla Ortadoğu'da önemli faaliyet gösteriyor.
83 milyonluk ülke ve doğal kaynaklar bakımından zengin. Bu ülkenin ekonomik olarak açılması silah alımı ve güçlenmesi ABD açısından felaket sonuçlara yol açabilir. Peki 13 yıl sonra neler oldu da bu ambargo kalktı ?
Ben bu duruma yalnızca BM açısından yaklaşmıyorum. Avrupa'nın İran ve Hizbullah konularında ABD ile nasıl ters düştüğü gözler önünde. Amerikan ambargosuna rağmen Avrupalı devletlerin Instex yoluyla İran'a yardım ulaştırması da bu kararla ilgili.
Instex demek Swift sistemi ve ABD dolarının kayıt dışı kalması dolayısıyla Amerikan hegemonyasına karşı gelmek demek bir anlamda. ABD, 2. Dünya Savaşından beri hegemonyasını çeşitli kurumlara liderlik ederek sürdürüyor.
Artık bu hikayenin sonuna geliyoruz. NATO ve BM, Amerikan etkisinden çıkıyor. Almanya başta olmak üzere diğer NATO ülkeleri bazı önemli sahalarda Amerikan güdümünden çıkmaya başladı. İran'a yönelik ambargonun kalkması daha geniş bir çerçeveden bakılması gerekir.
Trump iktidara geldiğinden beri bu örgütlere mesafeli ve eleştirel yaklaşıyor. Politikalarını destekleyen desteklemeyen bir yana bazı insanlar bunun nedenini anlamaya çalışıyor. Nedeni de bu. BM ve yan kuruluşları içinde Çin etkisi artmaya başladı.
Bunu en iyi DSÖ örneğinde gördük. Günler süren tartışmalar ardından ABD, Tedros'a ''Sen Çin'in adamısın.'' diyerek baskı kurdu ve örgütten sonunda çekildi. Çin'in artan etkisine yanıt olarak bu uygulamanın sunulmasının oluşturacağı etki tartışmaya açık.
Şimdi de Birleşmiş Milletlerin ambargosunun kalkmasıyla Trump yönetimi iyice ikna olmaya başladı. Peki onlar için çözüm gerçekten masayı devirmek mi yoksa Amerikan liderliğinde oluşturan kurumların tekrar alınması için enerji mi harcanması ?
Büyük güç rekabeti dönemine girerken en büyük paradokslarından biri bu olacak. ABD liderliğinin tartışıldığı bugünler de yine ABD liderliğinde kurulan oluşumların ABD etkisinden çıkması tüm dünyanın çehresini değiştirecek nitelikteki tartışmalardır.
ABD'nin tercihleri hem onun hem dünyanın kaderini belirleyecek. Bana kalırsa bu örgütler artık işlevini kaybetti. BM, kınadığı an Kore'ye Amerikan öncülüğünde müdahale de bulunması ve Körfez Savaşı'nın olmasından bugünlere geldik.
Tutup Birleşmiş Milletleri zorla Afganistan ve Irak batağına çekmek isteyip zarar görürse bu kurum elbette efektifliği gider. Şimdi Amerikan güvenlik şemsiyesi büyük hatalar yüzünden yara alacak. 70 yılın büyük yatırımları Ortadoğu'nun çöllerine gömülüyor.
Bu her şeyin sonu değil. Pasifik'te kurulacak yeni ekonomik ve askeri örgütler yeni dünyada daha etkin olacaktır. Ortadoğu'da İran'a yönelik ambargonun kalkmasıyla dünyanın anahtarı olan bu bölgede Arap devletlerinin Amerika'ya bağlılığı da önemli rol oynayacaktır.
Çin'in kader ortağı İran, Amerikan çıkarlarına zarar vermek için her türlü politikaya girişir. Bakalım Türkiye bundan nasıl etkilenecek.
Sonuç olarak Trump'un da belirttiği gibi BM, bir sirk alanıdır.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with William McKinley

William McKinley Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @thomas_us1776

5 Sep
Bilgi ve Teknolojinin ekonomi içindeki önemi, Çin'in 5G'si ve küresel rekabete etkisi nedir ? ABD neden bu kadar uğraşıyor neden Çin bu kadar yatırım yapıyor ?
Son zamanlarda bildiğiniz gibi en çok tozu kaldıran konular arasında Huawei ve 5G geliyor. ABD'nin bu denli hassasiyeti göz önüne alınınca mevzunun ne denli önemli olduğu görülüyor. O halde teknolojinin ekonomik büyümeye etkisini ve yakın tarihinden başlayalım.
Yüksek teknoloji ürün ihracatının ve üretiminin ekonomiye katkısını ABD'nin Manhattan Projesi, Apollo Projesi ve büyüme döneminde görebiliriz. ABD, tarım ve sanayi teknolojisini geliştirerek Pax America'nın temellerini attı.
Read 24 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!