درحالیکه ما فکر میکردیم دیگه رابطه‌مون ازین بدتر نخواهد شد، امروز مشاورمون لبخندزنان و باآرامش گفت شما الان در مرحله‌ی برون ریزی هستین و دارین شکوه ها و دلخوری‌های انباشته شده‌ی ۵ ساله رو یهو خالی میکنین و طبیعیه با شنیدن این همه حرف شوکه بشین و فکر کنین رسیدین به تهش،
اما خیالتون راحت که دارین طبق الگوی درمان پیش میرین و من اینجام که بهتون کمک کنم مهارت‌هایی فردی و توانایی هایی که برای زندگی مشترک یاد نگرفتین رو یاد بگیرین. برعکس اون اوایل دیگه بعد از جلسه مشاوره با هم دعوامون نمیشه، درسته تو اتاق درمان کلی بحث میکنیم اما اخرش با خنده میایم
بیرون چون فهمیدیم جفتمون آدمها بدی نیستیم فقط مثل خیلی آدمها مهارت های لازم برای زندگی و ارتباط سالم رو نداریم اما یک چیزی به اسم"دوست داشتن" هلمون داده به این سمت که به جای افسرده شدن و فاصله‌ی بیشتر، از مخارج و تفیحاتمون بگذریم و بخوایم که درمان شیم. الان در ماه دوجلسه جمعه‌ها
کارگاه خودشناسی و رفتاردرمانی میریم، اونجا ادمهایی هستن که شبیه به خودمونن، دور هم چیز یاد میگیرم، تفریح و معاشرت میکنیم و میفهمیم مشکل ما خاص و منحصربه فرد نیست، خیلیا هستن که فکر میکردن به بن بست خوردن، توی این جمع درمانگرمون رفتار ما رو در دنیای واقعی مشاهده میکنه و بعدا تو
اتاق درمان به اصلاح رفتارمون میپردازه. هرکدوم هم برحسب نیاز در ماه دوجلسه میریم که یا فردیه یا مشترک.قرار شده دست از اصلاح هم و لجبازی و زوم کردن رو رفتار دیگری برداریم و ۶ ماه مو به مو گفته‌های درمانگرمون رو پیاده کنیم و آدمی بسازیم که سالمه و رفتارهای مخرب نه برای خودش نه
در رابطه با شریک عاطفیش و نه فرزندش و جامعه نداره. این کار وقت و انرژی زیادی میبره، باید دائم کتاب بخونیم، تو مباحث گروه مشارکت فعال داشته باشیم. تمرینات مشترک داریم که باید دونفره انجام بدیم، یک ساعت در روز باید طبق الگوی داده شده با هم صحبت کنیم و اگر به کوچکترین مشکلی خوردیم
با مشاورمون تو گروه سه نفره‌ی واتساپ مطرح میکنیم و مشاور تمام روز حاضره که بهمون کمک کنه و راهنماییمون کنه. دلیل کم بودن این روزهام تو شبکه‌های اجتماعی هم همینه.
سال ۹۹ اگر هیچی برای من نداشته باشه قطعا از من آدم بهتر و موثرتری خواهد ساخت، این رو به خودم و زندگیم قول دادم.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with منِ او

منِ او Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!