Hoe is het om risicogroep te zijn in Nederland?

Een draadje 1/12
Als je in de risicogroep valt heb je een grotere kans op overlijden of permanente verslechtering van de levenskwaliteit. Het virus is dus gevaarlijker om te krijgen.

Bescherming hiervan is echter nauwelijks aanwezig.

2/
Veel mensen in de risicogroep beschermen zichzelf door zo goed als het lukt in isolatie te gaan (dit lukt niet altijd want we zijn onderdeel van de samenleving).

Door eenzaam en zorgmijding zijn de mentale en lichamelijke gevolgen groot

3/
Bovenop de vaak strengere lockdown dan Nederland heeft gehad, moeten we ook op bijna dagelijkse basis horen dat we er niet te doen en dat het geaccepteerde collateral damage is als we dood gaan.

Dit is zwaar.

4/
Maar veel mensen roepen dus dat we opgesloten moeten worden. Terwijl veel van ons al 7 maanden grotendeels in isolatie zitten en wij hebben dus niet meegewerkt aan het verspreiden van het virus.

5/
Ondanks dat zitten we nu in de tweede golf. De normale zorg wordt afgeschaald en wie zijn hier weer het meest de dupe van? Ooh ja. De risicogroep.

6/
Dus nu is een gedeeltelijke lockdown noodzakelijk. En dan denk je vast dat dit iets is waar de "gezonde" Nederlander het meest last van heeft. Nou uh nee dus. Mensen met een beperking verliezen vaker hun baan en krijgen er ook moeilijker weer een terug.

7/
Nou was indammen better voor de economie geweest maar dat hebben we niet gedaan dus is er veel economische schade. Zorgkosten reizen de pan uit dus het is onvermijdelijk dat de zorgverzekeringen duurder gaan worden. Wie hebben duurste verzekeringen en gaan het meest betalen?

8/
En dan hebben we natuurlijk ook nog long covid. Velen zijn maandenlang ziek en worden misschien nooit meer beter. Arbeidsongeschiktheid zal ook vaker voorkomen wat uitkeringen duurder maakt. Het bedrag zal vast omlaag gaan om de kosten te kunnen dekken. Wie zijn weer de dupe?

9/
De risicogroep is letterlijk overal onevenredig de dupe van. En toch krijgen wij ondanks alles de schuld van de gehele pandemie plus de economische schade. En dan vinden mensen het raar dat ik boos word daarover.

Dit is niet onze schuld. Wij wilden dit virus ook niet

10/
En ik snap oprecht dat het verschrikkelijk is om je baan te verliezen. En ik snap dat je boos bent daarover. Maar richt je woede aan het falende beleid en niet tegen mensen die ook slachtoffer zijn.

11/
Laten we nu eens echt samenwerken en laten zien wat een samenleving is. #AlleenSamen kunnen we dit en dat betekent dus niet een complete groep (die overigens miljoenen mensen groot is) keer op keer onder de bus te gooien.

12/12
PS chronisch ziek en een beperking hebben zijn niet hetzelfde maar er is ontzettend veel overlap. Ook niet geheel hetzelfde als risicogroep maar again wel heel veel overlap
PSS heb draadje deels moeten muten. Had niet zoveel reacties verwacht. Dank jullie wel voor de support 🥰

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Laura 👽 is really tired

Laura 👽 is really tired Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!