Ik zie toch wel wat verwarring naar mijn smaak in het debat over de dood van die arme Franse leraar.

Weer een veel te lang draadje. (Het grijpt me echt aan, sorry).
Bij Charlie Hebdo ging het over de vraag of blasfemie moet kunnen. En CH had ter zake een stevige reputatie, die eigenlijk een voorzetting was van de geest van radicale verlichting. CH stond en staat voor recht op beenharde spot, die soms smakeloos is.
Dat is niet, zo valt uit de media te begrijpen, de invalshoek van de leraar. Die laat in debat *over* de vrijheid van meningsuiting cartoons zien , die heel wat teweeg gebracht hebben. Dat is geen appreciatie van die cartoons of van hun inhoud. Hij waarschuwt lln ook vooraf.
Dat is wat veel van mijn collega's ook doen wanneer ze over recht & religie, vrijheid van meningsuiting edm doceren.

Wat Samuel Patty deed, is hetzelfde als de biologieleraar die tijdens les over voortplanting, tekeningen van geslachtsorganen laat zien.
Of de leraar esthetica die Courbet's "Origine du monde" toont. Of de geschiedenisleraar die een toespraak van Hitler, een kamp van Stalin, de gruwel van een genocide laat zien. De lerares literatuur die Céline, Pound, Wolkers, Boon, of Geeraerts laat lezen.
Dat kan allemaal voor wrevel, onbehagen, ongemak, zorgen... maar het is nu net zaak voor leraars om leerlingen de ad fontes mentaliteit bij te brengen. Ga naar de bron, kijk naar materiaal en de feiten en ga niet voort op een weergave door anderen van wat je zelf niet zag of las.
Daarom kan ik zeer goed begrijpen dat er bedenkingen te maken zijn bij CH wat goede smaak of opportune karakter betreft.

Maar die leraar? Wat moet die dan doen? Willen we terug naar de jaren '50 waarover mijn ouders zo klagen, omdat ze nooit *zelf* mochten oordelen, maar altijd
afhingen van oordelen, weergaves en uitleg van anderen?

Hierover gaat het, oordeel zelf. Dàt moet de insteek van de leraar zijn, waarbij hij of zij aangeeft welke argument pro en welke tegen pleiten. Dat is het leerproces.
Dit debat vertoont gelijkenissen met zaak Jersild, waarin een journalist die over gevaar extreem-rechts berichtte, veroordeeld werd omdat hij enkele extremisten aan het woord liet.

Schending meningsuiting, vond Mensenrechtenhof, omdat het niet de journalist was die sprak.
En omdat hij juist een debat op gang wilde trekken, wat van maatschappelijk belang is.

Een journalist is niet zijn interviewee. Een leraar is niet zijn didactisch materiaal.
En dat is dus de grote gruwel in dit geval: dat een leraar niet meer zonder vrees datgene kan tonen dat hij nodig acht om zijn les te illustreren.

Daar mogen we toch niet op toegeven. (Probeer maar eens les te geven over hate speech, bvb, als je de feiten uit de rechtspraak niet
meer zou kunnen meegeven uit vrees voor eigen leven).

Mijn goede collega Jean-Paul Lehners, gewezen voorzitter van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) zei dat altijd schitterend:
"De leraar is een door de staat betaalde agent-provocateur".

De leraar is er om ideeën los te maken, inzichten te laten komen, en hij kan dat soms doen door te provoceren, niet omdat hij dat noodzakelijk allemaal gelooft, maar omdat inzicht ontstaat uit de botsing der ideeën.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Koen Lemmens

Koen Lemmens Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @UwDienstwillige

17 Jul
Bon, dan toch maar eens een veel te lang draadje over vrijheid van meningsuiting.

Het is juist dat vrijheid van meningsuiting in de eerste plaats betekent dat mensen, binnen de grenzen van de wet, vrij moeten kunnen spreken zonder overheidsbemoeienis. /1
Vrijheid van meningsuiting betekent daarom in beginsel niet dat burgers een *subjectief* recht hebben om een platform te krijgen. U kan niet eisen dat de radio u uitnodigt, dat een krant uw stuk publiceert, dat een zaalexploitant u het podium geeft. /2
Nochtans is het wat te simplistisch om te doen dat daarmee de kous af is. Als we, zoals Mill al voorhield, een levendig ideeëndebat willen, omdat we geloven dat uit de botsing van ideeën inzicht ontstaat, dan moeten we ook oog hebben voor een sociaal klimaat dat open-minded is/3
Read 17 tweets
11 Apr
Mondmaskers - een veel te lange draad.

Ik weet van mondmaskers niks, maar zou er graag wat over bijleren.

Ik weet wel iets van argumentaties, en het moet mij van het hart dat het debat op dat vlak veel beter kan. (1.)
Als vraag gesteld wordt naar waarde van mondmaskers, dan is dat uiteraard een puur “epidemiologische” of “biologische” vraag. De vraag of er voldoende maskers zijn is irrelevant, want dat is een ander probleem.

Anders gezegd: stel dat er sowieso voldoende maskers zouden.../2
...zijn, zouden we dan besluiten dat het goed/nuttig/aangewezen is om ze te dragen, ja of neen?

Jammer genoeg was Marc Van Ranst in DM interview zelf dubbelzinnig toen hij antwoordde .../3 Image
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!