பணப்பெட்டியை அனுப்புவது எப்படி?

உங்கள் பணி, பெட்டிகளில் பணத்தை வைத்து மற்றவர்களுக்கு அனுப்புவது. Ok? அந்த பெட்டி மிகக் கனமானது. பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு யாராலும் ஓட முடியாது. பூட்டை உடைத்தால் தான் பணத்தை எடுக்க இயலும். சரியா? நீங்கள் என்னிடம் பெட்டியை அனுப்பினால் நம்மிருவரிடமும்
ஒரே மாதிரியான சாவி - அதாவது என்னிடம் ஒரு டூப்ளிகேட் சாவி இருக்கவேண்டும். நீங்கள் எந்த சாவியை வைத்து பூட்டினீர்களோ அதன் டூப்ளிகேட் சாவியை வைத்துதான் திறக்கவேண்டும் அல்லவா? நம்மிருவரின் சாவியும் symmetrical. சரி எப்படி இந்த சாவியை பகிர்ந்து கொள்வது? உங்களுக்கு ஒன்று எனக்கு ஒன்று.
ஒன்று, நான் உங்களிடம் வந்து பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும் அல்லது நீங்கள் சாவியை அனுப்பவேண்டும். நீங்கள் அனுப்பும் போது அதனை 3வது நபர் இன்னொரு duplicate செய்துவிட்டால்? இப்போ triplicate ஆகிவிட்டது. இந்த சாவித் திருட்டு நமக்குத் தெரியாது. இப்போ நீங்கள் பணப்பெட்டியை எனக்கு அனுப்பினால் அந்த
3வது நபர் அதனை திருடிக்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. ஆகவே இந்த சாவிப் பகிர்வு (key distribution) ஒரு மிகப்பெரிய தலைவலி. மேலும் என்னைபோல உங்களுக்கு 1000 வாடிக்கையாளர்கள் இருந்தால்? எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான சாவிப் பிரதியை வைத்துக்கொள்வதும் ஆபத்து. எனக்கு நீங்கள் அனுப்பிய பணப்பெட்டியை
உங்கள் வாடிக்கையாளர் யாராவது அவரது சாவியை வைத்து திறந்து என் பணத்தை எடுத்துவிட்டால், வெறும் பெட்டிதான் எனக்கு வரும். எனவே ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் தனித்தனி சாவி வேண்டும். இப்போது 2 தலைவலிகள். 1. டூப்ளிகேட் சாவிகளை பாதுகாப்பாக அனுப்புவது. 2. நீங்கள் 1000 சாவிகளை பராமரிப்பது.
அதே நேரத்தில் எனக்கும் பல இடங்களில் இருந்து பணப்பெட்டிகள் வரவேண்டும் என்றால், அந்தந்த டூப்ளிகேட் சாவிகளை பராமரிப்பது எனக்கும் தலைவலி தான். வேறு வழியில்லை. Symmetric key உள்ள ஒரு systemல் சாவிகளை பாதுகாப்பாக அனுப்பவதும் அந்த சாவிகள் எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பதும் தலைவலி தான்.
இதே தலைவலி & ஆபத்துகள் cryptography-யிலும் உண்டு. ஒரு ரகசிய செய்தியை encryption key என்ற சாவியை வைத்து பூட்டி இன்னொருவருக்கு அனுப்பினால் அவரும் அதே encryption key (decryption) என்ற சாவி வைத்து தான் திறந்து படிக்கமுடியும். ஆக உங்களுடைய அந்த encryption keyயை தபாலில் அனுப்பவேண்டும்.
அல்லது தொலைபேசியில் சொல்லவேண்டும். அப்போது யாராவது ஒட்டுக் கேட்கலாம். தபாலிலும் அதே பிரச்சனை. எனவே Key Distribution ஒரு தலைவலி தான். இந்த முறையில் encryption பண்ணுவதை symmetric encryption என்று கூறுவர். அதாவது அனுப்புனரும் பெருநரும் ஒரே encryption keyஐ வைத்திருக்கவேண்டும்.
சரி மீண்டும் பணப்பெட்டி பிரச்சனைக்கு வருவோம். அதற்கு தீர்வு உள்ளது. நான் ஒரு அமுக்குப் பூட்டு (press pad lock) வாங்கி அதனை திறந்து சாவியை நான் வைத்துக் கொள்வேன். பூட்டை திறந்த நிலையில் உங்களுக்கு அனுப்பிவிடுவேன். நீங்கள் பெட்டியில் பணத்தை வைத்து என்னுடைய பூட்டை கொண்டு ஒரு அழுத்து
அழுத்தி பூட்டிவிடுங்கள். இப்போது நீங்கள் அந்த பணப்பெட்டியை எனக்கு அனுப்பலாம். இதேபோல உங்களுடைய மற்ற வாடிக்கையாளர்களையும் பின்பற்றச் சொல்லலாம். இப்படி Key Distribution பிரச்சனையும் முடிந்தது. அதோடு சாவிகளையும் நீங்கள் பராமரிக்கத் தேவையில்லை. இவ்வாறு நீங்கள் பணம் விநியோகிக்கலாம்.
இந்த வழியை cryptography-யிலும் பயன்படுத்தலாம். நான் உங்களுக்கு public keyஐ அனுப்பிவிடுவேன். அதனை யாரும் பயன்படுத்தலாம். அதனை வைத்து அவர்கள் தகவலை encryption செய்வார்கள். அந்த சங்கேதமாக்கப்பட்ட தகவலை எனக்கு அனுப்புவார்கள். நான் என்னுடைய private keyஐ பயன்படுத்தி decrypt பண்ணுவேன்.
இந்த publicly keyஐ வைத்து encrypt செய்ததை அதே public key வைத்து decrypt பண்ண முடியாது. இப்படி இரு பக்கமும் வெவ்வேறு key இருப்பதால் இதற்குப் பெயர் asymmetric cryptography. இந்த asymmetric key ஒரு வித்தையும் இல்லை. சின்ன பெருக்கல் கணக்கு வழியா சொல்லித் தருகிறேன். 2 prime numberஐ
எடுத்துக்கொள்வேன். அதனை பெருக்கினால் வரும் (23x47 = 1081) எண்தான் public key. நான் அதனை public-க்கா தெரிவிக்கலாம். ஆனா அந்த இரு prime number (23 & 47) ஐ சொல்லிவிடக்கூடாது. அந்த இரண்டும் என்னுடைய private key. நீங்கள் ஒரு encryption key தேர்வு செய்து அதனுடன் உங்கள் செய்தியை
encrypt பண்ணி அனுப்புங்கள். நான் என்னுடைய private key வைத்து திறந்து கொள்வேன். கணித விவரம் வேண்டுவோர் படத்தை பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம். யாராவது அந்த public key - க்கான பெருக்கல் காரணிகளை (23 & 47)ஐ கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் நம்முடைய செய்திகளை உடைத்துவிடுவார்கள்.
இந்த பெருக்கல் காரணகளை கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு கடினமா? உங்கள் தகவலுக்காக, நம்முடைய கணிணிகளுக்கு பெருக்கல் கணக்கு தான் தெரியும். வகுத்தல் கணக்கு வராது. பெருக்கல் வாய்ப்பாடு மூலம் ஒவ்வொரு எண்ணாக போட்டு தான் விடையை சொல்லும். ஆனா 1081 போன்ற 4 இலக்க எண்ணை எளிதாக வகுத்து காரணிகளை
கண்டுபிடித்துவிடும் ஆனால் பெரிய்ய எண்களை? ம்ஹூம். ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். நம் வங்கிகள் க்ரெடிக் கார்டுகளில் asymmetric cryptographyயான RSA 1024ஐ தான் பயன்படுத்துகிறன. அதாவது 1024 bits அல்லது 309 இலக்க எண். இந்த இலக்கம் கொண்ட public keyஐ ஆற்றல் வாய்ந்த கணிணிகள் அதன் இரு காரணிகளை
கண்டுபிடிக்க 10 ஆண்டுகளாகுமாம். உங்களால் சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் $100,000 பரிசு உண்டு. RSA2048 ஐ உடைக்க 300 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகளாகும். (ஆனால் குவாண்டம் கணிணி சில 4000 qubitகளைக் கொண்டு சில மணிநேரங்களில் கண்டுபிடித்துவிடும்) ஆக அப்படிப்பட்ட குவாண்டம் கணிணிகள் வரும் வரை
நம் வங்கிப் பரிமாற்றங்கள் பாதுகாப்பானது தான்.

ஒரு கொசுறு செய்தி: Blockchainல் வரும் cryptocurrency பணம் என்பது என்ன தெரியுமா? இந்த மிக நீண்ட private key தான் உங்கள் பணம். அந்த private keyஐ மறந்தாலோ / தொலைந்தாலோ, ஒன்னும் பண்ணமுடியாது. க்ரிப்டோ-பணத்தை மீட்க முடியாது.
ஆக பண்டமாக ஆரம்பித்த பணப் பரிமாற்றங்கள், தங்கமாக பரிணமித்து வெள்ளியாக மாறி கடைசியாக காகித உருவை அடைந்த நம் பணம் கடைசியில் வெறும் bits & bytesஆக உள்ள தகவல் தானா? ஒன்றுமே இல்லையா? Wait a second! தகவலும் ஒரு பொருள் தான் (Information is physical)👇

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ஹிலால் ஆலம் | Hilaal Alam

ஹிலால் ஆலம் | Hilaal Alam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HilaalAlam

5 Nov
பைசாந்தியப் படைத்தலைவனும், ப்ளாக்செயினும்...
Byzantine General & Blockchain
#ஹிலால்

மறைச்சொல் மொழிகளில் (cryptography) இராணுவச் செய்திகளை பரிமாற்றப்படுவது பண்டைய காலத்திலிருந்து நடைபெற்றுவருகிறது. அப்படி ஒரு கற்பனை நிகழ்ச்சி தான் இந்த பைசாந்திய படைத்தலைவன் பிரச்சனை. ஒரு ஊரை
பைசாந்தியப் படை இருபுறமும் முற்றுகையிட்டது. அவ்வூர் பெயரை பகையூர் என்று வைத்துக்கொள்வோம். பைசாந்தியப் படை வடபுறமும் தென்புறமும் சூழ்ந்துள்ளன. இப்போது ஒரு சிக்கல். பகையூர் படையால் ஏதேனும் ஒருபுறம் தாக்குப்பிடித்து பைசாந்தியரை வெற்றிகொள்ள இயலும். இருபுறமும் ஒரே நேரத்தில் அது
எதிர்த்துப் போரிட்டால் தோற்றுவிடும். ஆகவே பைசாந்தியப் படைகள் இருபுறமும் ஒரே நேரத்தில் தாக்குதலைத் தொடுக்கவேண்டும். ஆகவே தாக்குதல் குறித்த நாள் / நேரம் ஆகியவற்றை வடபுறமிருந்து தூதுவர் மூலம் தெற்குப்புறம் தெரிவிக்கவேண்டும். அதாவது “திங்கள் காலை 7:00 மணிக்கு ஆயத்தமாகுங்கள்” என்ற
Read 28 tweets
1 Nov
கதிரவனின் மையத்திலிருந்து ஒளி
#ஹிலால்

பெரும்பாலோர் 8 நிமி. என
பதில் அளித்துள்ளனர். கேள்வியை மீண்டும் நன்கு பாருங்கள். கதிரவனின் மையத்திலிருந்து. மேற்பரப்பில் இருந்து அல்ல.

கதிரவனின் மேற்பரப்பில் இருந்துதான் ஒளி 8 நிமி.ல் புவியை வந்தடையும். மையத்திலிருந்து? வாங்க பார்க்கலாம்.
இரண்டு ஹைட்ரஜனின் புரோட்டான்கள் இணைந்து ஹீலியமாகிறன. எப்படி? இணைந்து! அங்கே தான் ஒரு ஃ இருக்கு. இரு புரோட்டான்கள் ஏதோ பிணைந்து வைக்கப்பட்ட புரோட்டா மாவு அருகருகே இருப்பது போல வந்து இணைவதில்லை. காரணம் இரண்டும் பாசிடிவ் துகள்கள். இரண்டு காந்தங்களை வடபுலம் - வடபுலம் என்று வைத்தால்
எப்படி விலகி ஓடுமோ, அப்படி ஹைட்ரஜனின் இரண்டு புரோட்டான்களும் விலகிவிடும். அப்படியெனில் எவ்வாறு கதிரவனில் ஹைட்ரனின் புரோட்டான்கள் இணைந்து ஹீலியமாகிறன?

இதனை நடத்துவது குவாண்டம் டன்னலிங் (Quantum Tunnelling). குவாண்டம் டன்னலிங் என்பது ஒரு ஹைட்ரஜனில் உள்ள புரோட்டான் மறைந்து
Read 18 tweets
26 Oct
கணிணி படித்தால் மட்டுமே வேலை என்ற கருத்து மிகவும் கவலைக்குரிய விசயம். மற்ற நாடுகளில் நான் கண்ட அனுபவத்தை இங்கு பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.
UGகளில் traditional engineering (civil, mech, materials, electronics) படித்துவிட்டு, PGயில் சிறப்புத்துறைகளை (mechatronics, AI/ML, Nanotechnology, Aerospace) எடுப்பது நலம். இது வேலை வாய்ப்பின் அடிப்படையில் ரிஸ்க்கை குறைக்கும்.
Mechanical இன்னும் ராஜா தான். இதை UG-யில் படித்துவிட்டு PGயில் Mechatronics, Materials Sciences, Nanotechnology (Nano-instrumentation / Nano-metrology), AI (Design Process / Design Management) என்று வளர்ந்து வரும் துறைக்குப் போகலாம். Automotive & Aerospaceல் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
Read 8 tweets
25 Oct
உங்கள் கேள்வியை படமாக இணைத்துள்ளேன். இதை தான் நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஒளிவேகத்தில் செல்லவேண்டாம். infinity குழப்பம் எல்லாம் வரும். ஆகவே ஒளியின் வேகத்தில் 99.986% வேகத்தில் செல்வதாக கற்பனை செய்து கொள்ளலாம். #அறிவியல்
நான் புவியிலேயே இருக்கிறேன். நீங்கள் மட்டும் ஒரு கோளுக்கு ராக்கெட்டில் ஏறி ஒளியின் வேகத்தில் 99.986% வேகத்தில் செல்லுங்கள். அந்த கோளில் நொடிக்கு ஒருமுறை விளக்கு அணைந்து அணைந்து ஒளிர்கிறது (blink) என வைத்துக் கொள்ளலாம் (1Hz). எனக்கு பூமியில் அந்த ஒளி வினாடிக்கு ஒருமுறை ஒளிரும்.
நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒளிவேகத்திற்கு அருகில் செல்வதால் அந்த விளக்கு எனக்கு தெரிவதை விட உங்களுக்கு வேகமாக ஒளிர்கிறது (higher frequency) என்றே வைத்துக் கொள்வோம். அப்படி என்றால் ஒளி (Wave length மாறாமல்) வினாடிக்கு 300,000 கிமீ-ஐ விட வேகமாக உங்களை நோக்கி வருகிறது என்று தானே பொருள்?
Read 11 tweets
25 Oct
கணிதத்தின் அருமை பெருமைகளை வெறும் சொற்களால் சொன்னால் போதாது. அது எப்படி ஒட்டு மொத்த 20ம் நூற்றாண்டு வரலாற்றை மாற்றிவிட்டது என்று சொன்னால் புரியும்.

1942ம் ஆண்டு இரண்டாம் உலகப்போரின் போது நடந்த அந்த இரண்டு சம்பவங்கள் தான் அது.
#அறிவியல் #கணிதம்
பேர்ல் ஹார்பரில் பலத்த அடி கொடுத்து பசிபிக் பெருங்கடலை தன் கட்டுக்குள் வைத்து அமெ.வை பயமுறுத்திக் கொண்டிருந்தது ஜப்பான். அதுபோல அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் பிரிட்டன் கப்பல்களை மூழ்கடித்து நேசநாடுகளை குலைநடுங்க வைத்துக் கொண்டிருந்தது ஜெர்மனி. Image: Britannica & Canada
1942 மே மாதம் பேர்ல் ஹார்பர் கீழ்தளத்தில் சங்கேதக் கணிதவியலாளர்கள் ஒரு செய்தியின் முன்னே உட்கார்ந்து திருதிருவென முழித்துக்கொண்டிருந்தனர் - “4 ஜூன் 1942 அன்று AFஐ தாக்கி அழியுங்கள்” இந்த செய்தி ஜப்பானிய ஒரு அதிகார மையத்திலிருந்து ஜப்பானிய கடற்படைக்கு அனுப்பப்பட்ட ரேடியோ செய்தி.
Read 19 tweets
24 Oct
நிலவுப் பயணிகள் என்னவானார்கள்?
(Moon dust எனும் நூலிலிருந்து சில)

ஜூலை 20, 1969 ஆண்டு நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் நிலவில் காலடி எடுத்துவைக்கிறார். அவருடன் பஸ் ஆல்ட்ரீன் இரண்டாவது மனிதராக நிலவில் இறங்குகிறார். அதன் பின் டிசம்பர் 11, 1972 வரை வரிசையாக 6 நிலாப் பயணங்கள் தொடர்ந்தது. 1/15
ஒவ்வொன்றிலும் 2 பேர் வீதம், 12 பேர் நிலவில் நடந்துள்ளனர். அவர்கள் பிற்காலத்தில் என்னவானார்கள் என்பதை இந்நூல் சொல்கிறது. இதில் 11 பேர் அமெ. வான்படை வானூர்தி ஓட்டிகள் (Pilots), ஷ்மிடைத் தவிர. அந்த 12களில் ஒருவரான ட்யூக் இந்த நூலாசிரியர் ஸ்மித்துடன் பேசுவதிலிருந்து தொடங்குகிறது.
அப்பல்லோ 11

ஆம்ஸ்ட்ராங் & ஆல்ட்ரின் 24 ஜூலை, 1969ல் பூமிக்குத் திரும்பினர். ஆம்ஸ்ட்ராங் அதன் பின் பொது வாழ்விலிருந்து தனிமைப்பட்டு ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார். அப்போது பல சர்ச்சைகளில் காணப்பட்டார். அவருடைய ஆட்டோக்ராஃபை சிலர் விற்று பணமாக்கியதால் அவர்கள் மீது வழக்குத் தொடுத்தார். 3
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!