CBS heeft het aantal overlijdensgevallen bijgewerkt t/m week 46 van dit jaar. In dit draadje duid ik de oversterfte per week + het aantal mensen dat is overleden door corona.

We kijken ook naar de provincies.

Kort samengevat: de oversterfte stabiliseert op een hoog niveau.
2/ Ik kijk naar twee zaken: a) Oversterfte adhv historische gemiddeldes en b) een dynamisch linear model (DLM).

Historisch = schatting van hoeveel mensen er meer zijn overleden dan verwacht.

DLM = schatting van het aantal mensen dat door corona is overleden.
3/ Oversterfte per week.

Hier zijn drie methodes voor: een historisch gemiddelde (1), historisch gemiddelde per leeftijdsgroep omdat je daarmee beter corrigeert voor vergrijzing (2) en methode CBS (3). Uitgebreide uitleg in dit eerdere draadje.
4/ De oversterfte in week 46:

1) Historisch gemiddelde: 702
2) Historisch gemiddelde (per leeftijdsgroep): 576
3) Methode CBS: 672

Er was afgelopen week oversterfte in de leeftijdsgroepen 65-79 en 80+, waarvan 80+ de grootste groep was.

(Grafiek via @statistiekcbs)
5/ De sterfte bij Wlz-gebruikers (mensen in zorginstellingen) blijft op hetzelfde niveau als vorige week (31% meer dan verwacht).

Aflevering 17 van 'De stille ramp' in 2020.

De sterfte in de overige bevolking stabiliseert (18% meer dan verwacht).
6/ Historische vergelijkingen doen de (sterke) aanname dat alle oversterfte dit jaar door corona wordt veroorzaakt. Een dynamisch linear model is een manier om dat probleem te omzeilen en helpt om de impact van corona te begrijpen. Uitgebreide uitleg hier.
7/ De DLM methode schat het aantal corona-overledenen voor week 46 op 657 (met een ondergrens van 572 en een bovengrens van 738).

Dat betekent dat corona vrijwel alle oversterfte (zie tweet 4) kan verklaren.

De sterfte door corona tot nu toe is 15388 (interval: 13414 - 17294)
8/ Oversterfte provincies (%)

De oversterfte in Zuid-Holland stabiliseert op een hoog niveau (40%), terwijl Overijssel juist doorstijgt tot 40%. Noord-Brabant zakt het tot ~15%.

De enige provincie met ondersterfte in week 46 was Groningen (-9%).
Conclusie: De constante hoge druk in de zorg zien we ook terug in de oversterfte: de oversterfte lijkt op dit niveau te stabiliseren voor nu (is al 3 weken rond de 700). Het is mogelijk dat dit nog wel even aanhoudt.
Eindnoot 1

In onze repo houden we wekelijks deze analyses allemaal bij, zie hier: github.com/mzelst/covid-1…

Ik zal wekelijks deze resultaten ook op Twitter bijwerken, zolang er oversterfte is.
Eindnoot 2

In tweet 5 zeg ik aflevering 17 van 'De stille ramp'.

Dat is geen willekeurig gekozen nummer: sinds maart zijn er 17 weken geweest waarin er minimaal 5% oversterfte was bij verpleeghuizen die aan corona toe te schrijven is.

Dat is 17 van de 37 weken sinds maart.
Technische noot

Voor de provinciale oversterfte heb ik de sterfte van 2017-2019, gecorrigeerd voor populatiegroei, gebruikt. Er is helaas niet meer data beschikbaar op het niveau provincie-week-overlijdensgevallen. cbs.nl/nl-nl/maatwerk…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marino van Zelst 🌱

Marino van Zelst 🌱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mzelst

21 Nov
Een maand geleden schreef ik over de maatregelen en de vakantie. De gedeeltelijke lockdown viel tegelijkertijd met de herfstvakantie en de grote vraag is dus: wat veroorzaakte de daling in besmettingen?

Na een maand begint er een beeld te ontstaan: het waren de scholen 👇
2/ Begin oktober werd het duidelijk dat de tweede golf begonnen was en dat vereiste nieuwe maatregelen. Op 13 oktober werd de gedeeltelijke lockdown aangekondigd, die midden in de vakantie van Noord viel. Midden en Zuid startten op 19 oktober met de herfstvakantie.
3/ De piek van het aantal positieve tests, lag op 19 oktober, 9747 positieve tests. We kijken hierbij voornamelijk naar wanneer de eerste ziektedag was, zodat we alle 'kuren/storingen' met de meldingsdatum kunnen omzeilen. Image
Read 20 tweets
21 Nov
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 6093
Totaal: 479260 (+6070 ivm -23 corr.)

Opgenomen*: 185
Huidig*: 1352 (-62)

Opgenomen op IC*: 45
Huidig*: 550 (+3)
* LCPS cijfers - lcps.nu

Overleden: 48
Totaal: 8870 Image
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren (data NICE):

Patiënten verpleegafdeling
Bevestigd: 130
Verdacht: -6
Huidig: 1524 (-54)
Totaal: 23687

Patiënten IC
Bevestigd: 24
Verdacht: 3
Huidig: 564 (-3)
Totaal: 5271 ImageImageImage
#Verpleeghuis statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 210
Totaal: 18118

Overleden: 21
Totaal: 4306

Nieuwe locaties met besmettingen: -3
Huidig aantal locaties met besmettingen:* 656
*Locaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één COVID-19 besmetting is gemeld. ImageImageImage
Read 4 tweets
20 Nov
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 5974
Totaal: 473190 (+5933 ivm -41 corr.)

Opgenomen*: 217
Huidig*: 1414 (-61)

Opgenomen op IC*: 35
Huidig*: 547 (-8)
* LCPS cijfers - lcps.nu

Overleden: 51
Totaal: 8822 Image
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren (data NICE):

Patiënten verpleegafdeling
Bevestigd: 216
Verdacht: -4
Huidig: 1578 (-54)
Totaal: 23586

Patiënten IC
Bevestigd: 34
Verdacht: 2
Huidig: 567 (-8)
Totaal: 5240 ImageImageImage
#Verpleeghuis statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 174
Totaal: 17908

Overleden: 26
Totaal: 4285

Nieuwe locaties met besmettingen: -2
Huidig aantal locaties met besmettingen:* 660
*Locaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één COVID-19 besmetting is gemeld. ImageImageImage
Read 4 tweets
19 Nov
#COVID19NL update:

Let op! Aantal positieve tests vandaag naar verwachting hoger door storing gisteren.

Positief getest: 5725
Totaal: 467257 (+5645 ivm -80 corr.)

Opgenomen*: 224
Huidig*: 1475 (-53)

Opgenomen op IC*: 37
Huidig*: 555 (-4)

Overleden: 75
Totaal: 8771 Image
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren (data NICE):

Patiënten verpleegafdeling
Bevestigd: 195
Verdacht: -2
Huidig: 1632 (-35)
Totaal: 23408

Patiënten IC
Bevestigd: 32
Verdacht: -3
Huidig: 575 (+1)
Totaal: 5201 ImageImageImage
#Verpleeghuis statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 170
Totaal: 17734

Overleden: 44
Totaal: 4259

Nieuwe locaties met besmettingen: 2
Huidig aantal locaties met besmettingen:* 666
*Locaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één COVID-19 besmetting is gemeld. ImageImageImage
Read 4 tweets
17 Nov
Het RIVM heeft de wekelijkse rapportage bijgewerkt. Ik probeer het een en ander te duiden in een draadje. 👇
Voordat we het over cijfers hebben wil ik opnieuw dit kwijt. Hulde aan alle mensen bij de GGD'en, het RIVM, de mensen in de zorg, en iedereen die ontzettend hard werkt om dit alles in kaart te brengen voor ons en dit hardnekkige virus in te dammen.

Het lag niet aan jullie.
3/ Meldingen in week 46:

Aantal positieve tests in week 46: 37993 (Aandeel sneltests is onbekend)

Opnames (NICE): 1344 (was: 1562; via opnamedatum)
IC-opnames (NICE): 234 (was: 279; via opnamedatum)

Overleden: 488 (was: 570; via meldingsdatum)
Read 14 tweets
17 Nov
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 4320
Totaal: 457003 (+4302 ivm -18 corr.)

Opgenomen*: 256
Huidig*: 1570 (+13)

Opgenomen op IC*: 38
Huidig*: 576 (+3)
* LCPS cijfers - lcps.nu

Overleden: 88
Totaal: 8616
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren (data NICE):

Patiënten verpleegafdeling
Bevestigd: 236
Verdacht: -17
Huidig: 1691 (-23)
Totaal: 23062

Patiënten IC
Bevestigd: 31
Verdacht: 2
Huidig: 587 (-12)
Totaal: 5138
#Verpleeghuis statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 136
Totaal: 17360

Overleden: 44
Totaal: 4174

Nieuwe locaties met besmettingen: 3
Huidig aantal locaties met besmettingen:* 665
*Locaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één COVID-19 besmetting is gemeld.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!