Bu sene ders vermekten kalan zamanda -veya korona anksiyetesini geride bırakarak- yazdığım bir diğer araştırma yazısı. Florian Znaniecki ve Chicago’dan Gaziantep’e, sosyoloji ve göç sosyolojisinin kurucu isimlerinin argümanlarıyla Gaziantep’te Suriyeliler: academia.edu/44526496/İkili…
Znaniecki’nin abidesi eseri maalesef Türkiye’de pek az biliniyor, daha da az okutuluyor. ABD’de hemşerilik ilişkileri, Polonyalı köylünün intibak mücadeleleri, nitel sosyolojinin kurucu dertleri, olgusal araştırma için mektupların ve hayat hikayelerinin kullanımı gibi meseleler
İle Binghamton’da doktora yaparken Polonyalı-Amerikalı dostum Marcin’den bilgi teorisi alanında çok dinlediğim Znaniecki’ye bir selam vermek ve eserinden yola çıkarak güncel dertleri anlayabilir miyiz maruzatı olan bir yazı oldu.
Elde daha çok veri var, yedi ders vermekten vakit bulabilirsem Suriyeli göçmenlerin Gaziantep’te kentsel hayata intibakları ile ilgili daha kapsamlı bir yazılar serisi düşünüyorum.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sinan Tankut Gülhan

Sinan Tankut Gülhan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!