این شخص تنها کسی است که هنوز به جو بایدن تبریک نگفته است 🚨 ترامپ در سال ۲۰۱۹ به دلیل ارتباط با روسیه استیضاح شد، حالا از شما میخواهم پازل را تکمیل کنید 🔥 ارتباط « انتخابات ۲۰۱۶ ، جرج سروس، دومینین، گلوبال ها، سرویس اطلاعاتی روسیه و انتخابات ۲۰۲۰ » چیست!؟
سناریو: ترامپ در انتخابات ۲۰۱۲ از دستکاری رای‌ها بوسیله ماشین‌های رای‌گیری توسط دمکرات‌ها در انتخابات آمریکا مطلع می‌شود، سرویس اطلاعات روسیه با استفاده از شبکه جاسوسی گسترده خود در آمریکا، اطلاعات کامل در مورد نحوه تقلب در انتخابات آمریکا را دارد.
ترامپ با استفاده از رابط‌های مطمئن و افراد واسطه با سرویس اطلاعات روسیه ارتباط برقرار می کند، سرویس اطلاعات روسیه در قبال دریافت امتیاز،‌ اطلاعات مهم از روش تقلب انتخاباتی دمکرات‌ها را رو می‌کند و به نفع ترامپ وارد انتخابات می‌شود.
دمکرات ها که از انتخاب هیلاری کلینتون در انتخابات ۲۰۱۶ مطمئن شده‌اند و می‌دانند که سیستم نرم‌افزار دزدی آرا در روز انتخابات به خوبی کار خواهد کرد وارد انتخابات ۲۰۱۶ می‌شوند و پیشاپیش خود را مانند ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ پیروز نهایی می‌دانند.
پوتین که از سیاست‌های دمکرات‌ها و چپ جهانی به ستوه آمده است به نفع کارزار ترامپ وارد انتخابات می‌شود. مدیا و بیگ‌تک که کاملا در اختیار دمکرات‌هاست کمپین ترامپ را به طور کامل بایکوت می‌کند. ولی با اقدام امنیتی اطلاعاتی روسیه در شب انتخابات، سیستم نرم‌افزاری دچار اخلال می‌شود.
در آن شب ناگهان نام ترامپ از سیستم رای‌گیری خارج می‌شود و دمکرات‌ها و رسانه‌ها به شوک بزرگ فرو می‌روند، هیچ‌کس باور نمی‌کند چطور ترامپ پیروز انتخابات شده است. دمکرات ها و ماشین دزدی آرا جرج سروس از سیستم اطلاعات روسیه رو دست خورده است.
در انتخابات ۲۰۱۶ ترامپ پشتوانه‌ای ندارد که ثابت کند که در همه این سال‌ها تقلب صورت گرفته است، بنابراین با کمک روسیه پیروز انتخابات می‌شود. ترامپ می‌داند که این‌بار نیز دمکرات‌ها با دست پر و سیستم تقلب گسترده‌تر و دقیق‌تری وارد انتخابات خواهند شد.
از همان روزی که وارد کاخ سفید می‌شود شروع میکند به شناسایی افراد، سیستم ها و سامانه های تقلب تا بتواند در سال ۲۰۲۰ با آن مقابله کند. متوجه می‌شود که این فساد بسیار گسترده تر از انتظار است که حتی بالاترین مقامات ارشد حتی رئیس CIA را نیز دربرمی‌گیرد.
با استفاده از حلقه بسیار محدود مشاوران امنیتی و کارشناسان اطلاعاتی برنامه کمین را ترتیب می‌دهد، شب انتخابات در ستاد فرماندهی مستقر می‌شود، اجازه می‌دهد که تقلب به صورت کامل اجرا شود، تمام افراد دخیل، آرای تقلبی، الگوریتم‌ها و نحوه تخلف شناسایی میشود.
دام به صورت کامل پهن شده است و افراد متخلف شناسایی شده‌اند، فرصت می‌دهد تا شمارش آرا به صورت کامل انجام شود و نقایص سیستم انتخاباتی محرز و مشخص شود، در هفته آخر مانده به اعلام نتایج ناگهان سیل دستگیری آغاز می‌شود، بسیاری از افراد بلند‌پایه دمکرات زندانی می‌شوند.
دیوان عالی وارد می‌شود، انتخابات را از اساس غیر قانونی اعلام می‌کند و تعیین نتیجه را به کنگره میفرستد، اکثر ایالات حتی دمکرات به ترامپ رای می‌دهند و ترامپ برای بار دوم سوگند می‌خورد. به کمک ترامپ سیستم انتخابات آمریکا اصلاح می‌شود و تا سالیان بر آمریکا و جهان تاثیر می‌گذارد.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with vatanparast

vatanparast Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @massi13631

18 Nov
توئیت خیلی مهم 🔥 BOOM 🔥ترامپ از ابتدا با افراد معتمد خودش در جریان کودتا بوده و تمام مدارک رو مستند کرده، شب انتخابات در ستاد فرماندهی در جریان تمام خیانت ها بوده، تمام رای های دزدی و ساعت آن مستند شده و اجازه دادن که این اتفاق بیافته تا دست دیپ استیت رو بشه و تو دام بیافتن 🔥 Image
بیگ تک و رسانه ها دارن تلاش می‌کنن به مغز مردم بدن بایدن پیروز شده،
متاسفانه CIA در تقلب دست داشته، جینا هسپل خیانت کرده، درحالیکه همشون میدونن انتخابات به وسیله ماشین های رای گیری دزدیده شده، برای همینه عجله دارن بگن انتخابات تموم شده و حسابی ترسیدن 🚨 Image
بازیگران مانند جان برنن مدیر سابق CIA در زمان اوباما و خود اوباما در تلویزیون ظاهر میشوند و از ترامپ میخواد که شکست رو بپذیره، در هفته های آینده این اطلاعات در اختیار دیوان عالی قرار خواهد گرفت، بر اساس شواهد دیوان عالی انتخابات را غیر قانونی اعلام میکند و به کنگره میفرستد 🔥 Image
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!