Door de gedeeltelijke #lockdown leek de R onder 0.9. Waarom stabiliseren de cijfers dan? De herfstvakantie, gedrag, seizoen (zie onderaan)? Kan. Maar in deze draad laat ik zien hoe de R kan stijgen als maatregelen en gedrag gelijk blijven. Spoiler: #scholen @CoviddashboardN 1/6
Experiment: Stel we beginnen met 10k besmettingen (20% kinderen, 80% volwassenen). Door de gedeeltelijke lockdown besmet iedere volwassene 0,1 kind en 0,6 volwassene. Kinderen, die naar school gaan en geen 1,5m hoeven te houden, besmetten elk 1 ander kind en 0,3 volwassene. 2/6
In dat geval nemen de totale besmettingen af, met een R van 0,8 - alleen de R groeit geleidelijk naar >1. Doordat kinderen (zeker t/m 12 jaar) nauwelijks getest worden kan dit lang duren voor het zichtbaar wordt in de cijfers. Scholen zijn dan een sluimerende tijdbom. 3/6
Dit zou nu aan de hand kunnen zijn. Het percentage kinderen van de totale #coronabesmettingen neemt de afgelopen weken duidelijk toe. @YorickB @BDDataplan @SDicht 4/6
Deze situatie is nogal zorgelijk. De cijfers stabiliseren op een niveau van >5k besmettingen per dag. Het zou goed kunnen dat dit omslaat naar een stijging doordat besmettingen in scholen overslaan naar volwassenen. Bovendien zijn diverse #coronamaatregelen alweer versoepeld. 5/6
De winter en echt kouder weer moet nog komen. 'Normale' coronavirussen vlakken in ons klimaat in november af en pieken vanaf december / januari. De tweede golf zou weleens een ernstige opleving kunnen krijgen. 6/6

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Michiel Hagedoorn

Michiel Hagedoorn Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!