Patrik Wilke Profile picture
20 Nov, 18 tweets, 3 min read
Jag tror många missuppfattat mig med mina diskussioner om assimilering & integration, troligtvis för att jag inte har en fatalistisk svartvit syn på assimilering som innebär att man byter ut sin identitet helt eller raderar det gamla. Jag skiljer också på ytlig & djup kultur.
Det jag menar som behöver anpassas är den djupa kulturen hos de som kommer hit där värderingar, attityder & normer som krockar med de i majoritetssamhället behöver påverkas & förhoppningsvis får de som kommer att hålla med & anamma dessa, t.ex. kvinnosyn, jämlikhet, HBT.
Även vår bild av vad som är rätt & fel, hur man beter sig i det offentliga osv, rättigheter & (ännu viktigare) skyldigheter. Att ta till sig delar av den ytliga kulturen underlättar detta avsevärt & den ytliga kulturen behöver aldrig bytas ut för det finns utrymme för båda.
Man behöver heller inte rubba på identiteten så mycket om inte vissa avvikande värderingar är väldigt viktiga för den tidigare identiteten, men frågan är då om man bör välja Sverige som land.
Man bör inte flytta till ett land om man inte anser att det samhället är kompatibelt med en själv.
Jag skiter fullständigt i vad saker & ting kallas. Kalla det integration, assimilering eller vad fan som helst.
Som vanligt i Sverige så fastnar diskussionen runt de jävla ORDEN & inte det konkreta, sakliga, vad man syftar på.
Nej, den akademiska definitionen av assimilering beskriver inte det jag är ute efter, men det kommer likväl närmast.
Så för att undvika att fler går full "REEEEE! Du vill utplåna deras kultur!" så kallar jag det fortsättningsvis för Wilkefiering av invandrare vilket innebär att ta till sig & anamma majoritetssamhällets värderingar, attityder & normer.
Även att inse att det är dessa som skapat ett någorlunda stabilt & framgångsrikt samhälle även om de progressiva jobbar stenhårt på att rasera det till något polariserat, överideologiserat trams-samhälle för neurotiska offerskapsknarkare.
Den absoluta majoriteten av de invandrare som kommit till Sverige HAR gjort rätt för sig, har anpassat sig & i många fall utan tvekan berikat vårt samhälle.
Framför allt de som kom tidigare då det faktiskt sattes lite krav på invandrare, men ju mer Sverige infantiliserats, ju mer man gömt undan svensk kultur & höjt all utländsk kultur som något oantastligt desto mer har man fullständigt förstört möjligheten till BRA integration.
Allt sånt här har eskalerat de utanförskapen som redan fanns & gjort dessa grupper större med fler som har fullständigt avvikande värderingar. Man har skapat hela områden som inte är Sverige, där helt andra värderingar & normer gäller & MAN HAR LÅTIT DET SKE!
Faktum kvarstår, vårt samhälle bygger på gemensam djup kultur. Det är det som gör samhället stabilt. Om man tar hit personer med avvikande värderingar & attityder utan att jobba för att dessa värderingar & attityder ska bli mer lika våra så skapar man instabilitet.
Detta har man gjort i flera decennier utan att ta det på allvar. Ja, målet med integration eller vad man nu kallar det för är att invandrare (djup)kulturellt ska bli svenskar, ska passa in naturligt i det svenska samhället & känna sig som en naturlig del av samhället fullt ut.
Om detta ej lyckas måste man fundera över vilka det är som man tar hit, varför det inte fungerar, om det över huvud taget är möjligt med vissa personer (vilket det uppenbarligen inte är) och hur man identifierar dessa så man istället låtar de som kan & vill anpassa sig få stanna
Ett bra exempel är mannen som dömdes för att ha misshandlat sin exfru grovt efter att hon tog ut skilsmässa pga att mannen gifte sig med en 2:a fru & sålde gemensamma ägodelar för att köpa presenter till fru nr 2.
Han kom hit 92! Efter över 25 år tyckte han att det var självklart att bete sig så. Grattis integrationen! Ett utomordentligt exempel på en person som aldrig någonsin hörde hemma här.
Jag vet inte hur man går tillväga, men om man misslyckas så katastrofalt så får man begränsa det rejält tills man löser det.
Man kan INTE fortsätta utsätta samhället & medborgarna för denna dysfunktionella skit.
Problemet är att det som inte fungerar har eskalerat katastrofalt & har nått nivåer som omöjligen kan accepteras. Därför måste saker & ting begränsas tills man kan få det att fungera. Det går givetvis ut över de som fungerar, men det ickefungerande ärföratt omfattande.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Patrik Wilke

Patrik Wilke Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Zeilon

18 Nov
Jag kanske ser det felaktigt när det gäller integration & assimilering. Jag ser integration som att man fullt ut respekterar majoritetssamhällets värderingar & normer, men fortfarande tycker annorlunda, inte håller med & kan ha avvikande värderingar.
Assimilering är när man tar till värderingarna, normerna m.m. & överger dem värderingar som krockar med majoritetssamhället. Man har anammat majoritetssamhällets syn på rätt & fel, man har t.ex. anammat vår syn på kvinnor, jämställdhet, HBT m.m.
Där är skillnaden på integration & assimilering i mina ögon.
Read 4 tweets
17 Nov
Det är uppenbarligen oerhört många som inte har en jäkla aning om vad kultur är, vad ytlig & djup kultur är, hur de skiljer sig åt m.m.

Det är många som hyllar mångkultur pga den ytliga kulturen & förfasar sig över assimilering i tron att det handlar om samma ytliga kultur. FEL!
Den djupa kulturen handlar om värderingar, agerande, förhållningssätt, attityder, indirekt kommunikation såsom gester, majoritetens syn på rätt & fel m.m.

De oskrivna reglerna, allt det lilla.

Dvs det som binder samman & får samhället att fungera smidigt & friktionsfritt.
Den ytliga kulturen däremot är mat, musik, högtider, stilar, mode, konst, litteratur, även språket är just detta.

Alla de här sakerna är viktiga för identiteten, men det är aldrig detta som berörs av assimilering.
Read 12 tweets
30 Jul 19
@Hkan @RealityCheckSWE @SlabCruiser Bortsett från de tydliga fördomarna i dina klassificeringen så rör det sig primärt om vänsterfolk som lockas av det ja. Anledningen till detta är att den antifascistiska rörelsen alltid varit vänster & främst drivits av kommunister.
@Hkan @RealityCheckSWE @SlabCruiser Under kommunisttiden blev alla motståndare till kommunismen lite magiskt fascister så den antifascistiska rörelsen (som fortfarande drevs av kommunister) var i princip prokommunism. Det var den betydelsen det hade. Berlinmuren var ju den "antifascistiska skyddsmuren"
@Hkan @RealityCheckSWE @SlabCruiser Det finns således gott om anledningar till varför högern aldrig skulle beblanda sig med den antifascistiska rörelsen. Under 40-50 år signalerade den ett motstånd mot högern snarare än motstånd mot nazister/fascister.
Read 6 tweets
29 Jul 19
Det finns en anledning till varför vänstern har så många anti-rörelser. Det är ren & skär ohederlighet samt manipulation.
Man säger sig vara mot något dåligt vilket då lockar mängder med naiva personer. Sen fyller man rörelsen med allsköns skit inkl. extrem vänsterideologi.
Ofta uppvisar dessa rörelser exakt samma beteende som man säger sig vara emot.
Antifa ingår i den antifascistiska rörelsen, kallar sig antifascister men uppvisar fascistiskt beteende. Antirasistiska rörelsen är fylld med personer som kallar invandrade högerpolitiker för husblatte
De spyr rasistisk galla över högerpolitiker med utländskt ursprung, kallar dem rasförrädare, säger till dem att åka hem.
Den antirasistiska rörelsen inkluderar personer som uttrycker sig oerhört fientligt mot vita, målar upp vithet som nåt dåligt & försöker skuldbelägga vita.
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!