Malhar Profile picture
20 Nov, 5 tweets, 3 min read
मानवी जीवनातील प्रत्येक प्रसंग काल्पनिक असो व वास्तविक एक 'गोष्ट' बनून जाते.
गोष्टी, आत्मकथन, अनुभव, प्रवासवर्णन ऐकणे हे प्रत्येकालाच आवडते. हे आवडत नाही असा मनुष्य सापडणे कठीण मात्र त्या गोष्टी समजून घेण्याची वाचनाची जी प्रक्रिया आहे तिथे 'आळस' मध्ये येतो.
@LetsReadIndia #म
गोष्ट समजून घेण्याचा झटपट आनंद हवा असल्याने वाचन होत नाही. परंतु वाचनामुळे संयम वाढीस लागतो व त्या संयमातून जी फलप्राप्ती ती खरंच आनंददायी असते. वाचनातून आपण आपल्या मनाला समजून सांगू लागतो. आकलन क्षमता, एकाग्रता वाढते.
@LetsReadIndia #मराठी
बरेच लोक या प्रक्रियेलाच कंटाळतात त्यामुळे तिकडे दुर्लक्ष करतात. कारण त्यांना तो आनंद झटपट हवा असतो; जो मोबाईल फोनमध्ये मिळतो. Scroll केल्याने झटपट गोष्टी डोळ्यासमोरून येत, जातात. विनाविलंब हवे ते पाहता येते.
@LetsReadIndia #मराठी
वर्तमानपत्रांमध्ये पुस्तक समीक्षण आता जास्त दिसत नाही. मुद्दाम ठरवून पुस्तकांचे समीक्षण दिले गेले पाहिजे. लोकांनी एकत्र येऊन प्रामुख्याने समाज माध्यमांवर चळवळ चालवली पाहिजे. संगत फरक पाडू शकते. जेव्हा सांघिक रीतीने एखादी चळवळ चालवू तेव्हा ती समाजाभिमुख होण्यास वेळ लागणार नाही. #म

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Malhar

Malhar Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @malhar4you

22 Nov
अमृता फडणवीस यांनी गाणं म्हटलं. त्या एक 'प्रायव्हेट सिटीझन' आहेत. त्या काही भाजप नेत्या नाहीत की पदाधिकारी. जर त्यांच्यावर टिका करणाऱ्यांची भाषा आक्षेपार्ह असेल तर त्या सायबर क्राईम विभागात किंवा महिला आयोगात किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार करू शकतात. Image
अमृता फडणवीस पक्षाच्या पदाधिकारी किंवा नेत्या नसल्या तरीही त्यांचे मिस्टर देवेंद्र फडणवीस नक्कीच एवढी ताकत आणि दबदबा ठेवतात की पोलिसांना त्या तक्रारीची दखल घ्यावी लागेल. पाच-पंचवीस लोकांना आत टाकून त्यांचे शिक्षण, करियर, नोकरी-धंदा, पासपोर्ट सगळीकडून बुच मारणं त्यांना सहजशक्य आहे
. जर त्यांनी असं केलं तर ज्यांना हे भोगावं लागेल, त्यांचे भोग बघून इतर विकृत लोकं सुधारतील. जर नाही सुधारले तर कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांनाही धंद्याला लावता येईल. एवढ्यावरच न थांबता, 'नेम अँड शेम' पॉलिसी वापरत अशा विकृत मानसिकतेच्या लोकांच्या घरच्या-दारच्या लोकांनाही
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!