Jag har precis tagit mig en titt på dagens data-dump från Folkhälsomyndigheten och känner ett behov av att dela med mig av några visualiseringar. Jag är inte helt nöjd med hur utvecklingen framställs... > Image
Jag måste först betona att jag inte är epidemiolog. Jag kan knappt ens stava till det. Den här analysen kommer enbart från ett data-viz-perspektiv. Frågan är hur den här utvecklingen, som den framställs av FHM, kommer fortsätta. Image
Metoden jag använder är densamma @zorinaq beskriver här i sin mycket dystra prognos om vårens nivåer till lucia. Jag tittar på officiella fall/dödsfall/IVA-inläggningar enligt rapportdatum till skillnad från FHM som backdaterar sin data.
@zorinaq använder sig av incidensen i olika åldersgrupper och metaanalyser av IFR för dessa grupper för att göra sin prognos. Jag har också tittat på åldersfördelningen, men här kommmer först kurvorna för hela befolkningen.
Här är IVA-inläggningar. Den visar en liknande trend som den vi kan se till exempel på SVTs dashboard, men motsvarar den smittspridning vi såg några veckor tillbaka i tiden. svt.se/datajournalist… ImageImage
Dödsfallen visar samma trend som Adam Altmejds diagram, men reflekterar smittspridningen ännu några veckor tillbaka när smittspridningen var tydligt exponentiell. adamaltmejd.se/covid/ Image
Då kommer vi till falldatan som är det som intresserar oss mest. Där ser vi att inrapporterade fall stannat av på samma nivå som veckan innan. Men finns det något hopp om att smittspridningen också stannat av? Image
Anledningen att vi bör vara oroade är att vi vid det här laget vet att dödsfallen följer IVA-fallen som följer smittfallen med några veckors förskjutning. Vi kan inte längre påverka hur många dödsfall som kommer rapporteras in de närmsta veckorna.
Jag försöker illustrera det här, men jag måste betona att det här inte är någon sofistikerad analys! Jag har bara bakdaterat IVA/dödsfall en och tre veckor och normerat till vårens nivåer. Det gör en stor skillnad hur många veckor man bakdaterar och vilken skala man väljer. Image
Men hur man än vänder och vrider på det är det tydligt att vi snabbt är på väg upp mot vårens nivåer och det är osäkert om det ens går att förhindra. Det är även helt i linje med FHMs egna dashboard. folkhalsomyndigheten.se/contentassets/… Image
Och nu kommer jag till delen som gör att jag är skeptisk till att minskningen i fall korrensponderar till en riktig minskning av smittspridning. Vi vet att det har varit problem med testning i flera regioner den senaste tiden
Och tittar vi på hur smittspridningen ser ut i absoluta tal i olika regioner så ser vi att ett fåtal regioner står för den största minskningen. Framförallt Sthlm, VGR, Skåne och Östergötland. Östergötland är den region där tillbakagången tydligast beror på testproblem. Image
Hur kan vi då se om det är testning som bromsar utvecklingen? Jo, vi kan titta på utvecklingen i olika åldersgrupper. Det brukar demonstreras med den här sortens heatmaps som visar väldigt tydligt hur smittan sprids mellan åldersgrupper. Image
Där kan vi läsa av att incidensen fortfarande stiger i grupperna 70+ som är mest troliga att få testas trots ändrad testregim. Det stiger även i gruppen 0-9 som redan innan hade väldigt begränsad tillgång till test.
Det blir ännu tydligare i det här diagrammet att det är ett drastiskt trendbrott i grupperna 10-39, men inte i dom övriga. Image
Man kan även vända perspektivet och låta varje linje representera en vecka. Den röda veckan är den senaste. Här ser man att 70+ fortsätter att öka. Image
Och som överkurs, samma graf med logaritmisk skala. Där kan man även se tydligt att det ökar i gruppen 0-9. Image
Jag ska vara sparsam med analys här, eftersom det inte är mitt expertområde, men jag måste konstatera att FHM har varit väldigt otydliga med det här på presskonferenserna den här veckan. Det här är den viktigaste frågan att besvara just nu! Vart är utvecklingen på väg?
Går vi nu in i en ny fas där man inte kan lita på smittalen medan dödstalen eftersläpar? Att vi skulle hamna där vi är nu var tydligt för flera veckor sedan. Ändå pratade Tegnell om att smittan inte spreds bland äldre och att dom inte såg någon ökning i dödsfall.
Hur ska vi kunna veta om en kursändring är nödvändig? Att vi ska behöva vänta tills på tisdag för att kunna fortsätta den här trendlinjen i en så kritisk fas är helt oacceptabelt.
/slut

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Björn Piltz

Björn Piltz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @bjornpiltz

18 Nov
Det här är tredje gången som FHM ödslar tid på att pusha en studie som ska visa att barn inte smittar och den är precis lika oärlig som de två första. > expressen.se/debatt/fhm-vil…
De här undermåliga interna rapporterna säljer Tegnell sedan in i internationella sammanhang som riktiga studier som visar att Sverige har gjort rätt hela tiden. Det är så sjukt oansvarigt. >
Vem som helst som tittar på de här ”studierna” kan se att de inte tagit det minsta statistiska hänsyn. Det är uppenbart att jobb som har en högre andel äldre, män, invandrare och Stockholmare kommer ha en högre andel smittade Det betyder inte att de jobben är farligare. > Image
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!