धडा ९ वा :

ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक म्हणजे काय ?

(१/ ८)
ट्रेडिंग चा अर्थ होतो - आज शेअर विकत घ्या आणि तो आजच विका किंवा २-३ दिवसांनी विका किव्वा एक वर्षाच्या आत विका.....

गुंतवणूक म्हणजे आज शेअर विकत घ्या आणि तो १ वर्षा नंतर किंवा भरपूर वर्षा नंतर विका

(२/८)
ट्रेडिंग करणारे लोक हे शॉर्ट टर्म म्हणजे कमी कालावधी साठी मार्केट वर अंदाज बांधत असतात की कुठलातरी शेअर हा इतका वर / खाली जाईल...

गुंतवणूकदार हे long term म्हणजे दीर्घकाळ विचार करतात...

(३/८)
ट्रेडिंग करणारे technical analysis वापरात असतात....

तर गुंतवणूक दार हे fundamental analysis वापरात असतात....

(४/८)
Technical analysis हे शेअर ची चढ आणि उतार वर, volume म्हणजे किती विकणारे आणि घेणारे लोक आहेत ह्यावर अवलंबून असते

Fundamental analysis हे शेअर चा बिझनेस बघत असते....म्हणजे - कंपनी ने किती प्रॉफिट कमवला, किती कर्ज आहे, किती sales केला , इ.

(५/८)
मार्केट मध्ये जर आपण पाहिलं, तर वॉरन buffet हे गुंतवणूकदार आहेत....
त्यांनी गुंतवणूक वर आयुष काढलाय...
ते गुंतवणूक करूनच जागतले श्रीमंत झाले आणि त्यांनी ते धडे सामन्य लोकांपर्यंत पोहचवली...
(६/८)
ट्रेडिंग हे एक फुल टाईम प्रोफेशन आहे.
ह्या साठी तुम्हाला खूप एक्स्पर्ट व्हावे लागते...
तुम्हाला जास्तीत जास्त वेळ मार्केट मध्ये घालवून त्यानंतर अनुभव मिळवला पाहिजे.
ट्रेडिंग करून रातोरात श्रीमंत होण्याचे स्वप्न बघू नये!
एक लक्षात ठेवा, झाड हे हळू हळू उगत असते
(७/८)
तुम्हाला स्वप्न दाखवणारे अनेक भेटतील...
पण तुमच्या बुद्धी चा वापर करा आणि
लालच बुरी बला है - लक्षात ठेवा....
हे कोणी तुम्हाला सांगणार नाही. पण अनुभवाचे बोल आहेत....लक्षात ठेवा ...

ह्या ट्विट ला जपून ठेवा - भविष्यात तुम्हाला कामी येईल !
(८/८)
आवडले असेल तर रिट्विट करा...शेअर करा....

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with मराठी बुप्फेत

मराठी बुप्फेत Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @marathibuffet

19 Nov
धडा ८ वा : थ्रेड 

महागाई ......

(१/५)
महागाई दर वर्षाने वाढत असते हे आपल्याला माहीत आहे. हा data दर वर्षी सरकार कडून घोषित केला जातो.आपण आता पाहणार आहोत १९९० नंतरची महागाई - 

जर तुम्ही कन्फ्युज होत असाल तर मधले annual change चे ग्राफ बघू नका. फक्त वर्ष आणि दर पाहा.
१९९० - ८%
२००५ - ४%
२०१० - १२%
२०१५ - ६% 

(२/५) Image
जर आपल्या घरात १ लाख ₹ एक वर्षा पर्यंत आहे, आणि महागाई ८% ने वाढले तर पुढच्या वर्षी त्याची किंमत ८% ने कमी करायची असते.

हातात असतात १ लाख किमतीच्या नोट्स पण त्याला जर बाजारात नेले तर त्याने १ लाखाच्या बरोबरीचे वस्तू आणि सेवा भेटणार नाही ! कमी मिळतील !
हे लक्षात ठेवा
(३/५)
Read 5 tweets
18 Nov
धडा ७ वा : थ्रेड 

 बचत /savings करावी तरी का ?

आणि ती करून गुंतवणूक का करावी ?

(१/५)
तुमचे वय आता ३० शी / २० शी त असेल तर तुम्ही थोडे पैसे म्हणजे २०% - ४०% जितके जास्त शक्य हे बाजूला काढावे. आपल्या येणाऱ्या पगारातून  तुम्ही १०% हे दान करण्यासाठी ही काढू शकता.

हे पैसे फक्त काढून घरात पडू देऊ नका.

त्याला कामाला लावा. म्हणजे पैसे पैश्याला वाढवत असतो 

(२/५)
जर समझा तुम्ही ते घरातच ठेवले तर त्या पैशांची किंमत ही पुढच्या वर्षी कमी होऊ शकते ?

त्याचे एकमेव कारण - महागाई !

आजचे १००₹ एक वर्षांनी त्याची किंमत १००₹ च असते पण त्याचे मूल्य कमी होत असते. जे माणसाला दिसत नसते.

म्हणून गुंतवणूक महत्वाची.

(३/५)
Read 6 tweets
12 Nov
धडा २ रा :  गुंतवणूक 

(१/५)
लोकं सोने, फिक्स deposit, घर, प्रॉपर्टी अश्या अनेक ठिकाणी गुंतवणूक करतात.

माझ्या मते, वरील सर्व  ठिकाणी गुंतवणूक करणे असे म्हणने चुकीचे आहे...

कारण आपण आधी असेट आणि liability समजून घेतले पाहिजे....

असेट - जिथून पैसे आपल्या खिशात येतात

Liability- जिथे आपले पैसे जातात

(२/५)
घर ही सर्व साधारण माणसाच्या मते असेट आहे

पण खरं तर ती liability आहे....

कारण आपण किती तरी लाख रुपये टाकले असतात व काही खराब झाल्यास स्वतःच्या खिशातून पैसे टाकतो. त्यातून रिटर्न्स ( परतावा ) शून्य असतो...

कार ही सुद्धा एक liability आहे.

(३/५)
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!