Γίναμε σοφοτεροι μετά τις τζιφρες που έπεσαν στα "Μνημονια" και τις δηλώσεις που εχουν διατυπωθεί από όλες τις πλευρές; ΌΧΙ!
Το "νέο γήπεδο" θα ανήκει στον ΑΟ; ΌΧΙ! Το δικαίωμα χρήσης για 99 χρόνια δε συνεπάγεται ιδιοκτησία! /1
Έχει τα ίδια δικαιώματα ο Σύλλογος με της Λεωφόρου; ΌΧΙ! Από τη Λεωφόρο δεν μπορεί κανείς να κουνήσει τον Παναθηναϊκό για όσο υπάρχει ο Σύλλογος...δεν υπάρχει χρονικό όριο και προθεσμίες! /2
Χωράνε στον Βοτανικό τα περισσότερα από 20 Τμήματα και Ακαδημίες, ώστε πραγματικά να μπορούμε να μιλάμε για συγκέντρωση όλου του Ερασιτέχνη στον ίδιο χώρο; Κάνεις δεν ξέρει! Μιλάμε, όπως και πριν, για 7.500τμ, όπου κανείς μας δεν γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι! /3
Καθίσταται ο ΑΟ αυταρκης και αυτοδυναμος; ΌΧΙ!
Θα έχει έσοδα από εισπράξεις εισιτηρίων της ΠΑΕ, από ενοίκιο καταβαλομενο από την ΠΑΕ και η συντήρηση των εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνεται από την ΠΑΕ. Πρακτικά ότι συμβαίνει μέχρι τώρα... /4
Ας μην πάμε πολύ πίσω, εξετάζοντας τη συμπεριφορά των εκάστοτε διοικήσεων της ΠΑΕ απέναντι στον ΑΟ και τη συνέπεια απέναντι στις υποχρεώσεις τους...
Πώς θα βγαίνουν τα 4 μύρια εγγυημένα ΕΣΟΔΑ, όταν η μόνη πηγή χρηματοδότησης για τον ΑΟ είναι ιδιαίτερα η ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΠΑΕ; /5
Τελικά θα μιλάμε για Παναθηναϊκή Πολιτεία, όπως μας έχουν πιπιλισει το μυαλό τόσο καιρό; Πως; Εδώ υπογράφονται Μνημονια και για την ΚΑΕ, χωρίς εκείνη να παρίσταται στις διαδικασίες, αλλά και δίχως να γνωρίζει το παραμικρό, σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτησή της! /6
Ας μην προτρέπουμε λοιπόν...ο ΜΟΝΟΣ λόγος να δεχθεί ο ΑΟ να γκρεμιστεί η Λεωφόρος, το ΣΠΙΤΙ του, είναι η επόμενη μέρα να τον βρει ΕΝΙΑΙΟ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΗ! Μέχρι στιγμής αυτό δεν προκύπτει από πουθενά! /7

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with theblackjack13

theblackjack13 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!